Zmiana stanowiska pracy

Zmiana stanowiska pracy

Pracodawca zobowiązany jest do zaproponowania Ci innego stanowiska, jeśli wracasz do pracy po zakończonym urlopie macierzyńskim lub wychowawczym. Sytuacja ta będzie miała miejsce wówczas, gdy brak jest możliwości, abyś została przywrócona do pracy na stanowisku dotychczasowym. Zmiana stanowiska pracy to temat wymagający szczegółowej analizy.

Zagadnienie wymaga obszersznego omówienia aapektów równorzędności stanowiska lub zapewniania stanowiska innego, ale zgodnego z kompetencjami. Szczegóły tych zagadnień znajdziesz w LawBooku Wypowiedzenie z powodu likwidacji stanowiska pracy.
(Cena promocyjna tylko w dniach przedsprzedaży 13-14 lipca).

Dzisiaj chciałabym przybliżyć Ci dwa zagadnienia w tym obszarze:

 • zmianę stanowiska w sytuacji, w której na Twoim dotychczasowym stanowisku jest zatrudniony inny pracownik;
 • i zmianę stanowiska w przypadku likwidacji dotychczasowego.

Nowy pracownik na dotychczasowym stanowisku

Często spotykaną praktyką jest zmiana stanowiska, mimo że stanowisko pracownika wracającego z urlopu nie zostało zlikwidowane. Należy przyjąć, że niewłaściwym postępowaniem jest zaproponowanie pracownikowi innego stanowiska, gdy jego dotychczasowe zajmuje inny, nowy pracownik.

Przeprowadzenie rekrutacji na stanowisko pracownika, który planuje wrócić po okresie urlopu macierzyńskiego należy poczytać za niewłaściwe. Bez względu na fakt, czy została przeprowadzona rekrutacja zewnętrzna czy nowa osoba piastuje je w drodze awansu wewnętrznego. Oczywistym jest konieczność zastąpienia pracownika na urlopie na czas jego nieobecności. Nie może jednak mieć to wpływu na zmianę jego warunków zatrudnienia w momencie powrotu do pracy.

Jeśli chęć zostawienia nowego pracownika podyktowana jest wyższymi kwalifikacjami, lepszymi wynikami etc, pracownikowi powracającemu do pracy powinno przedłożyć się wypowiedzenie zmieniające. O ile jest to w ogóle możliwe. Proponowanie w tym przypadku zmiany stanowiska jest de facto obejściem przepisów, gdyż bez wątpienia dotychczasowe stanowisko wciąż istnieje.

Pracodawca narusza art. 183[2] k.p., jeżeli respektuje
przewidziane w nim gwarancje płacowe, ale wskazuje pracownicy powracającej z urlopu macierzyńskiego stanowisko równorzędne lub inne stanowisko odpowiadające jej kwalifikacjom zawodowym, gdy poprzednio zajmowane stanowisko nie zostało zlikwidowane, lecz zatrudniono na nim inną osobę.

Wyrok SN z dnia 26 stycznia 2017, II PK 333/15

Likwidacja stanowiska czy jego zmiana musi być obiektywna. Trudno więc mówić o takiej przesłance w sytuacji, w której na obecnym stanowisku zatrudniony został inny pracownik. Jednocześnie zaś miejsce pracy nadal istnieje.

Likwidacja stanowiska zajmowanego dotychczas – zmiana stanowiska pracy

To najczęstszy problem Mam, wracających do pracy po okresie urlopu rodzicielskiego lub wychowawczego. Nowa sytuacja spowodowana koronawirusem pogłębiła ten stan rzeczy.

Najważniejszą kwestią jest ocena czy likwidacja nie jest pozorna. Często bowiem spotykaną sytuacją jest ta, w której stanowisko w strukturze nadal funkcjonuje. W praktyce zmieniono bowiem nazwę stanowiska, a obowiązki rozdzielono pomiędzy innych współpracowników.

Decyzja pracodawcy o rodzaju stanowiska powierzonego pracownikowi powracającemu z urlopu macierzyńskiego nie jest jednak dowolna, i chodzi nie tylko o kryteria, jakie musi spełniać owo stanowisko oraz gwarancje płacowe, ale także o wynikającą z art. 183[2] KP kolejność składanych pracownikowi propozycji dalszego zatrudnienia. W pierwszym rzędzie pracownik ma bowiem zapewniony powrót na stanowisko zajmowane przed urlopem macierzyńskim, a dopiero, gdy powrót na to stanowisko nie jest możliwy, w dalszej kolejności pracodawca powinien zaoferować mu stanowisko równorzędne lub odpowiadające jego kwalifikacjom zawodowym. W ten sposób ustawodawca chroni stabilność zatrudnienia pracownicy powracającej z urlopu macierzyńskiego.

Niemożność zatrudnienia na dotychczasowym stanowisku powinna mieć przy tym obiektywny charakter. Powinna ona wynikać ze zmiany struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa i likwidacji tego stanowiska.

 Wyrok SN z dnia 26 stycznia 2017, II PK 333/15

Należy podkreślić, że niewłaściwe jest postępowanie, w którym pracodawca po powrocie rozpoczyna od likwidacji stanowiska, a co z tym idzie zwolnienia pracownika. Wypowiedzenie umowy o pracę z przyczyny spowodowanej likwidacją stanowiska pracy jest ostatnią z możliwości w przypadku negocjowania warunków powrotu z pracownikiem, który zakończył urlop związany z rodzicielstwem.

Szeroko omówione zagadnienia związane z oceną pozorności likwidacji stanowiska pracy, kryterium doboru pracownika w przypadku zwolnienia, zasadami wypowiedzenia umowy etc, znajdziesz w najnowszym e-booku: LawBook. Wypowiedzenie z powodu likwidacji stanowiska pracy.

_________________________
Mam nadzieję, że lektura tego artykułu pozwoliła Ci mieć większą świadomość Twoich praw i odważniej po nie sięgać.
Jeśli chciałabyś Twój temat omówić indywidualnie zapraszam na konsultacje: kontakt@mamaprawniczka.pl

Z pozdrowieniami,
M.

Autor: Marzena Pilarz-Herzyk, założycielka MamaPrawniczka.pl
Pamiętaj, że artykuły tu publikowane nie są wykładnią prawa i mają charakter informacyjny. Ich stan prawny jest aktualny na dzień publikacji (lub inny, jeśli zaznaczono w treści). W sprawach indywidualnych, najlepiej skorzystaj z porady prawnej, która opiera się o rzetelną i szczegółową rozmowę, analizę dokumentów etc. Sprawdź szczegóły: KONSULTACJE INDYWIDUALNE.

Komentarze:

 1. Dzień dobry,
  A jak wygląda likwidacja stanowiska podczas urlopu macierzyńskiego? Urlop macierzyński mam do połowy czerwca, właśnie otrzymałam wypowiedzenie z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia, i od maja zaproponowane nowe stanowisko. Czy w tej sytuacji nadal będę mieć urlop macierzyński (przez maj i połowę czerwca), a potem prawo do zaległego urlopu wypoczynkowego oraz wychowawczego?

  1. Dzień dobry
   Nie mogła Pani otrzymać wypowiedzenia umowy o pracę.
   Mogło to być wypowiedzenie warunków pracy i płacy.
   Trudno je ocenić w komentarzu bez wglądu do dokumentu.
   Pozdrawiam
   MPH

Dodaj komentarz