Polityka prywatności

data ostatniej aktualizacji 1 stycznia 2024

§1 Dane osobowe i informacje podstawowe

 • Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Marzena Pilarz-Herzyk, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Marzena Pilarz-Herzyk z siedzibą w Warszawie, NIP 9372476904.

Administratorem  MamaPrawniczka.pl

 • W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości, związanych z niniejszą Polityką Prywatności i Polityką Coockies, możesz skontaktować się ze mną za pośrednictwem poczty e-mail: kontakt@mamaprawniczka.pl
 • Przesyłając do mnie wiadomość e-mail, korzystając z formularza kontaktowego etc, przekazujesz mi swoje dane osobowe. Chcę, abyś wiedział/wiedziała, że podejmuje wszelkie działania, celem zapewnienia poufności i bezpieczeństwa przekazanych mi danych osobowych. Starannie dobieram podmioty, z którymi współpracuję. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Bezpieczeństwo

 • Nie jesteś zobowiązany/zobowiązana do przekazania mi swoich danych osobowych. Jednakże musisz mieć świadomość, iż w niektórych przypadkach brak ich, będzie jednoznaczne z tym, iż nie będę mogła wykonać dla Ciebie poszczególnej usługi.

Dobrowolność.

§2 Twoje uprawnienia 

 • RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 • prawo dostępu do informacji i obowiązek informacyjny, co oznacza, ze każdy kogo dane są przetwarzane ma prawo wiedzieć, co dzieje się z jego danymi osobowymi.
 • Prawo do dostępu do danych osobowych, umożliwia Ci na twoje żądanie dostępu do twoich danych, zaś ja jako Administrator mam obowiązek bezzwłocznie udzielić Ci takich informacji.
 • prawo do sprostowania danych osobowych, co oznacza, ze masz sprawo do żądania, aby Administrator sprostował Twoje nieprawidłowe dane;
 • prawo do usunięcia danych osobowych, daje Ci możliwość domagania się od Administratora usunięcia danych osobowych. Na Twoje żądanie mam również poinformować Cię czy i które dane zostały udostępnione innym odbiorcom.
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, pozwala Ci na na domaganie się ograniczenia przetwarzania danych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych, daje Ci możliwość żądania przekazania danych innemu Administratorowi.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO.
 • Muszę Cię poinformować, iż nie wszystkie uprawnienia będą przysługiwały Ci każdorazowo bezwględnie w stosunku do wszystkich czynności, związanych z przetwarzaniem Twoich danych.
 • W celu sprawdzenia jakie dane osobowe, dotyczące Ciebie posiadam i w jakich celach je przetwarzam, proszę o kontakt mailowy pod adresem kontakt@mamaprawniczka.pl

§3 Odbiorcy danych

 • Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym osobom trzecim, z którymi współpracuję w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i prowadzeniem strony internetowej www.mamaprawniczka.pl
 • Zapewniam, iż dokładam wszelkich starań do szczegółowego dobierania podmiotów, z którymi współpracuję i zawsze kieruję się zapewnieniem bezpieczeństwa Twoich danych osobowych.
 • Z uwagi na korzystanie z Google czy Facebooka Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA), Kanady. Informuję jednak, iż podmioty te gwarantują odpowiedni powiem ochrony danych osobowych, wymagany przez przepisy prawa europejskiego.
 • Dane mogą być przetwarzane przez podwykonawców, niezbędnych w procesie realizacji usług:

a) cyber_Folks spółka akcyjna, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, w celu przechowywania danych osobowych, przekazywanych za pośrednictwem formularzy, udostępnionych na stronie internetowej (np. formularz kontaktowy, newslatter, komentarze). Serwis ten świadczy dla mnie usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu.

b) GetResponse Sp. z o.o. ul. Arkońska 6/A3, 80-387 Gdańsk, który zapewnia możliwość wysłania newslettera, w którym informuję Cię o najnowszych artykułach na moim blogu, moich produktach i usługach, które dla Ciebie mogę świadczyć.

c) Google LLC – w celu korzystania z usług Google.Z uwagi na korzystanie z usług Google Państwa dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach. Google przystąpił do programu Privacy Shield i w ten sposób gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie. osoby, które przy świadczeniu na moją rzecz usług związanych ze wsparciem technicznym strony internetowej mogą potencjalnie uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych.

d) inFakt Sp. z o.o., ul. Kącik 4, 30-549 Kraków, NIP 945-212-16-81 – w celu korzystania z systemu do fakturowania, w którym przetwarzane są dane osobowe na potrzeby archiwizacji wystawionych faktur.

e) Juliana Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa – w celu korzystania z systemu do fakturowania, w którym przetwarzane są dane osobowe na potrzeby wystawiania faktur. fakturownia.pl

f) Vimeo. Inc – serwis umożliwiający osadzanie materiałów audiowizualnych na platformie sklepu internetowego 

g) Pixel Meta, GoogleAnalytics, META (Facebook), ManyChat – – narzędzie marketingowe

h)  Osoby, które przy świadczeniu na moją rzecz usług związanych ze wsparciem technicznym strony internetowej oraz osoby, świadczące usługi księgowe

 • W ramach prowadzonej przeze mnie działalności na stronie zostały również osadzone wtyczki do mediów społecznościowych:

a) Facebook – wtyczka społecznościowa udostępniania moich treści, komentowania, kontaktowania się ze mną.

b) Instagram – wtyczka społecznościowa udostępniania moich treści, komentowania, kontaktowania się ze mną.

c) LinkedIn – wtyczka społecznościowa udostępniania moich treści, komentowania, kontaktowania się ze mną.

 

6. Szczegółowe informacje na temat polityki przetwarzania danych na poszczególnych serwisach, znajdziesz na ich bezpośrednich stronach:
GetResponse: https://www.getresponse.pl/informacje-prawne/polityka-prywatnosci
Facebook: https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content
Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

§4 Cele, i podstawy prawne czynności przetwarzania danych osobowych 

 • Cele przetwarzania danych:

a) – Kontakt za pomocą poczty e-mail wymaga przekazania mi adresu e-mail. Treść wiadomości e-mail jak i wiadomości przesłanej przez komunikator może zawierać inne dane osobowe. – Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do nawiązania kontaktu. – Dane przetwarzane są w celu kontaktu z Tobą, na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – Dane będą przechowywane przeze mnie również po zakończeniu kontaktu z Tobą, podstawą czego jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).– Treść korespondencji może podlegać archiwizacji (brak możliwości określenia jednoznacznego terminu jej usunięcia). – Zawsze masz możliwość żądania przedstawienia historii korespondencji (jeśli była archiwizowana). Korespondencja nie zostanie jednak usunięta, jeśli jest to uzasadnione ze względu na mój nadrzędny interes, czyli zabezpieczenie przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

Kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznejlub komunikatorów typu messenger

b) – Dodanie komentarza na blogu wymaga wypełnienia formularza i podania imienia oraz adresu e-mail.– Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by dodać komentarz.– Dane powyższe, wykorzystywane są celem opublikowania komentarza, a ich przetwarzanie jest  dokonywane za Twoją zgodą ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO).– Dane będą przetwarzane tak długo, jak będą widoczne komentarze na blogu.– W każdym czasie możesz zażądać usunięcia komentarza, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych. Przysługuje Ci prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO. 

Komentarze

 

c) – Celem dokonania zakupów w sklepie internetowym niezbędne jest podanie imienia, nazwiska, adresu e-mail, adresu do rozliczeń (ewentualnie NIP).– Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne celem realizacji zamówienia.– Cel przetwarzania to wykonanie umowy sprzedaży, zawieranej w momencie złożenia zamówienia ( art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienie dokumentu rozliczającego ( art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz cele archiwizacyjne i statystyczne ( art. 6 ust. 1 lit. f RODO), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej  (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)– W przypadku złożenia reklamacji czy odstąpienia od umowy, podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Dane przetwarzane są w celu realizacji procesu reklamacji lub odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) i dalej w celach archiwalnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)– Dane będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia i ewentualnej reklamacji czy odstąpienia od umowy, ale również do czasu upływu roszczeń, wynikających z zawartej w tym procesie umowy. Dalej mogą być przechowywane przeze mnie w celach archiwalnych i statystycznych.– W każdym czasie możesz poprosić o sprawdzenie jakie Twoje dane osobowe przetwarzałam. W tym przypadku jednak niektóre z prawa mogą Ci nie przysługiwać.  

Rejestracja użytkownika w sklepie internetowym i realizacja umowy

d) – Celem zapisu do newslettera i wysyłki newslettera, należy podać adres e-mail oraz imię.– Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne celem realizacji usługi.– Dane wykorzystywane są w celu przesyłania newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda , wyrażona podczas zapisywania się do newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). – Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne celem realizacji usługi wysyłania newslettera.– Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera. W każdym czasie możesz zażądać usunięcia zapisu do newslettera i zrezygnować z jego dalszego otrzymywania, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.– Możesz również samodzielnie dokonać wypisania się z newslettera, poprzez wybór odpowiedniego pola w wiadomości e-mail. – Jeśli zdecydujesz się na wypisanie się z newslettera, Twoje dane mogą być przeze mnie przechowywane jeszcze przez okres roku, ze względu na mój prawnie uzasadniony interesy i ochronę przed Twoimi ewentualnymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Newsletter

 

e) – Tworzenie rejestru jest obowiązkiem, wynikającym z przepisów prawa ( art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz mój prawnie uzasadniony interes ( art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Rejestry czynności przetwarzania danych

f) –  Możliwe jest analizowanie danych, zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej.– Dane w tym przypadku przetwarzane są na podstawie mojego prawnie uzasadnionego interesu ( art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Analizowanie danych

g) – Dane przetwarzane są na podstawie Twojej zgody ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Pliki cookies na stronie

h) – W ramach prowadzenia strony internetowej zarządzam nią, jak również grupami i moimi stronami na serwisach społecznościowych, jak np. Facebook, instagram.– Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Zarządzanie stroną internetową i stronami zewnętrznymi

– W ramach prowadzonej działalności tworzone jest archiwum na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazaniu faktów– Jest to prawnie uzasadniony interes Administratora ( art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

i) Archiwum

j)– Realizacja obowiązku, wynikającego z przepisów prawa, w tym wystawienie faktury VAT – Podstawa prawna (( art. 6 ust. 1 lit. C RODO)

księgowość

– procedura reklamacji/zwrotu – art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek prawny;– cele archiwalne i statystyczne – art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora.

i) realizacja reklamacji i odstąpienia od umowy

 • Dane będą przetwarzane również po zakończeniu, określonych wyżej procedur w celu archiwizacji i w celach statystycznych kontaktu w usprawiedliwionym celu w postaci archiwizacji korespondencji. Podstawą jest uzasadniony interes Administratora na wypadek konieczności wykazania w przyszłości faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

§5 PLIKI COOKIES

1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) są to dane informatyczne, a w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i używane są do korzystania z usług Serwisu .

2. Strona internetowa używa plików cookies.
 www.mamaprawniczka.pl

3. a) Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. b) Zawsze można zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdują się wyjaśnienia, dotyczące zmiany ustawień cookies.c) Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w ramach Serwisu. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

Zgoda na cookies

 

4. Rodzaje plików cookies.a) „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia Serwisu).b) „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.c) „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości Serwisu lepiej zorganizować jego układ. “

 

5. Pliki cookies mogą odczytywane przeze mnie „cookies własne”, dla prawidłowego działania strony), a także „cookies zewnętrzne”, czyli pliki odczytywane przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystam.

6. Korzystam z technologii śledzących: Google Analytics, Pixel Metą, wtyczki społecznościowe jak: Facebook, linkedin, instagram.

§6 Cookies podmiotów trzecich

1. –  zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizuję, w celu tworzenia statystyk i ich analizie w celu optymalizacji Serwisu. Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu z mojej strony.

Google Analytics

a) Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics. Jest to usługa polegająca na analizowaniu usług i działań internetowych. b) Szczegóły dotyczące tej usługi: c) Działania w tym zakresie realizuję, w celu tworzenia statystyk i ich analizie w celu optymalizacji Serwisu. d) Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu z mojej strony.e) Google Analytics wykorzystuje tzw. „Cookies”, pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze i umożliwiają przeprowadzenie analizy korzystania ze strony internetowej. f) Mogą Państwu wyłączyć funkcję zapisywania plików cookies przez odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki. g) Uzyskane przez plik cookie informacje dotyczące sposobu korzystania z tej strony internetowej są zwykle przekazywane na serwer Google w USA i tam zapisywane. h) Google zapewnia, że korzysta z mechanizmów ochrony danych i bezpieczeństwa przewidzianych przez przepis europejskie:

https://analytics.google.com/analytics/web/provision/?hl=pl#/provision

https://policies.google.com/privacy?hl=pl

2. W serwisie używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram, Google, LinkedIN.

Narzędzia społecznościowe

a) Państwa przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). b) Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

 

Strona korzysta z narzędzi marketingowych, takich jak Meta Pixel, by kierować reklamy. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook.

3. Meta Pixel.

a) Zbierane przez narzędzie dane są anonimowe.

 

b) Korzystanie z narzędzia jest to umotywowane moim, jako administratora, prawnie uzasadnionym interesem w postaci marketingu własnych produktów lub usług.

– strona korzysta z narzędzia marketingowego ManyChat, czyli  narzędzia usprawniającego komunikację między z odbiorcami w mediach społecznościowych (Instagram) przy prowadzonych działaniach marketingowych.

4. ManyChat

a) Manychat to narzędzie, umożliwiające wysyłanie automatycznych wiadomości do odbiorców, którzy są zainteresowani treściami.b) Manychat może być podmiotem administrującym dane osobowe (w zakresie głównie naszych danych) oraz podmiotem przetwarzającym dane (w zakresie Twoich danych). manyChat przetwarza dane osobowe na podstawie aneksu, stanowiącego integralną część umowy. Więcej możesz przeczytać poniżej:https://manychat.com/legal/dpa. c) Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zainteresowania zgłoszonego przez odbiorcę. ManyChat może przetwarzać Twoje np. Imię, nazwisko, adres e-mail, informacje dostępne publicznie na Twoim profilu, adres IP, lokalizacja itp.d) Źródłem pozyskiwania danych jest proces rejestracji i korzystania z usługi przez nas oraz użytkownika końcowego, w tym komunikacja z subskrybentami oraz integracja i aplikacje stron trzecich (np. Facebook, Instagram)e)) Do przesłania Ci wiadomości i materiały za pośrednictwem ManyChat, potrzebujemy Twojej zgody. Takiej zgody udzielasz poprzez wysłanie wiadomości. Możesz rownież wyrazić zgodę na subskrypcję, ale ta nie będzie Ci wysyłana bez kliknięcia przez Ciebie„Subscribe to ourupdates” lub inny o tym samym znaczeniu.f) ManyChat jako procesor przetwarza dane do czasu rozwiązania z nami umowy, a jako administrator również do czasu rezygnacji z otrzymywania komunikatów marketingowych i upływu wymaganego przepisami prawa okresu ich przechowywania m.in. do czasu przedawnienia roszczeń.g) W związku z korzystaniem z ManyChat dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczyh) ManyChat korzysta także z podprocesorów, do których mogą być przekazane Twoje dane. Lista podmiotów dostępna poniżej: https://manychat.com/legal/service-providers.i) Więcej o przetwarzaniu danych przez ManyChat i zastosowanych środkach bezpieczeństwa znajdziesz poniżej: 

•      https://manychat.com/legal/dpa

•      https://manychat.com/legal/privacy

•      https://manychat.com/legal/service-providers

§7 Logi serwera

1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

2. Logi obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu identyfikacji.

4. Zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

§8 Postanowienia końcowe

 • Treści umieszczone na niniejszej stronie oraz w serwisach serwisach społecznościowych są przejawem mojej wyłącznie mojej własnej twórczości intelektualnej. Stanowią one przedmiot praw autorskich autora treści.
 • Autor nie wyraża zgody na kopiowanie treści w całości lub w części bez jego wyraźnej, uprzedniej zgody. Jakiekolwiek działania mające na celu działania sprzecznie z tą zasadą, powoduję ryzyko wyciągnięcia konsekwencji, związanych z działaniem niezgodnie z przepisami prawa.
 • Jesteś zobowiązana/zobowiązany do korzystania ze strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze ochronę dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.