Projekt Ustawy o bezpiecznym przerywaniu ciąży

W styczniu 2024 do Sejmu trafił Projekt Ustawy o bezpiecznym przerywaniu ciąży. Projekt ten wprowadza szereg zmian do istniejącego porządku prawnego. Warto przypomnieć w tym miejscu, iż od czasu wyroku TK w 2020 roku prawo dopuszcza przerwanie ciąży w dwóch przypadkach:

  • ciąża może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety;
  • ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego.

Poniżej znajdziesz analizę nowych przepisów, które uwzględniają:

  • dopuszczalność przerwania ciąży do 12 tc bez dodatkowych warunków;
  • zasady przerywania ciąży po 12 tc;
  • zgodę na wykonanie terminacji ciąży;
  • klauzulę sumienia.

Na blogu znajdziesz również artykuł, który szczegółowo omawia Pakiet praw dla Kobiet, które zapowiedziało w 2024 roku Ministerstwo Zdrowia. Aby się z nim zapoznać, kliknij TUTAJ

Przerwanie ciąży do 12 tc

Projekt zakłada, iż każda osoba w ciąży ma prawo do uzyskania świadczenia zdrowotnego w postaci przerwania ciąży do 12. tygodnia jej trwania. Tym samym przepis ten byłby realizacją postulatu o wprowadzeniu „aborcji na życzenie”. W tych przypadkach nie badanoby bowiem żadnych innych przesłanek, które stanowiłyby o prawie do terminacji ciąży.

Przerwanie ciąży po 12 tc

Zasady terminacji ciąży po 12 tc to tak naprawdę powrót do stanu prawnego sprzed 22.10.2022.

W tym zakresie zaplanowano, iż przerwanie ciąży będzie możliwe jeśli:

  • ciąża stanowiłaby zagrożenie dla życia lub zdrowia, w tym w szczególności zdrowia fizycznego lub psychicznego osoby w ciąży;
  • wyniki diagnostyki prenatalnej lub inne przesłanki medyczne wskazują na to, że występują nieprawidłowości rozwojowe lub genetyczne płodu. Jeśli w tym przypadku badania obrazowe są wystarczające do stwierdzenia nieprawidłowości, nie będzie się wymagało przeprowadzenia innych badań;
  • istnieje uzasadnione podejrzenie, że ciąża jest następstwem czynu zabronionego.

Przerwanie ciąży ma być zapewnione na możliwie najwcześniejszym jej etapie metodą farmakologiczną (aborcją farmakologiczną) lub poprzez zabieg chirurgiczny (w warunkach ambulatoryjnych lub szpitalnych).

Zgoda na przerwanie ciąży

Do przerwania ciąży wymagana jest zgoda osoby w ciąży. Jeśli mowa o zabiegu chirurgicznym, musi ona zostać wyrażona na piśmie.

Jeśli osoba w ciąży jest osoba małoletnią lub ubezwłasnowolnioną, wówczas wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego. W przypadku, w którym zgoda dotyczy osoby minimum 13-letniej, wymagana jest również jej zgoda.

Jeśli osoba małoletnia nie osiągnęła 13. roku życia, wymagana jest zgoda Sądu opiekuńczego, zaś małoletnia ma prawo do wyrażenia swojej opinii.

Klauzula sumienia a przerwanie ciąży

Projekt zawiera szczegółowe regulacje w zakresie klauzuli sumienia, co zapewne obecnie jest dużym wyzwaniem. Znamy bowiem przypadki, w których wszyscy lekarze powoływali się na tę klauzulę, odmawiając przerwania ciąży i nie wskazując innych możliwości.

W nawiązaniu do Projektu oczywiście lekarz wciąż ma prawo do powołania się na wspomnianą klauzulę. W takim przypadku ordynator lub kierownik podmiotu ma obowiązek wskazać innego lekarza w tej samej placówce, który może podjąć się realizacji świadczenia zdrowotnego. Gdyby doszło do sytuacji, w której wszyscy lekarze powołują się na klauzulę sumienia, podmiot ma obowiązek posiadania umowy z podwykonawcą na świadczenia w zakresie przerwania ciąży.

W przypadku braku realizacji tych obowiązków, NFZ będzie rozwiązywał umowy z takimi podmiotami.

_______________________

Mam nadzieję, że lektura tego artykułu pozwoliła Ci mieć większą świadomość Twoich praw i odważniej po nie sięgać.
Jeśli chciałabyś Twój temat omówić indywidualnie zapraszam na konsultacje: kontakt@mamaprawniczka.pl

Z pozdrowieniami,
M.

Autor: Marzena Pilarz-Herzyk, założycielka MamaPrawniczka.pl
Pamiętaj, że artykuły tu publikowane nie są wykładnią prawa i mają charakter informacyjny. Ich stan prawny jest aktualny na dzień publikacji (lub inny, jeśli zaznaczono w treści). W sprawach indywidualnych, najlepiej skorzystaj z porady prawnej, która opiera się o rzetelną i szczegółową rozmowę, analizę dokumentów etc. Sprawdź szczegóły: KONSULTACJE INDYWIDUALNE. TEST

Dodaj komentarz