Uprawnienia rodziców Wcześniaków

Uprawnienia rodziców Wcześniaków

Wraz z przyjściem na świat Dziecka przedwcześnie urodzonego, rodzice często zostają pozostawieni bez wsparcia w tym wymagającym okresie.  Przed nimi miesiące spędzone w szpitalu i dziesiątki pytań, niejednokrotnie bez odpowiedzi. Nie bez znaczenia pozostają uprawnienia rodziców Wcześniaków,
o których powinni wiedzieć, po to, aby przynajmniej procedury były nieco łatwiejsze. Poniżej prezentujemy najważniejsze z nich.

Prawo do informacji

W kontekście wielu tygodni spędzonych w szpitalu to ogromnie ważna kwestia. Niejednokrotnie dostaję sygnały i pytania rodziców, którzy mają obawy przed pytaniem personelu medycznego o stan ich Dziecka. Skarżą się na barierę, którą budują pomiędzy nimi lekarze i brak pewności czy wypada pytać… Oczywiście, że wypada. 

Rodzice mają prawo do pełnej informacji na temat zdrowia swojego Dziecka. Mają prawo do uczestniczenia w procesie decyzyjnym w kwestii podejmowanego leczenia, a także odmowy wykonywania zabiegów medycznych.

Jeśli procedury medyczne nie wykluczają obecności rodziców podczas np. badań, prawo do tego nie powinno im być odbierane. Ich obecność blisko Wcześniaka jest niezwykle ważna.

Szersze informacje na temat szpitali znajdziesz w artykule, do którego link zostawiam TUTAJ

Pobyt w szpitalu a uprawnienia rodziców Wcześniaków

Rodzice mają prawo do przebywania w szpitalu przez całą dobę. Prawo określa to jako dodatkową opiekę pielęgnacyjną. W zależności od warunków lokalowych poszczególnych placówek, szpitale ograniczają to prawo. Co za tym idzie – tylko jeden rodzic będzie mógł pozostać przy Dziecku całą dobę. Drugi może natomiast odwiedzać Maleństwo w określonych godzinach. Niekiedy jednak można spotkać placówki, które w ogóle nie ograniczają czasowo możliwości pobytu obojga rodziców.

Warto pamiętać, iż od 2019 roku rodzice mają prawo do bezpłatnego nocowania w szpitalu. Zazwyczaj dotyczy to tylko jednego rodzica. Szpital nie może pobierać opłat za nocowanie.

Prawo do całodobowej opieki może być ograniczone czasowo na Oddziałach Intensywnej Terapii. Tutaj specyfika oddziału i chociażby fakt szczególnej uwagi, którą należy przyłożyć do ograniczenia przenoszenia zarazków etc., sprawia, że rządzą się one często swoimi wymogami.  

Ważne jest również to, iż w przypadku pobytu w szpitalu takiego Maleństwa, miejsce do nocowania nie musi być przy łóżeczku Dziecka, jak często spotyka się np. na oddziałach pediatrii. Ze względu na konieczność dostępu do specjalistycznego sprzętu, często placówki organizują miejsca do nocowania w oddzielnych pomieszczeniach.

Pobyt w szpitalu po porodzie

Mówić o pobycie w szpitalu należy niestety zwrócić uwagę na fakt pobytu bezpośrednio po narodzinach Dziecka. Szpitale nie są zobowiązane do zapewniania miejsc Mamom na wypadek, w których istnieje konieczność, by Dziecko pozostało w placówce dłużej (a przecież w przypadku Wcześniaków to oczywistość). Bardzo wiele placówek nie dysponuje warunkami lokalowymi do tego, aby Mam mogła pozostać w szpitalu tak długo, jak Dziecko i są wypisywane po kilku dniach od narodzin Dziecka.

Zdaję sobie sprawę, że w tym przypadku omówione wyżej prawo do pobytu w szpitalu jest niejasne, ale tu będziemy mieć do czynienia z Oddziałami Neonatologii i Intensywnej Opieki Noworodka, na których panują inne zasady. Sale zwykle przeznaczone są do przebywania większej grupy Dzieci i lokalowe nie są przygotowano na to, aby Mama mogła nocować w placówce. 

Sytuacja skomplikowała się  od marca 2020 roku, kiedy zaczęliśmy mieć do czynienia z epidemią koronawirusa, a szpitale najczęściej zamknęły przed rodzicami Oddziały Intensywnej Terapii Noworodka. Druga fala wirusa przyniosła znowu nie najlepsze praktyki, gdy kontakt z Dzieckiem nie był utrudniony z uwagi na sytuację epidemiczną, a zupełnie uniemożliwiony. Zalecenia Ministerstwa Zdrowia z listopada 2020 wyraźnie wskazują na konieczność dążenia placówek do tego, by znaleźć rozwiązanie, umożliwiające kontakt rodziców i Dziecka. Choć najczęściej będzie to kontakt znacząco bardziej ograniczony niż wcześniej.

Poniżej zostawiam wytyczne, które mogą być przydatne na etapie pobytu w szpitalu

NOWORODKI MATEK ZAKAŻONYCH LUB PODEJRZANYCH O ZAKAŻENIE COVID

ZALECENIA_DOTYCZĄCE_SPOSOBU_POSTĘPOWANIA_W_ZWIĄZKU_Z_AKTUALNĄ_SYTUACJĄ_EPIDEMIOLOGICZNĄ_W_PRZYPADKU_NOWORODKÓW_MATEK_ZAKAŻONYCH_LUB_Z_PODEJRZENIEM_COVID-19

PORODY RU PACJENTEK Z PODEJRZENIEM LUB ROZPOZNANIEM COVID

ZALECENIA_DOTYCZĄCE_METODY_UKOŃCZENIA_CIĄŻY_I_PORODU_

Zawieszenie urlopu macierzyńskiego

Urlop macierzyński przysługuje od dnia narodzin Dziecka. Niestety pobyt w szpitalu z automatu skraca czas, jaki pozostanie mamie do wykorzystania po wyjściu Dziecka do domu – a to tak naprawdę tutaj rozpocznie się wspólne życie. 

Niezwykle ważne jest, aby rodzice mieli świadomość, iż mama ma obowiązek wykorzystania w takiej sytuacji 8 tygodni urlopu. Jeśli zaś dziecko w dalszym ciągu będzie przebywało w szpitalu, urlop może zostać na ten czas zawieszony. Po wyjściu Maleństwa do domu, urlop znów rozpoczyna bieg. 

Warto pamiętać, że z procedury zawieszenia urlopu, mama ma prawo skorzystać podczas całego roku korzystania z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Chodzi o każdą sytuację, w której Dziecko jest hospitalizowane (niezależnie od czasu hospitalizacji).

Kangurowanie i karmienie piersią wcześniaka

Bliskość rodziców podczas kangurowania czy karmienie piersią to niezaprzeczalne dobrodziejstwo dla każdego Maluszka, w tym również dla Wcześniaka. Niestety nie każdy szpital będzie to umożliwiał. Czasami powody są natury lokalowej, gdyż stare placówki po prostu nie są przystosowane do tego, aby w salach znalazły się dodatkowe miejsca do bezpiecznego siedzenia z Maleństwem. Niestety spotykam się również z historiami, gdzie sama mam nieodparte wrażenie, że przeciwskazaniem do kangurowania jest jedynie brak empatii personelu medycznego.

Dobrze jednak, abyś wiedziała, że kangurowanie nie jest tylko pomysłem poradników dla rodziców. Standardy opieki nad wcześniakami, wyraźnie wskazują, że w sytuacji, gdy stan Dziecka na to pozwala, rodzice powinni być do tego zachęcani.

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku karmienia piersią. Nie ma sensu poddawanie w wątpliwość, że mleko mamy jest najlepszym pokarmem. Niedojrzałość wcześniacza będzie jednak często przeszkodą (przynajmniej czasową) w zakresie karmienia. Pamiętaj, że w szpitalu powinnaś otrzymać pomoc laktacyjną, która pozwoli zaplanować najlepszy z możliwych sposobów karmienia Twojego Maleństwa.

I znowu nie sposób pominąć sytuacji epidemicznej, w której karmienie piersią czy kangurowanie stało się problematycznym. Nie ma powodu, by zakazać czy ograniczać prawo do karmienia piersią. Poniżej wytyczne odciągania pokarmu nawet w przypadku mam zakażonych koronawirusem. NIe znajdziemy szczegółowych wytycznych, dotyczących kangurowania Wcześniaka, ale spotkałam już historie, w których placówka twierdziła, iż obecnie kangurowanie po porodzie jest zakazane, a więc należy to rozszerzyć również na Neonatologię. Nie jest to prawda, gdyż jeśli chodzi o wytyczne dotyczące kangurowania po porodzie, wyraźnie one wskazują na to, iż należy dążyć do umożliwienia rodzicom takich działań.

KANGUROWANIE DZIECI PRZEZ OSOBĘ TOWARZYSZĄCA PRZY PORODZIE

Zalecenia_dotyczące_kangurowania_dzieci_przez_osobę_towarzyszącą_przy_porodzie_rozwiązanym_cięciem_cesarskim 

POZYSKIWANIE POKARMU OD PACJENTKI ZAKAŻONEJ LUB PODEJRZANEJ O ZAKAŻENIE COVID

załącznik_nr_1_290920220

DOSTARCZANIE MLEKA OD MATEK ZDROWYCH NA NEONATOLOGIĘ

załącznik_nr_2(29092020)

Profilaktyka wirusa RS a uprawnienia rodziców Wcześniaków

Profilaktyka ta to jedna z procedur medycznych, która jest niezwykle ważna w przypadku wcześniactwa. Wirus RS jest bowiem główną przyczyną chorób układu oddechowego u Dzieci przed 2 rokiem życia. Dzieci z dysplazją oskrzelowo-płucną i niską masa urodzeniową stanowią grupę najbardziej narażonych. 

Obecnie stosowaną metodą uodpornienia jest podanie immunoglobuliny (nazwa handlowa Synagis). Profilaktyka ta objęta jest programem finansowania przez NFZ. Obejmuje Dzieci urodzone przed 33 tygodniem ciąży (do ukończonego 32 tc.) oraz wszystkie Dzieci z dysplazją oskrzelowo-płucną.

Warto w tym miejscu również wspomnieć, iż wcześniactwo nie stanowi przeciwwskazania do poddania Dzieci procedurom szczepienia. W tych przypadkach obowiązuje nieco inny kalendarz szczepień. Często będzie po prostu stosowany indywidualny kalendarz. Jednak co ważne – według wieku metrykalnego.

Dodatkowe informacje m.in o opiekę koordynowanej i szczepieniach Wcześniaków, znajdziesz TUTAJ

_______________________________

Ten artykuł ma na celu zebranie w jednym miejscu zagadnień, które niewątpliwie spędzają sen z powiek rodzicom, którzy swoje Maleństwo powitali sporo wcześniej, niż było to planowane. Chciałabym, abyście w tej sytuacji nie musieli zbytnio martwić się przynajmniej o kwestie proceduralne.
M.

 

Autor: Marzena Pilarz-Herzyk, założycielka MamaPrawniczka.pl
Pamiętaj, że artykuły tu publikowane nie są wykładnią prawa i mają charakter informacyjny. Ich stan prawny jest aktualny na dzień publikacji (lub inny, jeśli zaznaczono w treści). W sprawach indywidualnych, najlepiej skorzystaj z porady prawnej, która opiera się o rzetelną i szczegółową rozmowę, analizę dokumentów etc. Sprawdź szczegóły: KONSULTACJE INDYWIDUALNE. TEST

Dodaj komentarz