Praca u dotychczasowego pracodawcy podczas urlopu rodzicielskiego

Urlop macierzyński – a nawet kilka – nie musi być czarną dziurą w Twoim życiorysie zawodowym. Jeśli tylko chcesz wykorzystać ten czas na pracę, rozwój swojego pomysłu na biznes, to moim zdaniem to bardzo dobry czas. Masz tak naprawdę kilka możliwości. Możesz rozwijać własna firmę, podjąć zlecenia w ramach umowy cywilnoprawnej lub współpracować ze swoim dotychczasowym szefem. Dziś wyjaśnię, czy praca na urlopie rodzicielskim jest możliwa.

W tym artykule omówimy zagadnienie związane z łączeniem urlopu rodzicielskiego z pracą u dotychczasowego pracodawcy:

 • na jakich warunkach możesz wrócić do pracy;
 • czy pracodawca musi zgodzić się na Twój powrót;
 • co wydarzy się z urlopem rodzicielskim;
 • jak zostanie przeliczony zasiłek?

Warunki powrotu

Pamiętaj, że o ile w przypadku urlopu macierzyńskiego powrót do pracy oznacza konieczność jego przerwania i przekazania go ojcu Dziecka, o tyle inaczej jest w sytuacji, gdy przebywasz już na urlopie rodzicielskim.

Niezależnie od tego, czy korzystałaś z urlopu „z góry” czy w opcji „na części”, masz prawo do tego, by łączyć wykonywanie pracy z kontynuowaniem urlopu rodzicielskiego. 

Przepisy prawa określają, że maksymalny wymiar pracy w tym przypadku to 1/2 etatu.

Proporcjonalne przedłużenie urlopu

Jak napisałam powyżej, w przypadku urlopu rodzicielskiego nie ma konieczności jego przerwania. Praca może być wykonywana w trakcie kontynuowania tego uprawnienia. Wiem więc, jak wiele wątpliwości dotyczy tego, co stanie się w takim razie z urlopem. Jak pracować w czasie przebywania na urlopie?

Jeśli zdecydowałaś się na łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą u dotychczasowego pracodawcy, wymiar urlopu zostanie wydłużony proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, na który wróciłaś do pracy.

Przykład: zdecydowałaś się na powrót do pracy na 1/2 etatu w czasie całego urlopu rodzicielskiego. Urlop rodzicielski trwa 32 tygodnie (w sytuacji urodzenia jednego Dziecka przy jednym porodzie). Tym samym będziesz miała do wykorzystania 64 tygodnie celem pracy na 1/2 etatu i korzystania z urlopu również w wymiarze 1/2.

Wniosek – praca na urlopie rodzicielskim

Celem powrotu do pracy, musisz złożyć pisemny wniosek w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy.  Pracodawca jest zobowiązany do przyjęcia wniosku (chyba, że uchybisz terminowi lub organizacja pracy firmy na to nie pozwala).

O ile przekroczenie terminu jest sprawą oczywistą, o tyle musisz wiedzieć, że wniosek nie jest bezwzględnie wiążący. W przypadku, w którym organizacja pracy u danego pracodawcy powoduje, że Twoja praca w mniejszym wymiarze etatu nie jest możliwa, pracodawca będzie mógł odmówić Ci tego uprawnienia. Pracodawca odmawiając, powinien jednak uzasadnić, co było przeszkodą.

Wniosek powinien zawierać:

 • określenie wymiaru czasu pracy;
 • wskazanie okresu, w którym zamierzasz łączyć korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy;
 • oświadczenie o zamiarze łączenia części urlopu, powstałej w wyniku wydłużenia urlopu z pracą w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy (lub brakiem takiego zamiaru).

Zasiłek w okresie łączenia urlopu i pracy

W czasie urlopu rodzicielskiego przysługuje Ci wypłata zasiłku.

Jeśli zdecydowałaś się na urlop „z góry”, wysokość zasiłku wynosi 80% podstawy wymiaru świadczenia. Jeśli korzystasz z urlopu „na części”, wówczas przez pierwsze 6 tygodni zasiłek będzie wynosił 100% podstawy, zaś przez kolejne 26 tygodni będzie to 60% podstawy świadczenia.

W przypadku łączenia urlopu z pracą, nie tracisz prawa do pobierania zasiłku. Zostanie on jednak proporcjonalnie pomniejszony.

Przykład: wracasz do pracy na 1/2 etatu. Zasiłek zostanie pomniejszony o 1/2 przyznanej kwoty. Pracodawca zobowiązany jest oczywiście do wypłaty wynagrodzenia za pracę w odpowiednim wymiarze.

Inne sposoby – praca na urlopie rodzicielskim

Powyżej opisałam Ci jeden ze sposobów na rozwój zawodowy w czasie urlopu. Mam dla Ciebie jeszcze kilka innych opcji m.in:

 • praca u innego pracodawcy;
 • umowa cywilnoprawna u swojego (tu będą panowały inne zasady, niż opisałam powyżej) lub innego pracodawcy;
 • własny biznes w czasie urlopu;
 • dorabianie bez rejestracji firmy.

Zapraszam Cię na WEBINAR , który odbędzie się już 26 lutego 2021 o 20:30, na którym omówimy wszystkie powyższe zagadnienia.

Co więcej, rozwieję najczęstsze wątpliwości, m.in na poniższe tematy:

 • czy pracodawca musi wiedzieć o Twojej drugiej pracy?
 • kiedy musisz powiedzieć pracodawcy o działalności gospodarczej?
 • czy praca w czasie urlopu wpłynie na wysokość zasiłku?
 • czy ZUS może przerwać Twój urlop z powodu wysokości zarobków na urlopie?

Tylko dzisiaj możesz zakupić WEBINAR z kodem rabatowym w cenie 79,00zł (zamiast 159zł). 
KOD: webinar2602

 

_________

Mam nadzieję, że lektura tego artykułu pozwoliła Ci mieć większą świadomość Twoich praw i odważniej po nie sięgać.
Jeśli chciałabyś omówić indywidualnie Twój temat, zapraszam na konsultacje: kontakt@mamaprawniczka.pl

Z pozdrowieniami,
M.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy, Dz.U. 1974 Nr 24 poz. 141 z późn.zm w szczególności: art. 1791. § 1, art. 1795. § 1, art. 182a , art. 1821e. § 1, art. 1821f. § 1, art. 1821
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz.U. z 2013 r., poz. 1442 z późn. zm.);
Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, Dz.U. z 2014 r., poz. 159 z późn. zm.

Autor: Marzena Pilarz-Herzyk, założycielka MamaPrawniczka.pl
Pamiętaj, że artykuły tu publikowane nie są wykładnią prawa i mają charakter informacyjny. Ich stan prawny jest aktualny na dzień publikacji (lub inny, jeśli zaznaczono w treści). W sprawach indywidualnych, najlepiej skorzystaj z porady prawnej, która opiera się o rzetelną i szczegółową rozmowę, analizę dokumentów etc. Sprawdź szczegóły: KONSULTACJE INDYWIDUALNE. TEST

Komentarze:

 1. Dzień dobry, a co w sytuacji gdy umowa na czas określony u dotychczasowego pracodawcy samoistnie wygasła podczas trwania urlopu rodzicielskiego, wynagrodzenie wypłaca ZUS, a chciałabym wrócić do pracy wcześniej niż po jego zakończeniu? Czy podpisanie nowej UOP na pełen etat z poprzednim pracodawcą gwarantuje mi zachowanie zasiłku w pełnym wymiarze oraz wynagrodzenia w pełnym wymiarze?

  1. Dzień dobry,
   zasiłek nabywa się w dniu porodu na cały okres jego trwania.
   Pozdrawiam
   MPH

Dodaj komentarz