Zasiłek opiekuńczy dla personelu medycznego

Pytania o zasiłek opiekuńczy nie mają końca. Szczególnie wiele pytań dostaję od lekarzy, położnych. Szpitale, przychodnie często niewłaściwie informują pracowników w kontekście tego, jak należy rozpisać prawidłowo dni, w których korzystano z zasiłku. Dyżury nocne i weekendowe utrudniają interpretację tego, jak łączyć zasiłek i pracę i czy w ogóle to jest możliwe? Do tego pojawiły się teleporady, które można realizować np. wieczorami.

Zasiłek opiekuńczy – zasady

Szczegółowe zasady przyznawania zasiłku omówiłam już w oddzielnym artykule. Wszystkie szczegółowe informacje znajdziecie TUTAJ

W artykule znajdziesz informacje o:
– AKTUALIZACJA PRZEPISÓW PO 1 KWIETNIA 2020
– zasiłek opiekuńczy na dziecko zdrowe,
– dodatkowy zasiłek opiekuńczy (COVID-19),
– warunki przyznawania,
– wymiar i wysokość zasiłku,
– formalności,
– zamknięcie placówek edukacyjnych,
– zmiany zasiłku od 31 marca 2020,
– co zrobić jeśli zasiłek nie przysługuje.

Zmiana przepisów od 1 kwietnia 2020 – możliwość pracy podczas pobierania zasiłku

Art. 4b i 4c ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.)
Art. 15 pkt 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 567)

Zwolnienie chorobowe i świadczenie pracy

Z uwagi na sytuację w placówkach medycznych wprowadzono zmiany w kontekście pobierania zasiłku chorobowego i jednocześnie wykonywania pracy dla osób, wykonujących zawód medyczny, jeśli zwolnienie chorobowe spowodowane jest kwarantanno lub izolacją odbywaną w warunkach domowych.

W powyższym przypadku pracownicy Ci mogą wykonywać pracę w formie pracy zdalnej lub udzielać świadczeń w formie teleporad medycznych.

Należy jednak zwrócić uwagę, że powyższe dotyczy tylko tych zwolnień, które mają bezpośredni związek z koronawirusem.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy i świadczenie pracy

Wprowadzenie powyższych przepisów umożliwiło również pełnienie dyżurów godzinach innych niż osobiste sprawowanie opieki nad dzieckiem. Jeśli więc chciałby świadczyć pracę poza moimi standardowymi godzinami pracy, w czasie kiedy to drugi rodzic może sprawować opiekę, ma taką możliwość (np. dyżur nocny).

Tu znowu należy zwrócić uwagę, że powyższe jest pewnego rodzaju wyjątkiem od stosowanych zasad, ponieważ choć wydawałoby się to racjonalne, pracownik medyczny nie może na kanwie tych przepisów świadczyć pracy w ramach teleporad (jak w przypadku zwolnienia chorobowego, o którym mówiłam powyżej).

Tak naprawdę wprowadzenie omówienie wyżej przepisów dały jasność, że dotychczasowe działania prowadzące do świadczenia pracy podczas pobierania zasiłków w każdym przypadku były niezgodne z prawem. Często spotykałam się z opinią, że dyżur nocny, czy teleporady nie stoją w sprzeczności z pobieraniem zasiłku. Ten temat został więc wyjaśniony nowelizacjami przepisów. Pamiętajmy jednak, że to pewnego rodzaju wyjątki od zasad. Niżej prezentowana część artykułu była aktualna przed dniem 1 kwietnia 2020 i pozostaje aktualna w przypadku zwolnienia chorobowego z innego powodu, niż kwarantanna czy izolacja lub zasiłku opiekuńczego i np. pracy zdalnej. Pozostawiam Wam więc ten szczegółowi opis, ponieważ jak narazie nie mamy przesłanek co do tego, że nowe zasady zostaną z nami na stałe ( i wszystkie zwolnienia chorobowe). Mam przekonanie, ze byłoby to bardzo słuszne i chętnie doczekam czasów, aby te rozwiązania zostały zaimplementowane również w innych zawodach, niż tylko medyczne. We wszystkich pozostałych przypadkach stosujemy nadal na ten moment zasady opisane w kolejnych akapitach.

Zasiłek opiekuńczy a świadczenie pracy

W dzisiejszym artykule chciałabym odnieść się do świadczenia pracy podczas pobierania zasiłku opiekuńczego. Opisze tutaj kilka przykładów, które mam nadzieję jednoznacznie rozwieją wątpliwości. Będą to jednak przykłady oparte o pytania, kierowane przez personel medyczny.

Generalną zasadą jest, iż w czasie pobierania zasiłku opiekuńczego i dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie można świadczyć pracy. Ja osobiście wyczulam wszystkich, że tej zasady trzeba przestrzegać. Jestem przekonana, że wypłaty zasiłków będą podlegały kontroli i dochody osiągane w czasie pobierania zasiłku opiekuńczego, będą przedmiotem wyjaśniania.
Niezwykle ważnym jest więc to, aby w oświadczeniu, dotyczącym zasiłku opiekuńczego wpisywać te dni, które rzeczywiście były sprawowaniem opieki nad dzieckiem (w które nie pełniono np. dyżuru nocnego).

Pytanie 1:
Czy ZUS będzie wiedział o tym, że w tym samym czasie pracowałam/ pracowałem w innym miejscu?
TAK, będzie wiedział. Na podstawie składek ZUS oraz podatku dochodowego (to dotyczy również działalności gospodarczej).

Praca i zasiłek u tego samego pracodawcy

Korzystanie z dodatkowego zasiłku opiekuńczego (oraz dotychczasowego zasiłku opiekuńczego, również na chore dziecko), wyklucza możliwość świadczenia pracy u tego samego pracodawcy.
Zasiłek wypłacany jest za cały dzień (24h). Nie jest więc prawidłowe twierdzenie, że rodzic w ciągu dnia opiekuje się Dzieckiem, zaś w nocy może świadczyć pracę, bo opieką zajmuje się drugi rodzic.

Pytanie 2
Czy mama, pobierająca dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przychodni POZ, może popołudniami/wieczorami świadczyć w ramach tej samej przychodni pracę i udzielać teleporad? W tych godzinach tata zajmuje się dzieckiem. Dziecko w tych godzinach i tak nie chodziło do przedszkola.
NIE. W takim przypadku mama utraci prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego.
Pytanie 3
Czy mama, pobierająca zasiłek opiekuńczy może pełnić w soim miejscu pracy dyżur nocny? Tata w tym czasie sprawuje opiekę nad dzieckiem.
NIE. W takim przypadku mama utraci prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego
Pytanie 4
Czy pobierając zasiłek opiekuńczy mogę być na dyżurze w weekend?
TAK, ale pod warunkiem, że tego dnia nie korzystasz z zasiłku. W oświadczeniu, które składasz celem wypłaty, decydujesz o tym, w które dni chcesz skorzystać ze zwolnienia z pracy i tym samym z wypłaty zasiłku. Jeśli chcesz dyżurować w weekend, nie możesz tego dnia uwzględnić we wniosku o wypłatę świadczenia.

Praca i zasiłek u różnych pracodawców lub na własnej działalności

Co zrobić w sytuacji świadczenia pracy w różnych placówkach?
Należy tu rozważyć przede wszystkim to, czy z tytułu drugiego miejsca pracy, opłacana jest dobrowolna składka chorobowa.

Należy pamiętać, że składka chorobowa w przypadku, w którym nie dotyczy umowy o pracę, jest składką dobrowolną. Będzie to miało więc zastosowanie do działalności gospodarczej, umowy zlecenia, kontraktu.

Jeśli praca po południu lub w nocy zostanie podjęta w innym podmiocie, ale w ramach umowy (lub prowadzonej działalności), z opłaconą składką chorobową, ubezpieczony zachowa prawo do zasiłku opiekuńczego z miejsca pracy, gdzie pobiera zasiłek.
Dlaczego tak się dzieje?
Lekarz pracujący w dwóch różnych placówkach, nie jest w stanie świadczyć w nich usług w tym samym czasie. Z zasady więc grafiki nie będą pokrywały się. W praktyce więc, w jednej z placówek może świadczyć pracę w czasie, w którym drugi rodzic zajmuje się dzieckiem, np. na dyżurach nocnych. W takim przypadku z tytułu drugiego zatrudnienia nie otrzymałby zasiłku opiekuńczego, ponieważ

Inaczej sytuacja będzie wyglądała, jeśli korzystając z zasiłku opiekuńczego, lekarz podejmie pracę w innej placówce z tytułu umowy lub działalności, z której opłacana jest jedynie składka zdrowotna. Wówczas uznaje się, ze główne miejsce pracy, w którym korzysta z zasiłku opiekuńczego wyczerpuje możliwość jego udzielenia, gdyż ta placówka udziela go na cały dzień. Tym samym w tej sytuacji nie będzie można prowadzić teleporad wieczorami lub pełnić dyżuru nocnego.

Pytanie 5
W szpitalu korzystam z zasiłku opiekuńczego. Czy mogę wieczorami prowadzić teleporady w prywatnej przychodni, w której świadczę usługi z własnej działalności gospodarczej (z działalności nie odprowadzam składki chorobowej).
NIE. W tym przypadku uznaje się, iż w szpitalu zasiłek opiekuńczy wykorzystywany jest przez każdy wskazany dzień w wymiarze 24h. Świadczenie teleporad wieczorami, pozbawi prawa do zasiłku opiekuńczego.
Pytanie 6
Pobieram zasiłek opiekuńczy w przychodni POZ, gdzie mam umowę z opłaconą składką chorobową. Dodatkowo wieczorami pracuję w ramach własnej działalności w innej przychodni. Z działalności opłacam składkę chorobową. Czy mogę tę pracę dalej wykonywać?
TAK. Przyjmuje się, iż w takim przypadku nie można z założenia skorzystać z zasiłku opiekuńczego również w ramach drugiego zatrudnia, gdyż praca byłą świadczona dotąd w czasie, kiedy drugi rodzic zajmował się dzieckiem. Dlatego teraz należy przyjąć, iż nadal można świadczyć pracę z tego tytułu.
Pytanie 7
Czy mogę pobierać zasiłek opiekuńczy w przychodni POZ, ale jednocześnie pełnić dyżury nocne w szpitalu. W obu miejscach posiadam umowę o pracę. Jeśli tak, co zrobić w sytuacji, w której nie chciałabym teraz pełnić dyżurów nocnych w szpitalu?
TAK. W tym przypadku zasiłek opiekuńczy w przychodni POZ, nie przekreśla możliwości dyżurowania w szpitalu w ramach drugiej umowy w godzinach nocnych. Przyjmuje się, iż z zasady w tym czasie i tak drugi rodzic sprawował opiekę nad dzieckiem.
Odpowiadając na drugie pytanie, właśnie z przyczyny wskazanej w drugim zdaniu, brak jest przesłanki do zwolnienia ze świadczenia pracy i korzystania z zasiłku w drugim miejscu pracy (drugi rodzic nadal może sprawować opiekę nad dzieckiem).

Jeśli masz pytanie, dotyczące Twojej sytuacji w związku z dodatkowym zasiłkiem opiekuńczym, zapraszam do kontaktu mailowego, celem umówienia konsultacji indywidualnych: kontakt@mamaprawniczka.pl.

Autor: Marzena Pilarz-Herzyk, założycielka MamaPrawniczka.pl
Pamiętaj, że artykuły tu publikowane nie są wykładnią prawa i mają charakter informacyjny. Ich stan prawny jest aktualny na dzień publikacji (lub inny, jeśli zaznaczono w treści). W sprawach indywidualnych, najlepiej skorzystaj z porady prawnej, która opiera się o rzetelną i szczegółową rozmowę, analizę dokumentów etc. Sprawdź szczegóły: KONSULTACJE INDYWIDUALNE. TEST

Komentarze:

 1. Czy zasiłek opiekuńczy należy mi się jeśli mąż pracuje w dyżurach? Pracujemy w tym samym miejscu pracy tylko ja od 7-15

  1. Dzień dobry,

   Zbyt mało informacji, abym wiedziała o co dokładnie chodzi i jaka jest Państwa sytuacja. Godziny pracy nic mi nie mówią.
   Zapraszam na konsultacje indywidualne lub na blog.

   Pozdrawiam
   MPH

 2. Witam, czy zasiłek opiekuńczy przysługuje mi na chore dziecko jeśli mąż pracuje w systemie pracy zmianowej po 12h w szpitalu. Przykładowy grafik poniedziałek D, wtorek N, środa (po nocce) , czwartek D, piątek (bez dyżuru) . Ja pracuje o stałych godzinach od 7-15.

  1. Dzień dobry
   W systemie zmianowym również przysługuje odpoczynek.
   Zasiłek więc będzie przysługiwał, uzględniając harmonogram.
   Pozdrawiam
   MPH

Dodaj komentarz