Polityka Prywatności

data ostatniej aktualizacji 16.01.2020

Dane osobowe i informacje podstawowe

Administratorem  Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Marzena Pilarz-Herzyk, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Marzena Pilarz-Herzyk MamaPrawniczka.pl z siedzibą w Warszawie, NIP 9372476904.

W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości, związanych z niniejszą Polityką Prywatności i Polityką Coockies, możesz skontaktować się ze mną za pośrednictwem poczty e-mail: kontakt@mamaprawniczka.pl

Bezpieczeństwo. Przesyłając do mnie wiadomość e-mail, korzystając z formularza kontaktowego etc, przekazujesz mi swoje dane osobowe. Chcę, abyś wiedział/wiedziała, że podejmuje wszelkie działania, celem zapewnienia poufności i bezpieczeństwa przekazanych mi danych osobowych. Starannie dobieram podmioty, z którymi współpracuję. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Dobrowolność. NIe jesteś zobowiązany/zobowiązana do przekazania mi swoich danych osobowych. Jednakże musisz mieć świadomość, iż w niektórych przypadkach brak ich, będzie jednoznaczne z tym, iż nie będę mogła wykonać dla Ciebie poszczególnej usługi.

Twoje uprawnienia 

RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO.
Muszę Cię poinformować, iż nie wszystkie uprawnienia będą przysługiwały Ci każdorazowo bezwględnie w stosunku do wszystkich czynności, związanych z przetwarzaniem Twoich danych.

W celu sprawdzenia jakie dane osobowe, dotyczące Ciebie posiadam i w jakich celach je przetwarzam, proszę o kontakt mailowy pod adresem kontakt@mamaprawniczka.pl

Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym osobom trzecim, z którymi współpracuję w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i prowadzeniem strony internetowej www.mamaprawniczka.pl i www.marzenapilarzherzyk.pl

Dane mogą być przetwarzane przez podwykonawców, niezbędnych w procesie realizacji usług:

 1. H88 spółka akcyjna, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, w celu przechowywania danych osobowych, przekazywanych za pośrednictwem formularzy, udostępnionych na stronie internetowej (np. formularz kontaktowy, newslatter, komentarze). Serwis ten świadczy dla mnie usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu.
 2. Mailachimp, 675 Ponce de Leon Ave. NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, który zapewnia możliwość wysłania newslettera, w którym informuję Cię o najnowszych artykułach na moim blogu, moich produktach i usługach, które dla Ciebie mogę świadczyć.
 3. Google LLC – w celu korzystania z usług Google.Z uwagi na korzystanie z usług Google Państwa dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach. Google przystąpił do programu Privacy Shield i w ten sposób gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie. osoby, które przy świadczeniu na moją rzecz usług związanych ze wsparciem technicznym strony internetowej mogą potencjalnie uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych.
 4. inFakt Sp. z o.o., ul. Kącik 4, 30-549 Kraków, NIP 945-212-16-81 – w celu korzystania z systemu do fakturowania, w którym przetwarzane są dane osobowe na potrzeby wystawienia faktury.
 5. Facebook – wtyczka społecznościowa udostępniania moich treści, komentowania, kontaktowania się ze mną.
 6. Instagram – wtyczka społecznościowa udostępniania moich treści, komentowania, kontaktowania się ze mną.
 7. LinkedIn – wtyczka społecznościowa udostępniania moich treści, komentowania, kontaktowania się ze mną.
 8. Osoby, które przy świadczeniu na moją rzecz usług związanych ze wsparciem technicznym strony internetowej oraz osoby, świadczące usługi księgowe

Szczegółowe informacje na temat polityki przetwarzania danych na poszczególnych serwisach, znajdziesz na ich bezpośrednich stronach:
Mailchimp: https://mailchimp.com/legal/
Facebook: https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content
Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl,
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Cele, i podstawy prawne czynności przetwarzania danych osobowych 

Przetwarzam Twoje dane osobowe w ramach działania strony internetowej www.mamaprawniczka.pl i www.marzenapilarzherzyk.pl

Kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej lub komunikatorów typu messenger
– Kontakt za pomocą poczty e-mail wymaga przekazania mi adresu e-mail. Treść wiadomości e-mail jak i wiadomości przesłanej przez komunikator może zawierać inne dane osobowe. 
– Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do nawiązania kontaktu.
– Dane przetwarzane są w celu kontaktu z Tobą, na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
– Dane będą przechowywane przeze mnie również po zakończeniu kontaktu z Tobą, podstawą czego jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
– Treść korespondencji może podlegać archiwizacji (brak możliwości określenia jednoznacznego terminu jej usunięcia). 
– Zawsze masz możliwość żądania przedstawienia historii korespondencji (jeśli była archiwizowana). Korespondencja nie zostanie jednak usunięta, jeśli jest to uzasadnione ze względu na mój nadrzędny interes, czyli zabezpieczenie przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

Komentarze
– Dodanie komentarza na blogu wymaga wypełnienia formularza i podania imienia oraz adresu e-mail.
– Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by dodać komentarz.
– Dane powyższe, wykorzystywane są celem opublikowania komentarza, a ich przetwarzanie jest  dokonywane za Twoją zgodą ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
– Dane będą przetwarzane tak długo, jak będą widoczne komentarze na blogu.
– W każdym czasie możesz zażądać usunięcia komentarza, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych. Przysługuje Ci prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO. 

Rejestracja użytkownika w sklepie internetowym i realizacja umowy
– Celem dokonania zakupów w sklepie internetowym niezbędne jest podanie imienia, nazwiska, adresu e-mail, adresu do rozliczeń (ewentualnie NIP).
– Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne celem realizacji zamówienia.
– Cel przetwarzania to wykonanie umowy sprzedaży, zawieranej w momencie złożenia zamówienia ( art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienie dokumentu rozliczającego ( art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz cele archiwizacyjne i statystyczne ( art. 6 ust. 1 lit. f RODO), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej  (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
– W przypadku złożenia reklamacji czy odstąpienia od umowy, podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Dane przetwarzane są w celu realizacji procesu reklamacji lub odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) i dalej w celach archiwalnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
– Dane będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia i ewentualnej reklamacji czy odstąpienia od umowy, ale również do czasu upływu roszczeń, wynikających z zawartej w tym procesie umowy. Dalej mogą być przechowywane przeze mnie w celach archiwalnych i statystycznych.
– W każdym czasie możesz poprosić o sprawdzenie jakie Twoje dane osobowe przetwarzałam. W tym przypadku jednak niektóre z prawa mogą Ci nie przysługiwać.  

Newsletter
– Celem zapisu do newslettera i wysyłki newslettera, należy podać adres e-mail oraz imię.
– Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne celem realizacji usługi.
– Dane wykorzystywane są w celu przesyłania newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda , wyrażona podczas zapisywania się do newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
– Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne celem realizacji usługi wysyłania newslettera.
– Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera. W każdym czasie możesz zażądać usunięcia zapisu do newslettera i zrezygnować z jego dalszego otrzymywania, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.
– Możesz również samodzielnie dokonać wypisania się z newslettera, poprzez wybór odpowiedniego pola w wiadomości e-mail.
– Jeśli zdecydujesz się na wypisanie się z newslettera, Twoje dane mogą być przeze mnie przechowywane jeszcze przez okres roku, ze względu na mój prawnie uzasadniony interesy i ochronę przed Twoimi ewentualnymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Rejestry czynności przetwarzania danych
– Tworzenie rejestru jest obowiązkiem, wynikającym z przepisów prawa ( art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz mój prawnie uzasadniony interes ( art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


Analizowanie danych
–  Możliwe jest analizowanie danych, zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej.
– Dane w tym przypadku przetwarzane są na podstawie mojego prawnie uzasadnionego interesu ( art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Pliki cookies na stronie
– Dane przetwarzane są na podstawie Twojej zgody ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Zarządzanie stroną internetową i stronami zewnętrznymi
– W ramach prowadzenia strony internetowej zarządzam nią, jak również grupami i moimi stronami na serwisach społecznościowych, jak np. Facebook, instagram.
– Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

PLIKI COOKIES

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) są to dane informatyczne, a w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i używane są do korzystania z usług Serwisu .

Strona internetowa www.mamaprawniczka.pl i www.marzenapilarzherzyk.pl używa plików cookies.

Zgoda na cookies.
– Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies.
– Zawsze można zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdują się wyjaśnienia, dotyczące zmiany ustawień cookies.
– Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w ramach Serwisu. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

Rodzaje plików cookies.
– „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia Serwisu).
– „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.
– „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości Serwisu lepiej zorganizować jego układ. “

Cookies podmiotów trzecich

Google Analytics –  zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizuję, w celu tworzenia statystyk i ich analizie w celu optymalizacji Serwisu. Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu z mojej strony.


Narzędzia społecznościowe W serwisie używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram, Google, LinkedIN.

Państwa przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

Facebook Pixel. Strona korzysta z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować reklamy. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook.

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu identyfikacji.

Marzena Pilarz-Herzyk mamaprawniczka.pl, WarszawaNIP 9372476904 | REGON 380266870

tel. +48 785671234 | e-mai: mamaprawniczka@gmail.com
www.mamaprawniczka.pl |www.facebook.com/mamaprawniczka | www.instagram.com/mama_prawniczka