Jak długo przysługuje kuroniówka?

Zasiłek dla bezrobotnych czyli tzw. kuroniówka nierzadko jest przedmiotem zainteresowana po urlopie macierzyńskim. Najczęściej będzie dotyczyło to sytuacji, w których umowa była przedłużona do dnia porodu. Więcej o tym uprawnieniu przeczytasz w artykule PRZEDŁUŻENIE UMOWY DO DNIA PORODU (KLIKNIJ TUTAJ).

Nawet, gdy umowa została przedłużona, zachowujesz prawo do zasiłku, ale już nie do dłuższego zatrudnienia. Taka sama sytuacja nastąpi, gdy umowa dobiegnie końca w okresie urlopu macierzyńskiego.

Na jaki okres przyznawana jest kuroniówka?

W artykule ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH – ZMIANA WYSOKOŚCI 2023 (KLIKNIJ TUTAJ) przytoczyłam przesłanki tego, kiedy przysługuje zasiłek i jaka jest jego aktualna wysokość.

W każdej z grup zasiłek podzielony jest na wysokość świadczenia w okresie do 90 dni i później. Zatem przez jaki okres w sumie można liczyć na zasiłek?

180 dni zasiłku

Podstawowym okresem, przez jaki wypłacany jest zasiłek jest 180 dni. Będzie dotyczyło to osób, które zamieszkują w powiecie, w którym stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju.

365 dni zasiłku

Dłuższy okres pobierania kuroniówki będzie Ci przysługiwał, jeśli:

  • mieszkasz w powiecie, którego stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju;
  • masz powyżej 50. roku życia oraz jednocześnie posiadasz co najmniej 20-letni okres, uprawniający do zasiłku;
  • masz na utrzymaniu dziecko w wieku do 15 lat, zaś małżonek jest również osobą bezrobotną i utracił już prawo do zasiłku;
  • samotnie wychowujesz dziecko do 15. roku życia.

Kiedy nabywa się prawo do kuroniówki?

Moment, w którym zasiłek dla bezrobotnych zacznie być Ci wypłacany, uzależniony jest od tego w jaki sposób została rozwiązana umowa o pracę.

  • Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron lub poprzez wypowiedzenie pracownika w okresie 6 miesięcy poprzedzających rejestrację, będzie oznaczało wypłatę po okresie 90 dni od dnia rejestracji.
    Wyjątek będzie stanowiła m.in sytuacja, gdy do porozumienia stron doszło z powodu likwidacji czy upadłości zakładu pracy.
  • Rejestracja w urzędzie pracy w trakcie dopełniania formalności związanych z zawieszeniem działalności gospodarczej, również będzie skutkowało wypłatą świadczenia po okresie 90 dni.
  • Jeśli zaś w okresie ostatnich 6 miesięcy doszło do rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie pracownika (zwolnienie dyscyplinarne), wówczas zasiłek będzie przysługiwał po upływie 180 dni.

Zdjęcie – źródło: www.pixabay.com

___________________

Mam nadzieję, że lektura tego artykułu pozwoliła Ci mieć większą świadomość Twoich praw i odważniej po nie sięgać.
Jeśli chciałabyś Twój temat omówić indywidualnie zapraszam na konsultacje: kontakt@mamaprawniczka.pl

Z pozdrowieniami,
M.

Autor: Marzena Pilarz-Herzyk, założycielka MamaPrawniczka.pl
Pamiętaj, że artykuły tu publikowane nie są wykładnią prawa i mają charakter informacyjny. Ich stan prawny jest aktualny na dzień publikacji (lub inny, jeśli zaznaczono w treści). W sprawach indywidualnych, najlepiej skorzystaj z porady prawnej, która opiera się o rzetelną i szczegółową rozmowę, analizę dokumentów etc. Sprawdź szczegóły: KONSULTACJE INDYWIDUALNE. TEST

Dodaj komentarz