Urlop rodzicielski - duże zmiany

Urlop rodzicielski na nowych zasadach

Nadchodzą duże zmiany w urlopach rodzicielskich. A wszystko za sprawą Dyrektywy unijnej z 2019 roku, którą należy zaimplementować do polskiego porządku prawnego do sierpnia 2022 roku (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r.). Jak zatem będzie wyglądał urlop rodzicielski na nowych zasadach?

Aktualne przepisy dotyczące urlopu rodzicielskiego

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym, urlop rodzicielski wynosi 32 tygodnie (przy urodzeniu jednego Dziecka przy jednym porodzie). Urlop ten jest uprawnieniem, przysługującym obojgu rodzicom. Można go podzielić na części (maksymalnie cztery), a połowę pełnego wymiaru wykorzystać po przerwie.

Więcej szczegółów na temat tego uprawnienia znajdziesz w artykule URLOP RODZICIELSKI.

Szczegółowy sposób korzystania z urlopu znajdziesz również w poniższych LawBookach.

Urlop macierzyński i rodzicielski - 'na części'        Urlop macierzyński i rodzicielski - ,z góry'

Urlop rodzicielski na nowych zasadach – nieprzenoszalny urlop rodzicielski dla ojców

W Polsce, pomimo faktu, iż rozwiązania dotyczące podziału urlopu już są, korzysta z nich zaledwie 4% par.
Dyrektywa ma na celu wprowadzanie i ugruntowanie rozwiązań, zapewniających wsparcie rodziny i równanie szans Kobiet na rynku pracy, umożliwiając im lepsze warunki powrotu do obowiązków zawodowych.

Stąd plan, aby wprowadzić minimum 8 tygodni urlopu rodzicielskiego, który przysługiwałby wyłącznie ojcom i wymiaru tego nie można by było przenieść na mamy.

Rozwiązania w przepisach

Na ten moment nie wiadomo, jaką formę przyjmą ostateczne przepisy, dotyczące zmian.

Wiemy na pewno, że wśród niewiadomych do rozważenia są następujące kwestie:

  • Po pierwsze, czy wymiar 8 tygodni zostanie dodany do obecnego wymiaru 32 tygodni?
  • Po drugie, czy wymiar 8 tygodni zostanie przeniesiony z obecnego wymiaru wyłącznie na tatę?
  • Jaka wysokość zasiłku będzie przysługiwała tacie za ten czas?
  • Czy urlop dla taty będzie mógł być wykorzystany po przerwie, zapewniając mamie możliwość zakończenia urlopu rodzicielskiego i swobodnego wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego?
  • Oraz ostatnie, czy urlop dla taty będzie uzależniony od tytułu ubezpieczenia mamy?

To pytania, na które na razie nie znamy odpowiedzi. Jednakże będę Was szczegółowo informowała o jakichkolwiek zmianach w tym zakresie.

_________

Mam nadzieję, że lektura tego artykułu pozwoliła Ci mieć większą świadomość Twoich praw i odważniej po nie sięgać.
Jeśli chciałabyś omówić indywidualnie Twój temat, zapraszam na konsultacje: kontakt@mamaprawniczka.pl

Z pozdrowieniami,
M.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy, Dz.U. 1974 Nr 24 poz. 141 z późn.zm w szczególności: art. 1791. § 1, art. 1795. § 1, art. 182a , art. 1821e. § 1, art. 1821f. § 1, art. 1821
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz.U. z 2013 r., poz. 1442 z późn. zm.);
Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, Dz.U. z 2014 r., poz. 159 z późn. zm.

Autor: Marzena Pilarz-Herzyk, założycielka MamaPrawniczka.pl
Pamiętaj, że artykuły tu publikowane nie są wykładnią prawa i mają charakter informacyjny. Ich stan prawny jest aktualny na dzień publikacji (lub inny, jeśli zaznaczono w treści). W sprawach indywidualnych, najlepiej skorzystaj z porady prawnej, która opiera się o rzetelną i szczegółową rozmowę, analizę dokumentów etc. Sprawdź szczegóły: KONSULTACJE INDYWIDUALNE. TEST

Dodaj komentarz