cz. V – STANDARDY OPIEKI OKOŁOPORODOWEJ – SYTUACJE SZCZEGÓLNE.

Kończąc #przewodnikapostandardach przyjrzymy się dzisiaj sytuacjom, o których ja regularnie piszę, a nie są to tematy, o których łatwo pisać i które łatwo czytać. Chodzi bowiem o te sytuacje, w których ciąża nie kończy się w ten sposób, na jaki czekamy.

W projekcie Nowych Standardów Opieki Okołoporodowej w końcu zrezygnowano
z dość niefortunnego określenia, jakie funkcjonowało do tej pory, czyli „niepowodzenia położniczego”. Zastąpiono je nowym pojęciem, jakim są SYTUACJE SZCZEGÓLNE
,
a więc:
– poronienie;
– urodzenie dziecka martwego;
– urodzenie dziecka niezdolnego do życia lub obarczonego letalnymi schorzeniami;
– urodzenie chorego dziecka lub dziecka z wadami wrodzonymi.

Jeżeli znalazłaś się, w którejś z powyższych sytuacji przede wszystkim personel medyczny zobowiązany jest do udzielenia Ci możliwie najszerszej pomocy, wykazując się przy tym ogromnym poziomem wrażliwości, szacunku, dbania o Ciebie i Twoje potrzeby. W przypadku  zdiagnozowania ciężkich, nieuleczalnych chorób płodu (na etapie ciąży lub porodu), masz prawo do skorzystania z opieki, pomocy paliatywnej i hospicyjnej (przy czym placówki
z III poziomem referencyjności, zobligowane są do posiadania takiej opieki u siebie).


Pomoc wobec pacjentki, realizowana w sytuacjach szczególnych.

  • Jeżeli sytuacja medyczna na to pozwala (Twoje zdrowie nie jest zagrożone), osoba sprawująca opiekę, która przekazuje Ci informacje na temat stanu położniczego, jest zobowiązany do pozostawienia Ci czasu na oswojenie się z sytuacją.
    Powinnaś zostać zaangażowana do współuczestniczenia w świadomym procesie decyzyjnym, co do dalszego postępowania, jednocześnie Twoje oczekiwania i potrzeby informacji, ale też prywatności i poczucia intymności są priorytetami.
  • Masz prawo do pomocy psychologa, wsparcia osób bliskich, spotkania z duchownym Twojego wyznania.
  • Szpital powinien zapewnić Ci warunki, dzięki którym nie będziesz przebywała w tych chwilach na salach z kobietami ciężarnymi czy w połogu, których ciąża zakończyła się urodzeniem zdrowych Dzieci.
  • W sytuacji poronienia czy martwego urodzenia placówka zobowiązana jest do przedstawienia Ci wyczerpujących i pełnych informacji na temat uprawnień prawnych, które przysługują Ci w tych sytuacjach. Jeśli Twoją wolą jest pożegnanie z Dzieckiem w obecności osób bliskich, szpital nie ma prawa Ci tego odmówić.
  • Szpital nie może również, odmówić Ci zorganizowania pochówku Dziecka.
  • W przypadkach urodzenia dziecka chorego, szpital zobowiązany jest do wyczerpujących informacji na temat możliwości uzyskania dalszej pomocy w ramach opieki paliatywnej i hospicyjnej.
  • We wszystkich powyższych sytuacjach obejmuje Cię również pomoc laktacyjna, realizowana indywidualnie, zgodnie z Twoimi potrzebami.

Jeśli masz wątpliwości w tym temacie napisz do mnie na FB:
www.facebook.com/mamaprawniczka lub na e-mail: mamaprawniczka@gmail.com

Marzena | Mama Prawniczka

Podstawa prawna
Projekt Rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 2018 w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej.

Autor: Marzena Pilarz-Herzyk, założycielka MamaPrawniczka.pl
Pamiętaj, że artykuły tu publikowane nie są wykładnią prawa i mają charakter informacyjny. Ich stan prawny jest aktualny na dzień publikacji (lub inny, jeśli zaznaczono w treści). W sprawach indywidualnych, najlepiej skorzystaj z porady prawnej, która opiera się o rzetelną i szczegółową rozmowę, analizę dokumentów etc. Sprawdź szczegóły: KONSULTACJE INDYWIDUALNE. TEST

Komentarze:

Dodaj komentarz