Pakiet dla Kobiet – zapowiedzi nowych regulacji

Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało pakiet, mający za zadanie wspomóc bezpieczeństwo zdrowotne kobiet: „Bezpieczna, świadoma ja”. Rozwiązania mają za zadanie spowodować, aby kobiety w ciąży, i nie tylko, poczuły się bezpiecznie. Poniżej znajdziesz obszary, w których ma nastąpić wsparcie.

In vitro

Projekt obywatelski ma za zadanie uniezależnienie możliwości wsparcia płatności od statusu majątkowego. Zgodnie z planami na program ma być przeznaczana rocznie kwota 0,5 mld złotych. Ma on ruszyć 1 czerwca 2024.

Podkreśla się, że program ma za zadanie wesprzeć pary, które borykają się z problemami niepłodności, ale również pacjentów, którzy chcą mieć dzieci, a muszą być poddani leczeniu onkologicznemu.

Badania prenatalne

Działania mają na celu umożliwienie dostępu do badań jak największej liczbie kobiet bez względu np. na wiek. Jeśli lekarz uzna, że badania są konieczne, będzie on mógł skierować na nie każdą pacjentkę.

Dostępne badania mają również zostać poszerzone o nowoczesne metody nieinwazyjne, jak wolne DNA płodu.

Terminacja ciąży

Nowe wytyczne w zakresie dopuszczenia terminacji ciąży są już opracowywane i pierwszy Projekt został skierowany do Sejmu. Omówiłam go w odrębnym artykule PROJEKT USTAWY O BEZPIECZNYM PRZERYWANIU CIĄŻY.

Należy mieć na uwadze, iż obecny stan prawny dopuszcza zakończenie ciąży w przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia kobiety lub w przypadku podejrzenia, iż ciąża pochodzi z czynu zabronionego. Nowe przepisy mają również poszerzyć uprawnienie o czynniki związane z ryzykiem wad płodu.

Przepisy mają również doprecyzować szczegółowe zasady powoływania się na klauzulę sumienia.

Antykoncepcja awaryjna

Projekt przepisów w tym zakresie został zaakceptowany przez Radę Ministrów i przekazany do prac Sejmu. Projekt zakłada dostępność tabletki „dzień po” bez recepty dla kobiet od 15. roku życia.

Edukacja zdrowotna w tym seksualna

Zapowiedziano wspólne z Ministerstwem Edukacji działania w zakresie edukacji seksualnej. Jest to konieczny i zupełnie zaniedbany obszar w zakresie budowania świadomości młodych osób, zwłaszcza w kontekście zapobiegania niechcianym ciążom.

Szczepienia przeciwko HPV

Szczepienia na ten moment obejmują dzieci w wieku 12-13 lat. Zapowiedziano włączanie do tej grupy również młodszych roczników. Szczepienia dziewczynek mają za zadanie zmniejszenie zachorowalności na raka szyjki macicy. Szczepienie chłopców to zmniejszenie ryzyka zachorowalności na raka prącia, gardła, odbytu czy jamy ustnej.

Opieka okołoporodowa

Zauważono także ogromny problem polskich porodówek, którym jest brak wykonywania znieczulenia zewnątrzoponowego. Pomimo faktu, iż Standardy Opieki Okołoporodowej zapewniają bezpłatne znieczulenie farmakologiczne, placówki z uwagi na brak odpowiedniego personelu nie wykonują tej procedury. Rozważa się możliwość sprawowania opieki nad kobietą po podaniu znieczulenia również przez pielęgniarkę. W tej chwili opieka do końca porodu musi być sprawowana pod okiem lekarza.

W kolejnych artykułach przygotuję dla Was omówienie Projektu Ustawy dotyczącej tabletki awaryjnej oraz proponowanych zasad terminacji ciąży.

_______________________

Mam nadzieję, że lektura tego artykułu pozwoliła Ci mieć większą świadomość Twoich praw i odważniej po nie sięgać.
Jeśli chciałabyś Twój temat omówić indywidualnie zapraszam na konsultacje: kontakt@mamaprawniczka.pl

Z pozdrowieniami,
M.

 

Autor: Marzena Pilarz-Herzyk, założycielka MamaPrawniczka.pl
Pamiętaj, że artykuły tu publikowane nie są wykładnią prawa i mają charakter informacyjny. Ich stan prawny jest aktualny na dzień publikacji (lub inny, jeśli zaznaczono w treści). W sprawach indywidualnych, najlepiej skorzystaj z porady prawnej, która opiera się o rzetelną i szczegółową rozmowę, analizę dokumentów etc. Sprawdź szczegóły: KONSULTACJE INDYWIDUALNE. TEST

Dodaj komentarz