Regulamin bonów i voucherów

Regulamin z dnia 6 marca 2024.

§1 Definicje

 1. Wydawca – Marzena Pilarz-Herzyk, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Marzena Pilarz-Herzyk pl z siedzibą w Warszawie (00-029), przy ul. Nowy Świat 33/13 NIP 9372476904 , adres e-mail: kontakt@mamaprawniczka.pl 
 2. Sklep internetowy – sklep internetowy, prowadzony przez Wydawcę pod adresem www.mamaprawniczka.pl
 3. Przedpłacone karty podarunkowe, (dalej Bon podarunkowy) – to elektroniczny bon towarowy, wydany na osobę, dokonując wskazaną na bonie, uprawniający do dokonania zakupów w sklepie internetowym w zakresie ustalonego limitu kwotowego.
 4. Voucher na konsultacje indywidualne (dalej Voucher) – to elektroniczny bon towarowy, zakupiony w sklepie www.mamaprawniczka.pl, umożliwiający realizację Usługi w terminie późniejszym, określonych w warunkach zakupu Vouchera, przez Nabywcę.
 5. Nabywca – podmiot, który zakupił Bon podarunkowy lub Voucher w sklepie internetowym.
 6. Użytkownik – posiadacz Bonu podarunkowego, wskazany na bonie, poprzez określenie imienia i nazwiska
 7. Towary – produkty oferowane do sprzedaży w sklepie internetowym.
 8. Regulamin bonów – niniejszy regulamin
 9. Regulamin sprzedaży – szczegółowy regulamin sprzedaży w sklepie, prowadzonym przez Marzena Pilarz-Herzyk pl z siedzibą w Warszawie (00-029), przy ul. Nowy Świat 33/13 NIP 9372476904 , adres e-mail: kontakt@mamaprawniczka.pl, dostępny na stronie www.mamaprawniczka.pl/regulaminsklepu.

§2 Zakup i wydanie bonu podarunkowego

 1. Bon podarunkowy lub voucher mogą zostać nabyta w wyłącznie poprzez sklep internetowy www.mamaprawniczka.pl
 2. Bon podarunkowy lub voucher wysyłany jest w formie elektronicznej.
 3. Sprzedawca ma możliwość również udostępnienie specjalnego Kodu rabatowego, w którego nazwie znajdzie się słowo „BON” lub „VOUCHER”. Zakup Usług ze sklepu internetowego mamaprawniczka.pl ze wskazanymi kodami będzie oznaczał stosowanie niniejszego Regulaminu do zakupionych Usług.
 4. Szczegóły Promocji lub stosowanych kodów zostaną opisane każdorazowo w tym Regulaminie.
 5. Płatność za kartę podarunkową, odbywa się poprzez złożenie zamówienia w sklepie mamaprawniczka.pl zgodnie z zasady określonymi w Regulaminie Sprzedaży. Płatność nie może odbyć się przy użyciu innego bonu podarunkowego.
 6. Bon podarunkowy, ani voucher w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie stanowią elektronicznego instrumentu płatniczego, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą.
 7. Bon podarunkowy, ani voucher nie podlegają wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości ani w części.

§3 Użytkowanie bonu podarunkowego

 1. Bon podarunkowy może być realizowany wyłącznie w sklepie internetowym: www.mamaprawniczka.pl
 2. Bon podarunkowy może zostać wykorzystana jako forma płatnicza do towarów, oferowanych przez sklep internetowy z wyłączniem bonów podarunkowych.
 3. Użytkownik może użyć bonu podarunkowego tylko jeden raz.
 4. Przy realizacji Bonu podarunkowego nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, jeśli wartość towaru jest niższa niż wartość nominalna Bonu podarunkowego.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny, jeśli wartość otrzymywanego towaru jest wyższa niż wartość nominalna bonu podarunkowego.
 6. Bon podarunkowy jest ważny od momentu jego wydania Użytkownikowi i nie wymaga dodatkowej aktywacji przez Użytkownika.
 7. Termin ważności Bonu podarunkowego wynosi 12 miesięcy od daty jej nabycia przez Nabywcę od Wydawcy.
 8. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Bonu podarunkowego, w przypadku:
  a) braku środków na Bonie podarunkowym,
  b) próby ponownego użycia tego samego Bonu podarunkowego,
  c) braku technicznej możliwości realizacji Bonu podarunkowego, w tym w szczególności: uszkodzenie Bonu podarunkowego w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na nim,
  d) upływ terminu ważności bonu podarunkowego.
 9. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Bony podarunkowe, które zostały utracone bądź uszkodzone lub zniszczone po wydaniu ich Nabywcy. 

§4 Użytkowanie vouchera

 1. Voucher może być realizowany wyłącznie w sklepie internetowym: www.mamaprawniczka.pl
 2. Voucher, umożliwi Nabywcy zrealizowanie Usługi konsultacji indywidualne w terminie późniejszym.
 3. Termin ważności vouchera każdorazowo ustalany jest przez Wydawcę w warunkach promocji.
 4. Użytkownik może użyć vouchera tylko jeden raz.
 5. Przy realizacji vouchera nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, jeśli wartość towaru jest niższa niż wartość nominalna Bonu podarunkowego.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny, jeśli wartość otrzymywanego towaru jest wyższa niż wartość nominalna vouchera.
 7. Voucher jest ważny od momentu jego wydania Użytkownikowi i nie wymaga dodatkowej aktywacji przez Użytkownika.
 8. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Vouchera, w przypadku:
  a) próby ponownego użycia tego samego Vouchera,
  b) braku technicznej możliwości realizacji Vouchera, w tym w szczególności: uszkodzenie Vouchera w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na nim,
  c) upływ terminu ważności
 9. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Vouchery, które zostały utracone bądź uszkodzone lub zniszczone po wydaniu ich Nabywcy. 

 

§5 Postanowienia końcowe

 1. Nabywca/Użytkownik wraz z otrzymaniem Bonu podarunkowego, oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości.
 2. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem www.emilieatelier.pl.
 3. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione na na stronie sklepu internetowego.
 4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 6 marca 2024
 

VOUCHER NA DZIEŃ KOBIET

 1. W dniu 8 i 9 marca możliwe będzie zakupienie konsultacji indywidualnej w postaci Vouchera.
 2. Kod rabatowy obejmuje następujące produkty:
  a) konsultacja mailowa
  b) konsultacja telefoniczna podstawowa
  c) konsultacja rozszerzona.
 3. Kod rabatowy NIE obejmuje:
  a) wsparcia po konsultacji
  b) konsultacji mailowej błyskawicznej
  c) wzoru pisma, opinii prawnej
  d) konsultacji biznesowej dla firm
 4. Kod uprawniający do nabycia Vouchera: voucherDK24
 5. Zniżka, obowiązująca po zastosowaniu kodu: 30% od ceny brutto
 6. Ważność Vouchera (oznacza termin zrealizowania usługi konsultacji)): 31.12.2024.
 7. Po zakupie vouchera skontaktuj się ze Sprzedawcą na adres: kontakt@mamaprawniczka.pl, celem umówienia terminu konsultacji.
 8. Sprzedawca informuje, iż terminy konsultacji należy rezerwować z minimum 3 tygodniowym wyprzedzeniem.
 9. Sprzedawca nie ma obowiązku przedstawienia propozycji dostępnego terminu w okresie krótszym, niż 3 tygodnie od podjęcia kontaktu ze strony Klienta.
 10. Sprzedawca w odpowiedzi przedstawi możliwe dostępne terminy konsultacji, z których należy wybrać odpowiadający termin.
 11. Sprzedawca nie ma obowiązku zapewnić terminu konsultacji, zgodnego z preferencjami czasowymi Kupującego.
 12. Sprzedawca nie będzie informował o zbliżającym się terminie wygaśnięcia vouchera.
 13. Do zakupu oraz realizacji Vouchera stosuje się zapisy niniejszego regulaminu, Regulaminu Bonów oraz Regulaminu Sprzedaży. Regulaminy dostępne są na stronie www.mamaprawniczka.pl 
Kontakt