Zasiłek dla bezrobotnych – zmiana wysokości 2023

Zasiłek dla bezrobotnych to świadczenie przysługujące osobom, które nie są zatrudnione, ale też spełnią kilka warunków niezbędnych do jego uzyskania. Należy pamiętać, że nie w każdym przypadku rejestracja w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna, będzie skutkowała przyznaniem zasiłku dla bezrobotnych.

Warunki przyznania zasiłku dla bezrobotnych

W momencie rejestracji w Urzędzie Pracy, organ ten zbada okres ostatnich 18 miesięcy poprzedzających moment rejestracji. Celem uzyskania prawa do zasiłku w okresie  365 dni  (przez wspomniane 18 miesięcy) należy być zatrudnionym i osiągać wynagrodzenie w wysokości minimum wynagrodzenia minimalnego. Wymiar etatu pozostaje bez znaczenia.

Jeśli w tym czasie nastąpiły urlopy bezpłatne, trwające łącznie dłużej niż 30 dni, okresy te nie będą uwzględnione do sumy zatrudnienia.

Warunkiem przyznania zasiłku jest fakt, iż urząd nie ma dla Ciebie oferty pracy, płatnego stażu zawodowego, szkolenia etc.

Okresy wliczane do sumy 365 dni

Analizując sytuację swojego zatrudniania, trzeba zwrócić uwagę na okresy, które będą wliczone do okresu 365 dni, pomimo braku w tym czasie np. wynagrodzenia za pracę.

Będą to m.in okresy:

 • urlopu wychowawczego;
 • świadczenia usług na podstawie umowy uaktywniającej;
 • urlopu macierzyńskiego, jeśli zasiłek macierzyński został naliczony od kwoty przynajmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych

Zamiana wysokości zasiłku dla bezrobotnych nastąpiła z dniem 1 czerwca 2023 roku.

 • Zasiłek dla osób, których staż pracy wynosi 5-20 lat:
  – pierwsze 90 dni pobierania zasiłku – 1491,90 zł
  – kolejny okres – 1171,60 zł
 • Zasiłek dla osób, których staż pracy jest krótszy niż 5 lat, zasiłek wyniesie 80% stawek podstawowych, tj:
  – pierwsze 90 dni pobierania zasiłku – 1192,90 zł
  – kolejny okres – 937,30 zł
 • Zasiłek dla osób, których staż pracy jest dłuższy niż 20 lat, zasiłek wyniesie 120% stawek podstawowych, tj:
  – pierwsze 90 dni pobierania zasiłku – 1790,30 zł
  – kolejny okres – 1405,90 zł

Jeśli chcesz wiedzieć, na jaki okres przysługuje Ci zasiłek dla bezrobotnych, zapoznaj się z artykułem JAK DŁUGO PRZYSŁUGUJE KURONIÓWKA (KLIKNIJ TUTAJ)

Zdjęcie – źródło: www.unplash.com

___________________

Mam nadzieję, że lektura tego artykułu pozwoliła Ci mieć większą świadomość Twoich praw i odważniej po nie sięgać.
Jeśli chciałabyś Twój temat omówić indywidualnie zapraszam na konsultacje: kontakt@mamaprawniczka.pl

Z pozdrowieniami,
M.

Autor: Marzena Pilarz-Herzyk, założycielka MamaPrawniczka.pl
Pamiętaj, że artykuły tu publikowane nie są wykładnią prawa i mają charakter informacyjny. Ich stan prawny jest aktualny na dzień publikacji (lub inny, jeśli zaznaczono w treści). W sprawach indywidualnych, najlepiej skorzystaj z porady prawnej, która opiera się o rzetelną i szczegółową rozmowę, analizę dokumentów etc. Sprawdź szczegóły: KONSULTACJE INDYWIDUALNE. TEST

Dodaj komentarz