Uprawnienia macierzyńskie w przypadku śmierci dziecka po porodzie

To drugi z tych najtrudniejszych artykułów, ale tak bardzo ważnych.

Wcześniejszy artykuł, dotyczył sytuacji prawnej w przypadku poronienia i martwego urodzenia, który dostępny jest TUTAJ.

Urlop macierzyński

Śmierć dziecka w ciągu 8 tygodni po porodzie.

Jeżeli doszło do śmierci dziecka, które nie ukończyło 8 tygodnia życia, zachowujesz prawo do urlopu macierzyńskiego w wymiarze 8 tygodni. Urlop ten zaczyna swój bieg od dnia porodu, ale nie może być krótszy aniżeli 7 dni od dnia zgonu.

Śmierć dziecka po upływie 8 tygodni .

W sytuacji, w której do śmierci dziecka doszło po upływie 8 tygodnia życia, zachowujesz prawo do urlopu macierzyńskiego w wymiarze 7 dni od dnia zgonu dziecka.

W przypadku urodzenia więcej, aniżeli jednego dziecka przy jednym porodzie, zachowujesz prawo do urlopu macierzyńskiego, w wymiarze stosownym do liczby dzieci, pozostających przy życiu.

Wymiary urlopu macierzyńskiego ze względu na liczbę dzieci urodzonych przy jednym porodzie:

•20 tygodni – jeśli urodziłaś jedno dziecko przy jednym porodzie;

•31 tygodni – jeśli urodziłaś dwoje dzieci przy jednym porodzie;

•33 tygodnie – jeśli urodziłaś troje dzieci przy jednym porodzie;

•35 tygodni – jeśli urodziłaś czworo dzieci przy jednym porodzie;

•37 tygodni – jeśli urodziłaś pięcioro i więcej dzieci przy jednym porodzie.

Wysokość zasiłku macierzyńskiego w tym przypadku, wynosi oczywiście również 100% podstawy.

Urlopy okolicznościowe

Z tytułu urodzenia dziecka – przysługuje obojgu rodzicom, z tym zastrzeżeniem, iż Matce przysługuje w sytuacji, w  której nie korzysta z urlopu macierzyńskiego. Jego wymiar to 2 dni.
Za czas przebywania na urlopie, zachowywane jest prawo do pełnego wynagrodzenia.

Z tytułu zgonu i pogrzebu dziecka – przysługuje obojgu rodzicom, z tym zastrzeżeniem, iż Matce przysługuje w sytuacji, w  której nie korzysta z urlopu macierzyńskiego. Jego wymiar to 2 dni.

Za czas przebywania na urlopie, zachowywane jest prawo do pełnego wynagrodzenia.

Marzena | Mama Prawniczka

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy, Dz.U. 1974 Nr 24 poz. 141 z późn.zm

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 roku w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. z 1996 r. nr 60, poz. 281 ze zm.)

Autor: Marzena Pilarz-Herzyk, założycielka MamaPrawniczka.pl
Pamiętaj, że artykuły tu publikowane nie są wykładnią prawa i mają charakter informacyjny. Ich stan prawny jest aktualny na dzień publikacji (lub inny, jeśli zaznaczono w treści). W sprawach indywidualnych, najlepiej skorzystaj z porady prawnej, która opiera się o rzetelną i szczegółową rozmowę, analizę dokumentów etc. Sprawdź szczegóły: KONSULTACJE INDYWIDUALNE. TEST

Dodaj komentarz