Otwarcie przedszkoli i żłobków

Nowe wytyczne AKTUALIZACJA 3 lipca 2020
Nowe wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, w zakresie funkcjonowania placówek przedszkolnych i żłobków.
KLIKNIJ TUTAJ

W ostatnim tygodniu kwietnia rodzicom zaserwowany dezinformacyjny rollecoaster, kilkukrotnie zmieniając zdanie co do tego, jak w maju będzie wyglądała kwestie otwarcia lub zamknięcia placówek edukacyjnych. W tym artykule znajdziesz wytyczne dla placówek, które planują otwarcie. Artykuł na pewno będzie aktualizowany, gdyż wciąż czekamy na właściwe Rozporządzenia, które ostatecznie uregulują prawo do zasiłku opiekuńczego.

Szkoły

Bezsprzecznie szkoły zostają zamknięte do dnia 24 maja. Trudno w tej chwili powiedzieć czy rzeczywiście później zostaną one przywrócone, czy jednak edukacja zdalna będzie kontynuowana do wakacji.

Przedszkola

To najbardziej wątpliwa grupa, gdyż tu wprowadzono najwięcej zmian w ciągu zaledwie dwóch dni. Ostatecznie przedszkola i żłobki zostały usunięte z Rozporządzenia, wprowadzającego zamknięcie placówek do dnia 24 maja (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dz. U 2020, poz 410, 492, 595, 642 i 742 oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dz.U 2020, poz. 780)

Oznacza to, że zgodnie z najnowszymi zapowiedziami od dnia 6 maja placówki przedszkolne i żłobki mogą zostać otwarte. Ostateczną decyzję podejmuje organ założycielski (samorząd danej gminy lub miasta).

Aktualizacja, dotycząca sytuacji po 14 maja, zostanie opisana po publikacji stosownego Rozporządzenia.

Żłobki i kluby dziecięce

Podobnie zostały uregulowane terminy w odniesieniu do placówek, które sprawują opiekę nad dziećmi do lat trzech, prowadzą kluby dziecięce lub zatrudniają opiekuna dziennego. Tutaj bowiem na bazie przepisów właściwych Rozporządzeń, również ogłoszono, że zamknięcie placówce trwa do dnia 5 maja, zaś od dnia 6 maja mogą one zostać otworzone, z uwzględnieniem wytycznych sanitarnych (o których przeczytasz poniżej).
Rozporządzenie Ministra Rodziny, pracy i polityki społecznej z dnia 23 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zerówki w placówkach szkolnych

Choć teoretycznie powyżej wspomniane Rozporządzenie zmieniające, uregulowało sytuację oddziałów przedszkolnych, jako zamknięte do dnia 24 maja, dalej dopuszczono wobec nich stosowanie innych przepisów odnośnie przedszkoli. W praktyce więc dotyczy ich też możliwość otwarcia od dnia 6 maja. Taka sama sytuacja , dotyczy przedszkoli specjalnych, funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych.

Zasiłek przysługuje na zasadach opisanych poniżej.

Zasiłek opiekuńczy

30 kwietnia 2020 obowiązuje jeszcze przepis, mówiący o tym, iż zasiłek przysługuje nie dłużej, niż do dnia 3 maja.

Wieczorem tego samego dnia mamy już PROJEKT Rozporządzenia, dotyczącego przedłużenia zasiłku opiekuńczego. Jeszcze nie podpisany przez Prezesa Rady Ministrów, ale miejmy nadzieję, że to tylko formalność. (Z uzasadnienia Projektu należy się spodziewać, że zostanie on podpisany 4 maja).

Zmiany, które znajdziecie w rozporządzeniu:

 • Kolejny okres zasiłkowy rozpoczyna się z dniem 4 maja.
 • Zasiłek przedłużony zostanie do dnia 24 maja.
 • Jeśli rodzic nie zdecyduje się na wysłanie dziecka do placówki otwartej po 6 maja, ma prawo do kontynuowania zasiłku.

Na koniec nadmienię, że dzisiaj głosowano poprawki do specustawy, dotyczące m.in zmiany wieku „do ukończenia przez dziecko szkoły podstawowej” oraz wprowadzenia zasiłku w sytuacjach, w których dzieckiem zajmowały się inne osoby, nie będące domownikami (miał to być rozwiazanie na wypadek opieki sprawowanej przez dziadków). Poprawki jednak odrzucono. Zasiłek przysługuje więc na dotychczasowych zasadach.

Projekt został podpisany a Rozporządzenie ogłoszone w dniu 1 maja 2020.
Wszystkie informacje podane w artykule są aktualne

Wiele pytań dotyczy tego czy ewentualnie można skorzystać z zasiłku opiekuńczego na bazie dotychczasowych przepisów tzw. ustawy zasiłkowej. Nie budzi wątpliwości fakt, iż w przypadku dziecka zdrowego jest to jak najbardziej możliwe. Jeśli jednak chodzi o wykorzystywanie zasiłku na dziecko zdrowe, trzeba zwrócić uwagę na fakt, że uprawnienie przysługuje, jeśli do zamknięcia doszło w sposób nieprzewidziany. Podaje się, że rodzic musiał dowiedzieć się o zamknięciu placówki w terminie krótszym, niż 7 dni przed tym faktem. I tutaj termin ten może nie być zachowany. Szczegóły będziemy jednak rozstrzygać indywidualnie po wprowadzeniu ostatecznych przepisów. Natomiast wszystko wskazuje na to, że sięganie po to rozwiązanie nie będzie konieczne.

ZMIANY W ZASIŁKU OD DNIA 15 MAJA 2020

Dzisiaj skierowano do podpisu Ministra Projekt Rozporządzenia, dotyczący dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Zasiłek będzie przysługiwał do dnia 14 czerwca.

Szczerze powiedziawszy liczyłam, że to Rozporządzenie rozwieje już wątpliwości co do tego, jak będzie wyglądała sytuacja do samych wakacji, ale jak widać ktoś lubi budować napięcie… Tym samym na wszystkie pytania o to, czy jest szansa aby na ostatnie dwa tygodnie dzieci miały wracać do placówek, nie znam odpowiedzi. Bo choć to wydaje się nieracjonalne, to jednak niewiele mnie teraz jest w stanie zaskoczyć.

Z zasiłku mogą korzystać rodzice, którzy sprawują osobiście opiekę z powodu:

 • dalszego zamknięcia placówek tj. żłobka, przedszkole, klub dziecięcy, szkoła;
 • niemożności sprawowania opieki przez nianię lub opiekuna dziennego;
 • ograniczonego funkcjonowania placówek edukacyjnych, co uniemożliwi uczęszczanie Dziecka do tejże placówki (ograniczona liczba Dzieci);
 • podjęcia decyzji o osobistym sprawowaniu opieki nad Dzieckiem (czyli pomimo otwarcia placówki, rodzic może nie zdecydować się na uczęszczanie tam przez Dziecko).

Po licznych turbulencjach, związanych z wprowadzaniem właściwych przepisów, przedłużających zasiłek do 14 czerwca, zasiłek został przedłużony do dnia 28 czerwca 2020.

WYTYCZNE DLA PLACÓWEK, KTÓRE ZOSTANĄ OTWARTE OD 6 MAJA 2020

 • Organ prowadzący może ograniczyć liczbę dzieci, która będzie mogła w danym okresie czasu uczęszczać do placówki. (Nie ustalono odgórnej liczby dzieci np. na metr powierzchni. Takie telewizyjne doniesienia nie są prawdziwe).
 • W pierwszej kolejności do placówek powinny zostać przyjęte dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia sprawowania opieki z koniecznością wykonywania pracy.
 • Wskazano, ze pierwszeństwo powinno obejmować dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu, przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane ze zwalczeniem COVID-19.
 • Organ prowadzący ma obowiązek doposażyć przedszkola w środki higieniczne, ewentualnie również powinien zaopatrzyć pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej.

Zalecenia dla dyrektorów

 • Ograniczenie liczby dzieci.
 • Ograniczenie przebywania w placówkach osób z zewnątrz (tu prawdopodobnie powinno zostać wprowadzone rozwiązanie, gdzie dziecko odbierane jest przy drzwiach, a rodzice nie przebywają w placówkach, celem przebrania dzieci).
 • Przy wejściu powinien zostać umieszczony płyn do dezynfekcji rąk.
 • Pracownicy powinni zostać zaopatrzeni w środki ochrony osobistej.
 • Dzieci mogą korzystać z placów zabaw i boisk na terenie placówek, pod warunkiem możliwości codziennej dezynfekcji sprzętu, który tam się znajduje.
 • W placówkach powinny zostać wprowadzone nowe procedury porządkowe oraz szczegółowe procedury na wypadek podejrzenia zakażenia.
 • W miarę możliwości dyrektorzy nie powinni angażować pracowników powyżej 60 roku życia.
 • Powinno zostać zorganizowane bezpieczne spożywanie posiłków w małych grupach etc.

Zalecenia dla nauczycieli

 • Wyjaśnienie dzieciom nowych zasad organizacji przedszkola.
 • Brak wyjść poza teren placówki (np. do parku).
 • Usunięcie przedmiotów z sal, które nie mogą zostać poddane dezynfekcji (np. pluszowe zabawki).
 • Wietrzenie sal co najmniej raz na godzinę.
 • Częste i regularne mycie rąk dzieci.

Zalecenia dla rodziców

 • Konieczne jest przekazywanie informacji o aktualnym stanie zdrowia dziecka. Do placówki mogą uczęszczać dzieci ZDROWE.
 • Do przedszkoli nie powinny uczęszczać dzieci, jeśli inny domownik jest poddany kwarantannie lub izolacji.
 • Dzieci od 4 roku życia powinny posiadać maseczkę ochronną w drodze do i z placówki. (Wbrew różnym doniesieniom nie wprowadzono nakazu noszenia maseczek przez dzieci w ciągu dnia w przedszkolu).
 • Dzieci nie powinny zabierać do przedszkola swoich zabawek, misiów itp.
 • Zwracanie uwagi (już w domu) na konieczność częstego mycia rączek, zasłaniania nosa i ust podczas kasłania czy kichania.

W tym artykule pojawią się informacje o nowych przepisach, dotyczących zagadnień, związanych z otwieraniem przedszkoli i żłobków.

Zasady przyznawania zasiłku opiekuńczego, znajdziesz TUTAJ.
O tym czy pobieranie zasiłku można łączyć z praca (na podstawie przykładów opartych o pracę personelu medycznego), przeczytasz TUTAJ.

Autor: Marzena Pilarz-Herzyk, założycielka MamaPrawniczka.pl
Pamiętaj, że artykuły tu publikowane nie są wykładnią prawa i mają charakter informacyjny. Ich stan prawny jest aktualny na dzień publikacji (lub inny, jeśli zaznaczono w treści). W sprawach indywidualnych, najlepiej skorzystaj z porady prawnej, która opiera się o rzetelną i szczegółową rozmowę, analizę dokumentów etc. Sprawdź szczegóły: KONSULTACJE INDYWIDUALNE. TEST

Komentarze:

 1. Mam pytanie czy jak pobieralam kosikowe to po nim mogę starac sie o zasiłek dla bezrobotnych czy on sie nie wlicza tak jak macierzyński

 2. Dzień dobry.
  Mam pytanie. 3 czerwca kończy mi się urlop rodzicielski i teoretycznie muszę wrócić do pracy. Zdecydowałam, że póki można wezmę jeszcze zasiłek opiekuńczy „koronawirusowy” do 14 czerwca, a od 15 czerwca chcę wziąć w pracy zaległy urlop. Niestety przed urodzeniem córki byłam na chorobowym (choroba kobiet w ciąży) ponad 30 dni. Mój pracodawca powiedział mi, że przez wzięciem urlopu muszę zrobić badania. O ile dowiedziałam się, że muszę zrobić te badania przed wzięciem urlopu, to moje pytanie, kiedy mam zrobić te badania? Mój pracodawca mówi mi, że w końcu jestem i tak w domu, więc w czasie, gdy pobieram opiekę nad dzieckiem, to mogę zrobić badania. Ale przecież ja nie siedzę sama w domu, tylko opiekuję się dziećmi (starszy ma 4 lata), według pracodawcy niech mój mąż weźmie sobie urlop i zajmie się dziećmi, a ja mam wtedy zrobić badania. Czy to jest zgodne z prawem? Nie ma innego wyjścia? A co z moim prawem do płatnego zwolnienia z pracy na czas badań. Czy muszę to robić w swoim „wolnym” czasie?
  Z góry dziękuję za pomoc.
  Malwa

  1. Dzień dobry,
   Zapraszam na konsultacje indywidualne, podczas których będziemy mogły szczegółowo omówić Pani sytuację.
   Pozdrawiam
   MPH

Dodaj komentarz