Opieka nad pacjentami po poronieniu – raport NIK

Od ponad czterech lat wspieram Kobiety, ale i Rodziny, którym przyszło się zmierzyć ze stratą Dziecka. Czy przez te cztery lata obserwuję jakieś zmiany?

Formalnie w Standardzie Opieki Okołoporodowej w 2019 roku zaznaczono rozdział „sytuacje szczególne”, które obejmują procedury m.in na wypadek poronienia czy martwego urodzenia. Więcej o tym przeczytasz w tym ARTYKULE. Zwiększyła się na pewno świadomość Kobiet, że w tych niezwykle trudnych chwilach mają też swoje prawa. Sama staram się wciąż do tej wiedzy dokładać cegiełkę za cegiełką, ale mimo to widzę, jak wiele jest jeszcze do zrobienia.

Niestety w mojej opinii bardzo mało zmieniło się w kwestii podejścia szpitali do Pacjentek po stracie Dziecka, odpowiedniego zaopiekowania się nimi poza sferą wyłącznie medyczną, nie wspominając już o kwestiach proceduralnych.

Niespełna tydzień temu ukazał się raport NIK, dotyczący stanu opieki nad Pacjentkami po poronieniu, martwym urodzeniu, lub których Dziecko zmarło tuż po narodzinach, który krótko chciałam tutaj podsumować.

Opieka medyczna a opieka psychologiczna nad pacjentkami po stracie Dziecka

W raporcie czytamy, iż placówki wypełniają obowiązek pomocy medycznej w takich sytuacjach. Co jednak ważne, najczęściej opieka ta ogranicza się wyłącznie do wspomnianych zabiegów medycznych.

Standard Opieki Okołoporodowej jest jednak nieprzestrzegany w większości przypadków w zakresie zapewnienia Pacjentkom wystarczającej opieki, np. psychologicznej. Z badań wynika, że Kobiety po poronieniu dwukrotnie częściej zapadają na depresję, więc ograniczenie pomocy jedynie do świadczeń medycznych jest dużym niebezpieczeństwem.

Dostęp do wsparcia psychologa okazał się być bardzo ograniczony. Bardzo wiele nieprawidłowości dostrzeżono w podejściu do Pacjentek, sposobie komunikacji czy przekazywania informacji, co w połączeniu z brakiem wsparcia psychologicznego, ma bardzo wiele negatywnych skutków.

Błędy w dokumentacji medycznej i prawa rodziców po stracie Dziecka

Wykazano olbrzymią ilość błędów w dokumentacji medycznej i w sposobie jej prowadzenia, które uniemożliwiały np. ocenę tego, czy Kobiecie po poronieniu zostały udzielone wszystkie przysługujące świadczenia.

Bardzo wiele niespójności dotyczyło przekazywania informacji o prawach, przysługujących po poronieniu, co ma bezpośredni wpływ na prawo do pochówku czy innych uprawnień. Brak przekazywania rzetelnych informacji w tym zakresie uniemożliwia podjęcie decyzji co do dalszego postępowania.

W wielu szpitalach wykazano nieprawidłowości związane z postępowaniem ze zwłokami Dzieci. Tu np. okazało się bowiem, iż zwłoki przekazywane są do badań histopatologicznych (standardowa procedura), ale bez informacji o konieczności ich zwrotu. Sytuacja taka uniemożliwia rodzicom dokonanie pochówku. Bardzo często spotykam sytuacje, w których szpital, bez podania wyraźnych przyczyn, usilnie twierdzi, iż nie ma możliwości wydania zwłok z uwagi np. na wczesny wiek ciąży. Nie jest to jednak prawda, gdyż o takim prawie Kobieta powinna być poinformowana bez względu na stopień zaawansowania ciąży i to do niej powinna należeć decyzja o dalszym postępowaniu.

Zmiany na przyszłość

Raport wykazuje ogromną ilość braków w zakresie organizacji szpitali, powodujących brak możliwości zapewnienia właściwej opieki nad Pacjentkami po poronieniu, martwym urodzeniu lub tych, których Dziecko zmarło tuż po porodzie. Zawsze zwracam uwagę, iż walka o „rodzenie po ludzku” zbyt rzadko odnosi się również do tych bardzo trudnych sytuacji, które wymagają szczególnej uwagi i opieki.

Wniesiono do Ministra Zdrowia o poniższe zmiany:

  • obowiązek zatrudnienia psychologa na oddziale ginekologiczno – położniczym w szpitalach o najniższym stopniu referencyjności, w wymiarze co najmniej 0,5 etatu (to zapewne poprawiłoby dostęp Pacjentek do konieczniej w takich przypadkach opieki psychologicznej);
  • zmiany w zakresie wzorów dokumentacji medycznej poprzez wprowadzenie wzoru oświadczenia dla Pacjentek do wyrażenia woli w zakresie pochówku. To zapewne pozwoliłoby w wielu przypadkach na świadome podjęcie decyzji. Bardzo często spotykam się z sytuacjami, w których pytanie o pochówek pada na szybko, w sytuacji, w której Kobieta nie ma możliwości swobodnego zastanowienia się lub personel na własną ręką na podstawie wieku ciąży określa, że do takiego nie będzie dochodziło;
  • Wprowadzenie jednolitych zasad postępowania ze zwłokami Dzieci martwo urodzonych i po poronieniu.

Wniesiono do podmiotów zarządzających placówkami medycznymi o następujące zmiany:

  • wyeliminowanie nadmiernie długiej pracy lekarzy;
  • organizacja szkoleń dla personelu medycznego z zakresu opieki nad pacjentkami w sytuacji poronień, martwych urodzeń lub śmierci Dziecka tuż po porodzie;
  • poprawienie jakości prowadzonej dokumentacji medycznej;
  • zaprzestanie działań placówek, które uniemożliwiają dokonanie pochówku Dziecka.

Poniżej zamieszczam schemat opracowany przez NIK, który obrazuje właściwy sposób postępowania z Pacjentkami w sytuacjach tu omawianych

Opracowanie własne NIK

Na mojej stronie od wielu lat znajduje się bezpłatny eBook do pobrania. W nim krok po kroku omawiam wszystkie prawa i procedury, z którymi przychodzi zmierzyć się w tych szczególnych sytuacjach.

_____________________

Jeśli potrzebujesz konsultacji indywidualnej, gdyż właśnie mierzysz się ze stratą Dziecka, skontaktuj się ze mną po adresem: kontakt@mamaprawniczka.pl
Konsultacje w tym zakresie udzielane są bezpłatnie

M
arzena Pilarz-Herzyk

Autor: Marzena Pilarz-Herzyk, założycielka MamaPrawniczka.pl
Pamiętaj, że artykuły tu publikowane nie są wykładnią prawa i mają charakter informacyjny. Ich stan prawny jest aktualny na dzień publikacji (lub inny, jeśli zaznaczono w treści). W sprawach indywidualnych, najlepiej skorzystaj z porady prawnej, która opiera się o rzetelną i szczegółową rozmowę, analizę dokumentów etc. Sprawdź szczegóły: KONSULTACJE INDYWIDUALNE. TEST

Dodaj komentarz