9 tygodni dodatkowego urlopu rodzicielskiego dla taty

Do 2 sierpnia 2022 Polska zobowiązana jest do zaimplementowania Dyrektywy UE Work-Life-Balance.
Tym samym jeszcze w te wakacje miał pojawić się dodatkowy 9. tygodniowy wymiar urlopu rodzicielskiego.
Niestety doniesienia z MRiPS każą nam sądzić, iż ustalenia międzyresortowe przedłużyły się, a realny czas wprowadzenia zmian to styczeń 2023.
Niezależnie od powyższego to najwyższy czas, aby do tych zmian dobrze się przygotować.
Z jednej strony mamy bowiem do czynienia z sytuacją, w której walczymy wciąż o jak najkorzystniejsze rozwiązania w Kodeksie Pracy, pozwalające rodzicom w pełni świadomie korzystać ze swoich uprawnień. Nie mniej pracy czeka nas jednak w zakresie zmiany naszego postrzegania rodzicielstwa, ról mama i tata, dzielenia się obowiązkami i opieki nad Dziećmi.
 

Urlop rodzicielski – stan obecny

W obecnie obowiązującym stanie prawnym urlop rodzicielski przysługuje rodzicom w wymiarze 32 tygodni.
Jest to uprawnienie dla obojga rodziców. Tym samym mają oni prawo do podziału urlopu pomiędzy sobą.

Urlop rodzicielski „z góry”

Sposób podziału jest uzależniony od formy urlopu, na jaką zdecydujemy się składając wniosek w terminie 21 dni od dnia narodzin naszego Dziecka. Jeśli bowiem mama złoży wniosek, z którego będzie wynikało, iż bezpośrednio po okresie urlopu macierzyńskiego, wykorzysta ona urlop rodzicielski, wówczas musi zrezygnować z tego uprawnienia, aby mógł przejąć je tata.
Więcej o samym urlopie macierzyńskim przeczytasz TUTAJ
W takiej sytuacji mama decyduje o powrocie do pracy i przerwaniu urlopu a bezpośrednio po niej, swój urlop rozpoczyna tata. Nie ma możliwości, by mama mogła do urlopu ponownie wrócić. Niezwykle ważne w tym przypadku są formalności, ponieważ jeśli tata nie rozpocznie urlopu bezpośrednio po mamie, uprawnienie to przepadnie.
Zasiłek w tym przypadku za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku przez pełny rok.

Urlop rodzicielski „na części”

Odmienną formą urlopu, w którym mama nie deklaruje całego roku korzystania z uprawnienia, jest urlop „na części”. W tym przypadku rodzice elastycznie mogą dzielić pomiędzy siebie urlop rodzicielski.
Urlop ten można podzielić na 4 części, z czego każdą z nich może wykorzystać mama lub tata. Rodzice mogą podjąć również decyzję o tym, iż będą z urlopu korzystać w tym samym czasie.
Zasiłek w tym przypadku wynosi:
 • 100% podstawy wymiaru zasiłku za okres urlopu macierzyńskiego;
 • 100% podstawy wymiaru zasiłku za pierwsze 6 tygodni urlopu rodzicielskiego;
 • 60% podstawy wymiaru zasiłku za kolejne 26 tygodni urlopu rodzicielskiego.

Dodatkowe 9 tygodni urlopu rodzicielskiego

Implementowanie Dyrektywy UE pociąga za sobą konieczność wydzielenia urlopu, który byłby nieprzenoszalny na drugiego rodzica. W ten sposób Dyrektywa ma za zadanie pomóc w partnerskim podejściu do rodzicielstwa. Jest to sposób na ułatwienie kobietom powrotu na rynek pracy i wyrównywania ich szans na tym rynku.

W Polsce na ten moment projektowane przepisy zakładają dodatnie  9 tygodni urlopu do obecnego wymiaru. Wymiar ten miałby być nieprzenoszalny na drugiego rodzica. W sytuacji więc, w której 99% korzystających z urlopu to mamy, więc byłby de facto urlop dla taty.

Nowe zasady zasiłku za okres urlopu rodzicielskiego

Planowane zmiany pociągnęły za sobą plan zmian w wysokości podstawy wymiaru zasiłku.
Ministerstwo zaplanowało bowiem, iż w sytuacji wykorzystywania urlopu „z góry” wymiar zasiłku wyniesie 81,5%.
W przypadku zaś dzielenia urlopu na części zasiłki za pełny okres urlopu rodzicielskiego wyniesie 70% podstawy wymiaru zasiłku. Tym samym w skali roku będzie to również wynosiło 81,5% podstawy.
Dodatkowy 9. tygodniowy wymiar zgodnie z planem w obu przypadkach ma być wypłacony w wysokości 70% podstawy wymiaru zasiłku.
Bardzo ważnym jest fakt, iż prawo do urlopu rodzicielskiego wygasa dopiero z końcem roku kalendarzowego, w którym Dziecko kończy 6 rok życia. Tym samym rodzice mogą zaplanować urlop w ten sposób, aby tata spędził swój czas z Dzieckiem na etapie dla nich najdogodniejszym.

Czy te zasady to szansa dla urlopu rodzicielskiego?

Od kilku lat razem z Fundacją Share the Care działamy na rzecz wypracowania korzystnych rozwiązań i szerzenia wiedzy na temat korzyści płynących z zaangażowania obojga rodziców w życie Dziecka od jego narodzin.
Fundacja przeprowadziła badania na temat urlopu rodzicielskiego dla ojców. Opublikowany raport wyraźnie pokazuje na wyzwania, które stoją przed nami zanim to uprawnienie stanie się faktem.
Z raportem możesz bezpłatnie zapoznać się TUTAJ
Niestety mamy obawy, że zasiłki na poziomie 70% podstawy wymiaru zasiłku nie zwiększy znacząco zaangażowania tatów w rodzicielstwo, poprzez korzystanie z urlopów. Ten urlop może  bezsprzecznie olbrzymią korzyścią dla całych rodzin – pytanie czy będziemy z niego korzystać?
Większe zaangażowanie ojców w opiekę nad dzieckiem, zwłaszcza w pierwszych miesiącach życia
dziecka, ma jednoznacznie pozytywny wpływ m.in.: 
 • na rozwój emocjonalny dziecka,
 • budowanie kompetencji społecznych dziecka,
 • rozwój poznawczy dziecka, w tym w przyszłości lepsze wyniki w nauce,
 • budowanie poczucia własnej wartości dziecka.
Źródło: Przegląd międzynarodowych badań, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, czerwiec 2021

_____________________
Mam nadzieję, że lektura tego artykułu pozwoliła Ci mieć większą świadomość Twoich praw i odważniej po nie sięgać.
Jeśli chciałabyś Twój temat omówić indywidualnie zapraszam na konsultacje: kontakt@mamaprawniczka.pl

Z pozdrowieniami,
M.

Autor: Marzena Pilarz-Herzyk, założycielka MamaPrawniczka.pl
Pamiętaj, że artykuły tu publikowane nie są wykładnią prawa i mają charakter informacyjny. Ich stan prawny jest aktualny na dzień publikacji (lub inny, jeśli zaznaczono w treści). W sprawach indywidualnych, najlepiej skorzystaj z porady prawnej, która opiera się o rzetelną i szczegółową rozmowę, analizę dokumentów etc. Sprawdź szczegóły: KONSULTACJE INDYWIDUALNE. TEST

Komentarze:

 1. Czy faktycznie z 9-ciu dodatkowych tygodni urlopu rodzicielskiego będą mogli skorzystać wszyscy ojcowie dzieci do lat 6 w dogodnym dla nich terminie, czy może jest tak, że ojciec musi wykorzystać swoją cześć urlopu bezpośrednio zakończeniu urlopu przez matkę?

  W drugim przypadku zmiana objęłaby jedynie rodziców dzieci, które dopiero się urodzą lub urodziły kilka miesięcy temu.

  1. Dzień dobry

   Nie ma obowiązku zachowania bezpośredniości, ale urlop nie będzie przypisany dla wszystkich ojców dzieci do lat 6

   Pozdrawiam
   MPH

   1. Dlaczego dodatkowe 9 tygodni urlopu nie będzie przysługiwało wszysykim ojcom dzieci ponizej 6 rż.? Przecież to jawnie niesprawiedliwe. Kto w 2020 albo 2021 słyszał o tej ustawie…? Uczciwie byłoby ustalenie propocjonalnej długości urlopu w zależności od wieku dziecka.

    1. Dzień dobry
     Zmiana przepisów ma to do siebie, że wchodzi w danym okresie i obejmuje określoną grupę rodziców. Ja chętnie cofnęłaby te przepisy nawet do 2015, bo przecież wówczas też bym skorzystała, ale nie na tym polega tworzenie prawa.

     Pozdrawiam
     MPH

 2. A co jeśli z urlopu rodzicielskiego planuje skorzystać ojciec dziecka, czy te dodatkowe 9 tygodni będzie przysługiwało matce? Ile tygodni urlopu rodzicielskiego muszą wykorzystać oboje rodzice, aby mieć prawo do dodatkowych 9 tygodni?

    1. Dzień dobry
     Urlop jest nieprzenoszalny ma drugiego rodzica.
     To, który rodzic będziie z niego korzystał, determinuje kto korzystała. 32 tygodni.

     Pozdrawiam
     MPH

Dodaj komentarz