Po publikacji pierwszego artykułu na temat ulgi rodzinnej, otrzymałam olbrzymią liczbę pytań o szczegółowy sposób jej rozliczenia. Dlatego poniżej, znajdziesz mnóstwo przykładów, które skutkują uprawnieniem do ulgi rodzinnej, bądź jej brakiem.

Po ogólne informacje na temat ulgi rodzinnej, tego komu przysługuje, w jakiej wysokości, sięgnij TUTAJ. Tam dowiesz się:

 • komu przysługuje ulga;
 • jaki jest sposób jej rozliczania;
 • ile wynoszą kwoty odliczeń;
 • gdzie należy ją ująć?


Uszczegółowienie zasad ogólnych.

Ulga na dzieci rozliczana jest w systemie miesięcznym.
Kwota odliczenia na dziecko w danym miesiącu uzależniona jest od liczby dzieci, na które w danym miesiącu przysługuje ulga.

Do liczby dzieci w danym miesiącu, wlicza się tylko te dzieci, na które przysługuje ulga.

W sytuacji, w której ulga na dziecko przestaje przysługiwać  w trakcie roku, nie jest ona naliczana od następnego miesiąca po tym, w którym dziecko ją utraciło.

Przykłady:

 • Ukończenie 25 lat we wrześniu – ulga  nie będzie naliczana od października.
 • Śmierć dziecka w maju – ulga nie będzie naliczana od czerwca.
 • Ukończenie nauki przez dziecko do 25 lat w miesiącu sierpniu – ulga nie będzie naliczana
  od września.
 • Wyjątek ślub dziecka: ulga nie będzie naliczana od miesiąca, w którym dziecko (również małoletnie) zawarło związek małżeński)

W poniższej tabeli (Tabela 1) zaprezentowałam sposób naliczania ulgi rodzinnej
w odniesieniu do faktu, iż naliczana jest ona w systemie miesięcznym.
Kolorowe pola wskazują miesiące, w których na dane dziecko, przysługuje ulga.

Zwróć szczególną uwagę na miesiąc wrzesień, gdzie przestaje być naliczana ulga na Dziecko 1. Wówczas z automatu na Dziecko 3, przysługuje ulga w kwocie na drugie, a nie na trzecie dziecko.

Narodziny dziecka w trakcie roku podatkowego.

Ulga przysługuje od miesiąca,  w którym dziecko przyszło na świat (niezależnie od tego, którego dnia miesiąca nastąpiły narodziny.) W praktyce więc, jeśli urodzenie dziecka miało miejsce np.  13.02.2017 ulga za rok 2017 przysługuje za miesiące luty-grudzień.

Urodzenie drugiego dziecka w jakimkolwiek miesiącu danego roku, powoduje, iż :
– na pierwsze dziecko przysługuje ulga za cały rok;
– na drugie dziecko przysługuje ulga od miesiąca urodzin – do końca roku;
– przestaje obowiązywać ograniczenie dochodów.

Podział kwoty ulgi pomiędzy rodziców.

 • Rodzice pozostają w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy i rozliczają się wspólnie: kwota ulgi przysługuje w całości od wspólnego dochodu. Pamiętaj o ewentualnym ograniczeniu dochodu przy wychowywaniu tylko jednego dziecka, w kwocie 112 000,00.
 • Rodzice pozostają w związku małżeńskim jedynie przez część roku i rozliczają się oddzielnie.
 • Rodzice pozostają w związku małżeńskim przez cały rok, ale rozliczają się oddzielnie.
 • Rodzice wspólnie mieszkający i wychowujący dziecko, nie pozostają w związku małżeńskim (w takiej sytuacji nie będzie miało miejsca „samotne wychowywanie dziecka”.
 • Rodzice rozwodnicy, gdy wobec żadnego z nich nie orzeczono pozbawienia władzy rodzicielskiej.
  Kwota ulgi przysługuje im w wysokości 1/2 kwoty dla każdego z rodziców, chyba że zdecydują wspólnie o innej proporcji podziału.
  Ograniczeniem więc jest tutaj limit dochodów 56 000,00 dla każdego rodzica.
  Jeżeli jeden z rodziców przekroczył limit dochodów, a drugi nie, ulga będzie przysługiwała rodzicowi, który nie przekroczył limitu (ten rodzic może odliczyć ją w całości).
 • Rodzic samotnie wychowujący dziecko.
  Kwota ulgi przysługuje w pełnej wysokości. Ograniczenie w przypadku jednego dziecka to limit dochodów w wysokości 112 000,00.

Przykład – wychowywanie dzieci z poprzednich związków.
Małżeństwo, rozliczające się wspólnie, które przekroczyło 112 000,00 dochodu.
Mąż posiada dwójkę małoletnich dzieci z poprzedniego związku.
Żona posiada jedno dziecko z poprzedniego związku.
W tej sytuacji ulga przysługuje Mężowi na dwójkę jego dzieci – do rozliczenia w podziale z matką dzieci. Ulga nie przysługuje Żonie na jej jedno dziecko, ze względu na przekroczenie limitu dochodów.

Uczniowie i studenci.

Zgodnie z przepisami podatkowymi ulga rodzinna przysługuje na dzieci pełnoletnie
do 25 r.ż., jeżeli kontynuują naukę.
Poniżej w szczegółach możesz zapoznać się z tym, jak wygląda kwestia ulgi na dziecko
w kontekście wakacji czy zakończenia nauki w trakcie roku podatkowego.

 • Uczeń, pobierający naukę w szkole przez cały rok – ulga przysługuje za miesiące styczeń-grudzień.
 • Student studiów licencjackich, który po ich zakończeniu kontynuuje naukę na studiach uzupełniających magisterskich – ulga przysługuje za miesiące styczeń-grudzień.
 • Student studiów licencjackich, który ukończył je i nie kontynuuje nauki – ulga przysługuje za miesiące styczeń-październik.
 • Student, który po zakończeniu studiów magisterskich, podejmuje studia podyplomowe – ulga przysługuje maksymalnie do tego miesiąca włącznie, w którym student ukończy 25 rok życia.
 • Student, który został skreślony z listy studentów a marcu, ale rozpoczął nowe studia od października – ulga przysługuje za okres styczeń-marzec oraz październik-grudzień.
 • Maturzysta, który po egzaminie maturalnym podejmuje naukę na uczelni wyższej – ulga przysługuje za miesiące styczeń-grudzień.
 • Maturzysta, który nie kontynuuje nauki – ulga przysługuje za miesiące styczeń-sierpień (do zakończenia wakacji).

Dzieci pracujące.

W przypadku dzieci małoletnich nie obowiązuje żaden limit ewentualnych dochodów. W sytuacji zaś, gdy dziecko jest pełnoletnie (nawet, gdy nie ukończyło jeszcze 25 lat
i nadal kontynuuje naukę), dochodem ograniczającym uprawnienie do ulgi jest kwota
3 089,00.

 • Dziecko, które ukończyło 18 lat we wrześniu, dalej kontynuuje naukę, ale dodatkowo
  w miesiącach czerwiec-lipiec uzyskało dochód, przekraczający 3 089,00zł
  – ulga przysługuje za okres styczeń-grudzień, gdyż w przypadku dzieci małoletnich nie stosuje się kryterium dochodu dziecka (a dochód, przekraczający limit osiągnięto w czasie przypadającym przed 18 urodzinami).
 • Dziecko, które ukończyło 18 lat we wrześniu, kontynuowało naukę, ale w miesiącach listopad-grudzień osiągnęło dochód, przekraczający 3 089,00 – ulga przysługuje za miesiące styczeń-październik.

W poniższej tabeli (Tabela 2) znajdziesz kilka różnych przykładów, opisujących różne sytuacje dzieci, zmieniające się w czasie roku. Zwróć uwagę na to, jak w poszczególnych miesiącach względem siebie zmienia się sytuacja kolejnych dzieci i jaki ma to wpływ na wysokość ulgi.

Ulga rodzinna a działalność gospodarcza.

W przypadku rodziców, prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych (progi podatkowe 18% i 32%), ulga przysługuje z zastrzeżeniem wszystkich powyższych zasad.

Dla rodziców prowadzących działalność, opodatkowaną podatkiem liniowym 19% lub korzystających z ryczałtu ewidencjonowanego nie przewidziano ulgi rodzinnej. Wyjątkiem będzie sytuacja, w której poza działalnością, otrzymują jeszcze inne dochody z tytuły świadczenia pracy lub pobierania renty/emerytury.

Jeśli jakieś zagadnienia rozliczeń PIT budzą Twoje wątpliwości, trudności, napisz do mnie. Nie udzielam w tej chwili indywidualnych porad prawnych, ale powtarzające się zagadnienia stają się inspiracją do kolejnych artykułów.

Pamiętaj, że na blogu powstała kategoria PORADNIK PIT, który będzie zawierał cały cykl artykułów, dotyczących zeznań podatkowych.

Marzena | Mama Prawniczka

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn zm.), w szczególności art 27f

Blog ma charakter informacyjny, nie stanowi wykładni prawa.

6 thoughts on “ULGA RODZINNA A ROZLICZENIE PIT cz.2”

 1. Jesli sama wychowuje szkraba, ojciec dziecka ze mna nie mieszka, a nie zalozylam mu sprawy o alimenty bo płaci dobrowolne, to czy z ulgi moge skorzystać?

 2. Witam

  Mam takie pytanie: posiadamy 1 dziecko – musimy się zmieścić w limicie dochodu 112000 zł; czy obliczając sumaryczny dochód mój i żony moge od niego odjąć stratę ze sprzedaży akcji w danym roku (wyszczególnona w picie 8c i składanym picie 38)?

  Pozdrawiam
  Tomek

  1. Witaj u #MamyPrawniczki. Jeśli tu trafiłeś, to mam nadzieję, że jesteś kolejnym Czytelnikiem bardziej świadomym swoich praw. Na dzień dzisiejszy nie udzielam indywidualnych porad prawnych, gdyż nie mogę poświęcić wystarczającej atencji każdej sprawie, a radzenie na bazie krótkiej wiadomości, bez znajomości dokumentów i szczegółów sprawy, byłoby nierzetelne. Natomiast zawsze staram się odesłać pytające do odpowiednich treści, wskazać ogólne zasady lub wykorzystac problem jako inspirację do kolejnego artykułu.

   Jeśli chodzi o rozliczenie dochodu kapitałowego (z giełdy) nie łączy się on z innymi dochodami, wykazywanymi w zeznaniu podatkowym. PIT 37 nie rozlicza się wspólnie z PIT 38. To dwa odrębne rozliczenia.

   Pozdrawiam. Marzena | #MamaPrawniczka

   1. Witam
    Oczywiście, że pit 38 nie łączy sie z pitem 37. Natomiast dochody uzyskane np. z giełdy wykazywane w pit 38 sumuje się z dochodami z pitu 37 przy sprawdzeniu czy nie przekroczymy limitu 112000 zł (wspólnie z małżonkiem) posiadajac 1 dziecko (warunek uzyskania ulgi prorodzinnej). Moje pytanie dotyczyło sytuacji czy jeżeli mam w danym roku stratę w pit 38, to mogę ja odjąć od dochodu z pitu 37 sprawdzając czy nie przekroczę tych 112000 zł uprawniajacych do uzyskania ulgi prorodzinnej przy 1 dziecku.
    Pozdrawiam
    Tomek

    1. Dochody z giełdy rozlicza się tylko indywidualnie (a nie wspólnie z małżonkiem). Wspólnie z małżonkiem można rozliczyć pozostałe dochody. Kwestia rozliczenia straty w zakresie dochodów, związanych z giełdą to zupełnie inne zasady.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *