6 tygodni urlopu tacierzyńskiego

Zacznijmy od tego, że urlop tacierzyński nie istnieje… przynajmniej nie istnieje w Kodeksie Pracy, ani w żadnej innej ustawie, rozporządzeniu etc. To zwyczajowa nazwa, która przyjęła się, do określenia kilku […]

Koniec z urlopem macierzyńskim i rodzicielskim „z góry”

Nowa procedura dotycząca urlopu rodzicielskiego wywołuje chyba najwięcej pytań w ostatnich tygodniach. Dotąd bowiem najpopularniejszą formą urlopu było wykorzystywanie ich bezpośrednio jeden po drugim. Takie działanie gwarantowało również równy zasiłek […]

Nowy wymiar urlopu rodzicielskiego 2023

Regularnie przypominam, że rok 2023 to rewolucja w zakresie przepisów dla rodziców. Urlopy te same, ale ogromna zmiana w procedurach spowodowała niemały chaos. Kilka dni temu pisałam już o urlopie […]

Urlop macierzyński a zmiany prawa 2023

Pierwszy kwartał 2023 roku przyniósł prawdziwą rewolucję w Kodeksie Pracy. Implementacja Dyrektyw unijnych zmusiła Ustawodawcę do zmiany wielu dotąd przyjętych zasad w zakresie urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Na początek powiem […]

Elastyczna organizacja pracy

Nowelizacja Kodeksu Pracy przyniosła rodzicom nowe uprawnienie w zakresie organizacji czasu pracy. Uprawnienie to ma za zadanie ułatwić łączenie życia zawodowego z życiem rodzinnym. Elastyczna organizacja pracy – dla kogo? […]

Praca zdalna 2023 – ostateczna wersja przepisów

Nowe przepisy prawa pracy zastąpią przepisy ustawy covidowej oraz przepisy Kodeksu Pracy dotyczące telepracy i stanowią kompleksowe uregulowanie zasad wykonywania pracy zdalnej. Przepisy o pracy zdalnej mają obowiązywać od 17 […]