Obniżenie wynagrodzenia kobiet w ciąży

Obniżenie wynagrodzenia kobiet w ciąży

Ten artykuł jeszcze niedawno mógłby być bardzo krótki. Na pytania o to, czy obniżenie wynagrodzenia kobiet w ciąży jest możliwe, odpowiedziałabym, że z zasady nie, ale z pewnymi wyjątkami. Taki typowy prawniczy bełkot, z którego nikt nic nie rozumie… :)) Ale spokojnie, nie zostawię Cię z taką informacją, zwłaszcza, że obecnie mamy do czynienia z nowym wyjątkiem. Co więcej – ten wyjątek w dobie pandemii stosuje się jako pewien standard.

W tym artykule opiszę:

 • czym jest wypowiedzenie warunków pracy i płacy;
 • jak zmieniają się zasady wypowiedzenia warunków pracy i płacy w przypadku zwolnień grupowych;
 • o nowym trybie zmiany warunków pracy, w związku z koronawirusem.

Wypowiedzenie warunków pracy i płacy

Instytucja ta zawarta jest w przepisach kodeksu pracy. Umożliwia pracodawcy najczęściej pogorszenie sytuacji pracownika. W ten sposób można zmienić miejsce pracy, wynagrodzenie, rodzaj pracy czy wymiar etatu.

Warto zwrócić uwagę, że złożenie takiego wypowiedzenia wymaga od Ciebie jego przyjęcia lub odrzucenia. Jeśli w terminie połowy biegu okresu wypowiedzenia nie odrzucisz nowych warunków, poczytuje się je za przyjęte. Jeśli nie zgodzisz się na nowe zasady, wypowiedzenie warunków pracy i płacy przekształci się automatycznie w wypowiedzenie umowy o pracę. Z upływem jego okresu, Twoja umowa zostanie rozwiązana.

Dobra wiadomość jest taka, iż co do zasady sytuacja nie może dotyczyć kobiet w ciąży czy w okresie urlopów, związanych z macierzyństwem. Stosuje się tu bowiem te same zasady, o których mowa była w przypadku wypowiedzenia umowy, o czym przeczytasz w artykule „Zakaz wypowiadania i rozwiązywania umowy w ciąży”.

Zmiana warunków w trybie zwolnień grupowych a obniżenie wynagrodzenia kobiet w ciąży

W sytuacji omawiania wypowiedzenia umowy o pracę nie można pominąć pewnej Ustawy, dotyczącej tzw. zwolnień grupowych, czyli Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 1) (Dz. U. 2003 Nr 90 poz. 844).

W tym przypadku ww. wypowiedzenie warunków pracy i płacy będzie mogło zostać zastosowane również w odniesieniu do kobiet w ciąży czy w czasie urlopów.

Warto pamiętać, że wspomniane przepisy stosuje się wyłącznie w firmach, zatrudniających powyżej 20 pracowników. Przyczyny wypowiedzenia muszą zaś leżeć po stronie pracodawcy, o co niestety w obecnej sytuacji nietrudno.

Porozumienie zmieniające warunki zatrudnienia

Pandemia wprowadziła wiele nowych rozwiązań prawnych. Znajdziemy je również w prawie pracy. Tarcza antykryzysowa, którą chyba wszyscy znają przynajmniej ze słyszenia, wprowadziła porozumienie zmieniające.

Porozumienie to pracodawca uzgadnia z przedstawicielami pracowników (organizacją związkową). Przy czym nie jest wymagana zgoda każdego pracownika indywidualnie. W jego wyniku czas pracy może zostać obniżony maksymalnie o 20%, a co za tym idzie, można również adekwatnie obniżyć wynagrodzenie.

Porozumienie znajdzie zastosowanie wobec wszystkich pracowników, nie wyłączając kobiet w ciąży czy w okresie urlopów. Co ważne obniżenie wymiaru czasu pracy, spowoduje naliczenie podstawy zasiłku macierzyńskiego według nowego, mniejszego wymiaru. Tym samym może to znacząco pogorszyć Twoją sytuację, zwłaszcza, jeśli wcześniej otrzymałaś premie itp. Przejście na zwolnienie chorobowe również bardzo często będzie wiązało się z tym, że Twoja umowa zostanie potraktowana niemalże jako nowa i do podstawy zasiłku zostaną wzięte jedynie nowe warunki zatrudnienia.

Postój lub przestój a obniżenie wynagrodzenia kobiet w ciąży

Do niedawna wynagrodzenie za czas postoju należało wypłacić w wysokości 100% wynagrodzenia zasadniczego, określonego umową o pracę. W sytuacjach, w których wynagrodzenie było oznaczone w inny sposób (np. stawka godzinowa), wynosiło ono 60%.

Tarcza Antykryzysowa i tutaj wprowadziła zmiany. Pojawiło się bowiem tzw. wynagrodzenie za czas przestoju ekonomicznego (gdy firma nie funkcjonuje z uwagi na COVID-19). Wówczas wynagrodzenie pracodawca może obniżyć do 50%. Zmianą tą również mogą zostać objęte przyszłe mamy.

Jeśli Twoje sytuacja uległa pogorszeniu i otrzymałaś wypowiedzenie warunków pracy, a masz wątpliwości co do legalności tego rozwiązania czy wysokości zasiłku, skontaktuj się ze mną w ramach konsultacji indywidualnej: kontakt@mamaprawniczka.pl

_________________________
Mam nadzieję, że lektura tego artykułu pozwoliła Ci mieć większą świadomość Twoich praw i odważniej po nie sięgać.
Jeśli chciałabyś Twój temat omówić indywidualnie zapraszam na konsultacje: kontakt@mamaprawniczka.pl

Z pozdrowieniami,
M.

Autor: Marzena Pilarz-Herzyk, założycielka MamaPrawniczka.pl
Pamiętaj, że artykuły tu publikowane nie są wykładnią prawa i mają charakter informacyjny. Ich stan prawny jest aktualny na dzień publikacji (lub inny, jeśli zaznaczono w treści). W sprawach indywidualnych, najlepiej skorzystaj z porady prawnej, która opiera się o rzetelną i szczegółową rozmowę, analizę dokumentów etc. Sprawdź szczegóły: KONSULTACJE INDYWIDUALNE. TEST

Komentarze:

 1. Witam. Jestem w ciąży. Od grudnia do końca ciąży jestem na chorobowym. Grupowe zmniejszenie wynagrodzenia w mojej firmie będzie od stycznia. Czy pracodawca może zmniejszyć mi w tej sytuacji etat? Za jaki okres zostanie naliczona podstawa zasiłku macierzyńskiego? Pozdrawiam.

  1. Dzień dobry,
   NIe jest wykluczone zmniejszenie etatu w czasie zwolnienia. CO do ustalenia podstawy zasiłku, zapraszam na konsultacje.
   Pozdrawiam
   MPH

Dodaj komentarz