Regulamin newslettera

Regulamin udostępnienia treści cyfrowej

Data opublikowania: 1 stycznia 2023

Niniejszym regulamin ma za zadanie przeprowadzić Cię przez zasady udostępnienia Ci treści lub usługi cyfrowej, którą możesz otrzymać po zapisaniu się na subskrypcję.

Celem skorzystania z Treści i Usług cyfrowych, które są dostępne na stronie www.mamaprawniczka.pl nie musisz dokonywać subskrybcji newslettera. Możesz bowiem skorzystać z odpłatnych treści dostępnych w sklepie internetowym. O warunkach ich zakupu przeczytasz w Regulaminie sklepu, który jest dostępny TUTAJ

DANE KONTAKTOWE:
W każdej sprawie, związanej z funkcjonowaniem sklepu i strony www.mamaprawniczka.pl, możesz skontaktować się ze mną
– telefonicznie pod numerem: 785671234
– mailowo pod adresem: kontakt@mamaprawniczka.pl

§1 Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poszczególnych pojęć:

 1. Regulamin – niniejszy dokument;
 2. Administrator – Marzena Pilarz-Herzyk, prowadząca działalność pod firmą Marzena Pilarz-Herzyk MamaPrawniczka.pl, z sieją przy ul. Nowy Świat 33/13 w Warszawie (kod, pocztowy: 00-029), posługująca się numerem NIP 9372476904. Kontakt telefoniczny możliwy jest pod numerem telefonu: 785671234, kontakt e-mail możliwy jest pod adresem: kontakt@mamaprawniczka.pl
 3. Udostępniający treść cyfrową– Marzena Pilarz-Herzyk, prowadząca działalność pod firmą Marzena Pilarz-Herzyk MamaPrawniczka.pl, z sieją przy ul. Nowy Świat 33/13 w Warszawie (kod, pocztowy: 00-029), posługująca się numerem NIP 9372476904. Kontakt telefoniczny możliwy jest pod numerem telefonu: 785671234, kontakt e-mail możliwy jest pod adresem: kontalt@mamaprawniczka.pl
 4. Użytkownik – osoba, która korzysta z udostępnionych w ramach Newslettera Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych. Użytkownikami mogą być zarówno konsumenci, przedsiębiorcy na prawach konsumenta jak i pozostali przedsiębiorcy.
 5. Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która zawiera umowę z innym przedsiębiorcą bezpośrednio związaną z tą działalnością gospodarczą, ale umowa ta nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej ujawnionym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 7. Formularz – formularz osadzony na stronie, służący do wypełnienia, a przez to do przekazania danych lub złożenia zamówienia na Produkty dostępne w Sklepie.
 8. Treść cyfrowa – dane wytworzone i dostarczane w postaci cyfrowej;
 9. Usługa cyfrowa – usługa pozwalająca na dostęp do danych cyfrowych i korzystanie z nich w zakresie określonym w opisie Produktu/ Usługi cyfrowej.
 10. Cena – wartość w pieniądzu, która odzwierciedla wartość przysługującą za  dostarczenie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej;
 11. Strona – strona internetowa www.mamaprawnczka.pl i ewentualnie inne, funkcjonujące w obszarze działania tej Strony;

§2 Wymogi techniczne

 1. Do skorzystania ze Strony i usług, dostępnych za jej pośrednictwem, konieczne jest spełnienie poszczególnych warunków technicznych:
  – komputer stacjonarny, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu (tablet, telefon komórkowy);
  – dostęp do standardowego oprogramowania/systemu operacyjnego;
  – dostęp do internetu;
  – dostęp do poczty elektronicznej wraz z aktywnym adresem e-mail;
  – urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych;
  – dostęp do aktualnej przeglądarki internetowej: Mozilla, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari.
 2. Do prawidłowego odtworzenia Treści cyfrowych może być konieczne oprogramowanie, umożliwiające obsługę plików PDF, DOC, MP4, MOV, AVI.

§3 Własność intelektualna i nota prawna

 1. Udostępniana Treść cyfrowa i/lub Usługa cyfrowa ma charakter edukacyjny. Nie stanowi ona indywidualnej porady prawnej.
 2. Udostępnione treści podlegają ochronie prawa autorskiego.
 3. Użytkownik ma prawo do korzystania z treści wyłącznie do osobistego użytku. Jakiekolwiek inne formy korzystania naruszają własność intelektualna Administratora lub innych podmiotów uprawnionych. To zaś może skutkować odpowiedzialnością karną oraz cywilną.
 4. W szczególności zakazuje się dalszego:
  – kopiowania treści;
  – rozpowszechniania treści;
  – powielania treści
  bez zgody Administratora, uzyskanej w formie pisemnej lub elektronicznej (e-mail).

§3 Ogóle warunki, dotyczące newslettera

 1. Dostawcą usługi newsletter Marzena Pilarz-Herzyk, prowadząca działalność pod firmą Marzena Pilarz-Herzyk MamaPrawniczka.pl, z sieją przy ul. Nowy Świat 33/13 w Warszawie (kod, pocztowy: 00-029), posługująca się numerem NIP 9372476904. Kontakt telefoniczny możliwy jest pod numerem telefonu: 785671234, kontakt e-mail możliwy jest pod adresem: kontalt@mamaprawniczka.pl.
 2. Wypełniając formularz zapisu do newslettera, przekazujesz Administratorowi swoje dane osobowe (imię, adres e-mail). Dane będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody. Warunki przetwarzania danych szczegółowo zostały opisane w Polityce Prywatności, dostępnej TUTAJ
 3. Po wypełnieniu formularza zapisu i kliknięciu przycisku ZAPISZ, otrzymasz od Administratora pierwszą wiadomość, która będzie miała na celu potwierdzenie Twojej chęci subskrybcji newslettera (mechanizm double opt – in).

§4 Dane osobowe

 1. Podanie przez Ciebie danych w formularzu zapisu do newslettera jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania Ci newslettera na podstawie Twojej zgody (tj. art. 6 lit. a RODO), oraz w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z wysyłką newslettera.
 2. Newsletter będzie wysyłany do Ciebie do czasu, a w którym zdecydujesz o zakończeniu subskrybcji.
 3. Rezygnacja z subskrybcji z newslettera wymaga kliknięcie aktywnego linka w dowolnej wiadomości e-mail, przesłanej CI przez Administratora lub poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@mamaprawniczka.pl. Twoje dane mogą być w tej sytuacji  przechowywane przez okres niezbędny dla obrony przed ewentualnymi roszczeniami roszczeniami (uzasadniony interes Administratora danych interes -art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Przekazany w procesie zapisu adres e-mail, może zostać przekazany do platformy Meta w celu utworzenia targetowanej grupy odbiorców reklamy w ramach serwisu Meta. 
 5. Przetwarzanie danych w ramach newslettera nie powoduje po stronie Administratora podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany i wpływający bezpośrednio na Twoje prawa i obowiązki.
 6. Administrator może wykorzystywać profilowanie, aby treści kierowane do Ciebie były jak najbardziej odpowiadające Twoim zainteresowaniom.
 7. W każdej chwili możesz otrzymać od Administratora informację o sposobie przetwarzania twoich danych osobowych.
 8. Posiadasz następujące prawa:
  – prawo dostępu do informacji i obowiązek informacyjny
  – prawo do sprostowania danych osobowych
  – prawo do usunięcia danych osobowych
  – prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  – wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych
  – prawo do przenoszenia danych
  – prawo do wniesienia skargi
  Twoje prawa szczegółowo zostały opisane w Polityce Prywatności, dostępnej TUTAJ

§5 Zawarcie umowy o udostępnienie treści cyfrowej

 1. Administrator oferuje Ci możliwość pobrania treści cyfrowej bezpłatnie, w zamian za przekazanie danych osobowych i możliwość przesyłania Ci newslettera.
 2. Zapisanie do newslettera możliwe jest poprzez wypełnienie formularza osadzonego na Stronie Administratora lub poprzez wypełnienie, pojawiającego się na stronie okienka tzw. Pop-up. W tym celu niezbędne jest podanie danych, jak imię i adres e-mai.
 3. Sposób przetwarzania danych osobowych określony jest szczegółowo w Polityce Prywatności, którą możesz przeczytać TUTAJ
 4. Po dokonaniu zapisu, konieczne jest potwierdzenie subskrybcji, przy pomocy swojego adres e-mail (mechanizm double opt-in)
 5. W przypadku braku potwierdzenia subskrybcji, Administrator nie będzie wysłał Ci newslettera, ani nie będziesz mieć możliwości odbioru prezentu.
 6. Potwierdzenie zapisu do newslettera oznacza zawarcie umowy o dostarczenie Treści cyfrowej lub zawarcie umowy o świadczenie Usług cyfrowych.
 7. W ramach zapisu do newslettera możesz otrzymać prezent w postaci bezpłatnych Treści lub Usług cyfrowych, np. dostęp do e-booka lub innego materiału edukacyjnego.
 8. Głównym celem subskrybcji jest możliwość przesyłania Ci treści merytorycznych, bezpośrednio na Twój adres e-mai. Dlatego nie zawsze sam zapis do newslettera wiąże się z jednoczesnym udostępnieniem przez Administratora prezentu. O prezencie Administrator informuje Cię w opisie na formularzu zapisu.
 9. Nie masz obowiązku przekazywania Administratorowi swoich danych osobowych i wyrażania zgody na newsletter. W takim przypadku masz możliwość zakupu treści cyfrowej w Cenie 39,90 brutto, tytułem otrzymania dostępu do treści lub usługi cyfrowej, jednocześnie bez subskrybcji newslettera.
 10. W ramach newslettera możesz otrzymać następujące informacje:
  – aktualne wpisy na blogu www.mamaprawniczka.pl
  – nowelizacje prawa,
  – informacje handlowe o moich produktach w celu marketingu bezpośredniego usług Administratora.
 11. Możesz odstąpić od umowy o dostarczenie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej w terminie 14 dni od jej zawarcia.

§6 Odpłatne udostępnienie treści cyfrowej

 1. Jeśli nie chcesz subskrybować newslettera, masz możliwość zakupu Treści cyfrowej, oferowanej lub usługi cyfrowej, przesyłanej w drodze newslettera.
 2. Dostęp do treści w tym przypadku wiąże się z koniecznością zapłaty Ceny w wysokości 39,90zł brutto.
 3. Jeśli chcesz dokonać takiego zakupu, skontaktuj się ze mną za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem: kontakt@mamaprawniczka.pl
 4. Warunki odpłatnego nabycia treści, określa Regulamin Sklepu, dostępny TUTAJ

§7 Odstąpienie od umowy i reklamacje

 1. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta, mają prawo odstąpić od umowy o dostarczenie treści cyfrowych w  terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podawania przyczyny. Wystarczająca jest w tym zakresie informacja przekazana Administratorowi poprzez wysłania wiadomości e-mail na adres: kontakt@mamaprawniczka.pl.
 2. Odstąpienie od umowy oznacza również rezygnację z otrzymywania Newslettera.
 3. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z wysyłki newslettera poprzez kliknięcie aktywnego linku w dowolnej wiadomości e-mail przesłanej przez Administratora.
 4. W zakresie odpowiedzialności za zgodność treści, udostępnianych Konsument i Przedsiębiorca na prawach konsumenta, zgodnie z umową, mają zastosowanie  przepisy ustawy o prawach konsumenta.
 5. Treści przekazywane poprzez newsletter mają jedynie charakter edukacyjny i nie stanowią, ani nie zastępują  indywidualnej porady.
 6. 5. Administrator ma obowiązek dostarczyć Konsument i Przedsiębiorca na prawach konsumenta treści zgodne z umową.
 7. 6. Administrator ponosi odpowiedzialność za brak zgodności treści z umową, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili.
 8. Jeżeli treści są niezgodne z umową Konsument i Przedsiębiorca na prawach konsumenta  żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową lub wymiany na nowe.
 9. Administrator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od doręczenia reklamacji.
 10. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi wobec Przedsiębiorców, regulują zapisu kodeksu cywilnego.
 11. Administrator wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów pod pozasądowym sposobom rozwiązywania sporów,
  w tym zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu,  zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego, zwrócenie się do pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, której statutowym zadaniem jest ochrona konsumentów.
 12. Możesz również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 13. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 14. Więcej szczegółów o postępowaniu reklamacyjnym i odstąpieniu od umowy znajdziesz w Regulaminie SKlepu, dostępnym TUTAJ

§8 Pliki cookies

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) są to dane informatyczne, a w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są
  w urządzeniu końcowym Użytkownika  i używane są do korzystania z usług Strony
 2. Strona internetowa www.mamaprawniczka.pl używa plików cookies.
 3. Masz prawo do zmiany ustawień swojej przeglądarki oraz Strony internetowej Administratora.
 4. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies.
 5. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w ramach Serwisu. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 6. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności, dostępnej TUTAJ

§9 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dnia od dnia poinformowania o zmianie Regulaminu.
 2. Zmiana Regulaminu pozostaje bez wpływy wobec umów zawartych, przed datą wprowadzenia zmiany.
 3. Powodem zmiany Regulaminu może być w szczególności: konieczność dostosowania go do przepisów prawa, konieczność poprawienia błędów stylistycznych
 4. Wszelkie spory związane ze Stroną będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce siedziby lub stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Administratora. W przypadku Konsumenta i Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta,  właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych