praca zdalna

Praca zdalna – nowe zasady

W Sejmie RP trwają prace nad rządowym projektem nowelizacji Kodeksu Pracy, zawierającym szczegółową regulację kwestii, jaką jest praca zdalna. Nowe przepisy mają zastąpić przepisy ustawy covidowej oraz przepisy Kodeksu Pracy dotyczące telepracy. Będą stanowić zatem kompleksowe uregulowanie zasad wykonywania pracy zdalnej.

Mimo, że nowelizacja jeszcze nie weszła w życie, jej vacatio legis może być bardzo krótkie (14 dni). W związku z tym, pracodawcy powinni już teraz dobrze przygotować się na nowe obowiązki i wdrożenie w swoich przedsiębiorstwach odpowiednich procedur. 

Aktualizacja tego artykułu jest dostępna w nowym poście na blogu – PRACA ZDALNA 2023 – OSTATECZNA WERSJA PRZEPISÓW

W sklepie możesz również zakupić e-book, który krok po kroku przeprowadzi Cię przez zagadnienia, związane z pracą zdalną. Dodatkowy rozdział zawiera pytania i odpowiedzi pierwszych czytelników e-booka. Do tego produktu dołączony jest również wzór wniosku. Zobacz produkt TUTAJ

Praca zdalna – zasady wykonywania

Zgodnie z projektem ustawy praca zdalna będzie mogła być wykonywana w dowolnym miejscu wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą. W takim wypadku pracodawca będzie w szczególności zobowiązany do przygotowania:

  • oceny ryzyka zawodowego dla pracy zdalnej oraz
  • informacji BHP dla pracowników wykonujących obowiązki poza firmą.

Inną kwestią wymagającą regulacji przez pracodawcę będą natomiast zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych podczas pracy zdalnej.

Praca zdalna – sposób regulowania

W praktyce zasady wykonywania obowiązków służbowych podczas pracy zdalnej będą zawarte w regulaminie pracy. Innymi przykładami dokumentów są porozumienie z zakładową organizacją związkową lub polecenie/porozumienie dotyczące określonego pracownika. Nowe przepisy będą dawały pracodawcy upoważnienie do:

  • kontroli wykonywania pracy przez pracownika w trybie zdalnym,
  • przestrzegania przez niego zasad BHP oraz
  • zasad ochrony danych osobowych.

Skierowanie do pracy zdalnej

Podobnie jak w obecnym stanie prawnym, pracodawca w dalszym ciągu będzie mógł jednostronnie skierować pracownika do pracy zdalnej w czasie trwania stanu:

  • nadzwyczajnego,
  • zagrożenia epidemicznego lub
  • epidemii

oraz przez 3 miesiące od odwołania każdego z tych stanów.

Nowością będzie natomiast skierowanie pracownika do pracy zdalnej w okresie, kiedy z powodu siły wyższej pracodawca nie będzie mógł zapewnić w miejscu pracy warunków pracy zgodnych z zasadami BHP.

Inną nowością w stosunku do obecnych przepisów będzie wprowadzenie pracy zdalnej w uzgodnieniu lub na wniosek pracownika. Takie uzgodnienie między stronami umowy o pracę będzie mogło być dokonane zarówno przed jak i w trakcie zatrudnienia. Możliwość złożenia wniosku o zastosowanie pracy zdalnej będzie dotyczyła każdego pracownika. 

Naturalnie istnieć też będzie możliwość powrotu do pracy stacjonarnej. W każdym momencie pracodawca lub pracownik, którzy uzgodnili pracę zdalną, będą mogli złożyć wniosek o powrót do trybu stacjonarnego. Po złożeniu takiego dokumentu powrót do pracy stacjonarnej będzie musiał nastąpić najpóźniej w ciągu 30 dni.

Koszty pracy zdalnej

Kolejną nowością, na którą oczekuje wielu pracowników, pracujących w trybie zdalnym jest obowiązek pracodawcy do zapewnienia pracownikowi materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej. Nie będzie przeszkód do korzystania przez pracownika po uzgodnieniu z pracodawcą z własnego sprzętu, jednak w takim wypadku należny mu będzie ekwiwalent. Ponadto, pracodawca będzie musiał pokryć koszty energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej. Zwrot kosztów ma następować w wartości realnej lub w formie uzgodnionego między stronami ryczałtu z uwzględnieniem materiałów i urządzeń, a także ceny prądu i usług telekomunikacyjnych.

Trzeba pamiętać, że powyższe zmiany nie weszły jeszcze w życie. W związku z tym, ostateczne brzmienie poszczególnych przepisów nowelizacji może ulec dalszym zmianom w toku procesu legislacyjnego. Z tego względu warto śledzić rozwój prac nad omawianą nowelizacją. Niemniej jednak, już dziś można ustalić kierunek, w którym zmierza ustawodawca z regulacją dotyczącą pracy zdalnej i przygotować swoje środki i zasoby do sprawnego i terminowego wdrożenia nowych przepisów w zakładzie pracy. 

 

praca zdalna

Autor: Kamil Karwacki, Adwokat, Associate w Kancelarii SRDK

Autor: Marzena Pilarz-Herzyk, założycielka MamaPrawniczka.pl
Pamiętaj, że artykuły tu publikowane nie są wykładnią prawa i mają charakter informacyjny. Ich stan prawny jest aktualny na dzień publikacji (lub inny, jeśli zaznaczono w treści). W sprawach indywidualnych, najlepiej skorzystaj z porady prawnej, która opiera się o rzetelną i szczegółową rozmowę, analizę dokumentów etc. Sprawdź szczegóły: KONSULTACJE INDYWIDUALNE. TEST

Dodaj komentarz