zwolnienie kobiety w ciąży

Zwolnienie kobiety w ciąży – kiedy można?

Widząc ten tytuł – zwolnienie kobiety w ciąży – pewnie zastanawiasz się, o czym ja tu będę dzisiaj pisała. Przecież od lat tłumaczę, że kobieta w ciąży podlega szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem umowy o pracę. Szczegółowo ten temat opisałam w artykule „Zakaz wypowiadania i rozwiązywania umowy w ciąży”. Po co więc dzisiaj zadaję takie pytanie? Może zauważyłaś, że kilka razy przy okazji ochrony przed zwolnieniem, wspominałam o pewnych wyjątkach, w których szczególne uprawnienia nie będą przysługiwały. Właśnie o tych wyjątkach dzisiaj porozmawiamy.

Opowiem Ci o zwolnieniu, związanym z następującymi sytuacjami:

  • likwidacja/upadłość pracodawcy;
  • zwolnienie w trybie zwolnień grupowych;
  • zwolnienie „dyscyplinarne”.

Likwidacja/upadłość pracodawcy a zwolnienie kobiety w ciąży

Kliknij i sprawdź szczegóły

Jeden z trybów, w którym można rozwiązać umowę o pracę z przyszłą mamą jest wypowiedzenie umowy w przypadku upadłości czy likwidacji pracodawcy. Z uwagi na obecną sytuację i fakt, że niestety nie wszystkie przedsiębiorstwa przetrwają tę próbę, sięganie po to rozwiązanie jest znacznie częstsze niż jeszcze kilka miesięcy temu. Od razu doprecyzuję, że w tym przypadku mówimy o tym, że cała firma przestaje funkcjonować. Tym samym nie jest to absolutnie tożsame z likwidacją stanowiska pracy.

Pracodawca w tych dwóch wyżej wymienionych przypadkach ma prawo do przedłożenia Ci wypowiedzenia. Jednocześnie przyszła mama nie traci ani zabezpieczenia finansowego do czasu porodu, ani zasiłku macierzyńskiego.

Po rozwiązaniu umowy masz prawo korzystać z wypłaty zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego do dnia porodu. Po narodzinach Dziecka, będzie zaś przysługiwał zasiłek macierzyński jak w przypadkach posiadania umowy w dniu porodu. Jeśli w momencie zakończenia współpracy przebywałaś na zwolnieniu chorobowym, również masz prawo do jego kontynuowania do dnia porodu, a dalej skorzystania z zasiłku macierzyńskiego.

Szczegółowy opis procesów, związanych z prawidłowym wypowiedzeniem umowy o pracę z zastosowaniem tego trybu, jak również opis wszystkich formalności, zapewniających utrzymanie zasiłków, opisałam w LawBook’u, który możesz zobaczyć poniżej. Znajdziesz tam m.in szczegółowe informacje o tym, czego nie może zabraknąć na świadectwie pracy, jakie dokumenty przygotować czy jakie obowiązki ma pracodawca po zakończeniu umowy. LawBook Upadłość/likwidacja pracodawcy okresie ciąży. (Jest on teraz w specjalnej cenie dla Czytelniczek tego artykułu:)).

Zwolnienie w trybie zwolnień grupowych a zwolnienie kobiety w ciąży

Ten rodzaj zwolnień niestety w ostatnich miesiącach również znacząco zwiększył swoją częstotliwość. Niestety, osobami, które zostały zwolnione bywają również kobiety w ciąży, ale czy na pewno jest to prawidłowe?

Rozważając zagadnienia związane z wypowiedzeniem umowy o pracę, oprócz Kodeksu Pracy, należy również wziąć pod uwagę Ustawę o tzw. zwolnieniach grupowych (Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników). Znajduje ona zastosowanie w firmach, zatrudniających powyżej 20 pracowników.

Przyjęło się sądzić, że zwolnienia grupowe muszą obejmować dużą grupę pracowników. Mam wrażenie, że jednak mało mówi się o tym, że Ustawa ta może być również stosowana w przypadku zwolnień indywidualnych. Istotnym natomiast jest fakt, że tego typu zwolnienie może zostać przeprowadzone z przyczyn, leżących wyłącznie po stronie pracodawcy.

W tych przypadkach niestety kobieta w ciąży również będzie mogła otrzymać wypowiedzenie. Wypowiedzenie to nie może jednak definitywnie kończyć stosunku pracy. Może ono dotyczyć warunków pracy i płacy. Więcej o tym przeczytasz w artykule „Obniżenie wynagrodzenia kobiet w ciąży.”

Zwolnienie bez wypowiedzenia z winy pracownika

Żadna ochrona nie zwalnia pracownika z wypełniania jego obowiązków, a tym samym zawsze tego typu zwolnienie będzie możliwe. Pracodawca może sięgnąć po to rozwiązanie w przypadku ciężkiego naruszenia obowiązków.

Nie oznacza to, że każda, dowolnie wybrana przez szefa, sytuacja, będzie mogła stanowić przesłankę do rozwiązania umowy. Myśląc o ciężkim naruszeniu, mamy na myśli np. celowe działanie na szkodę pracodawcy, rażące niedbalstwo czy naruszenie podstawowych obowiązków. W tym zakresie znajdzie się również nieusprawiedliwiona absencja w pracy.

Wyłączenie ochrony podczas urlopu macierzyńskiego

Wszystkie wyżej opisane tryby będzie można zastosować także w przypadku mam, które przebywają już na urlopie.

Webinar

Juz 11 lutego zapraszam Cię na bezpłatny webinar.
Musisz tylko się zapisać. Kliknij i sprawdź szczegóły.

_________________________
Mam nadzieję, że lektura tego artykułu pozwoliła Ci mieć większą świadomość Twoich praw i odważniej po nie sięgać.
Jeśli chciałabyś Twój temat omówić indywidualnie zapraszam na konsultacje: kontakt@mamaprawniczka.pl

Z pozdrowieniami,
M.

Autor: Marzena Pilarz-Herzyk, założycielka MamaPrawniczka.pl
Pamiętaj, że artykuły tu publikowane nie są wykładnią prawa i mają charakter informacyjny. Ich stan prawny jest aktualny na dzień publikacji (lub inny, jeśli zaznaczono w treści). W sprawach indywidualnych, najlepiej skorzystaj z porady prawnej, która opiera się o rzetelną i szczegółową rozmowę, analizę dokumentów etc. Sprawdź szczegóły: KONSULTACJE INDYWIDUALNE. TEST

Komentarze:

  1. Witam! Napisała Pani ze te tryby będzie można zastosować u mam które są na urlopie macierzyńskim. Co z urlopem rodzicielskim?

Dodaj komentarz