Zasiłek na mamę dziecka po porodzie

Zasiłek na mamę dziecka po porodzie

Twój Maluszek jest już na świecie i zapewne zastanawiasz nad całym mnóstwem nowych tematów, które się pojawiły wraz z jego narodzinami, w tym nad wsparciem Cię przez tatę Dziecka i nad tematem, jakim jak zasiłek na mamę dziecka po porodzie.

Co zatem należy zrobić, aby tacie Dziecka przysługiwał zasiłek opiekuńczy na mamę po porodzie? W tym artykule opowiem Ci m.in. o tym:

 • komu w ogóle przysługuje zasiłek opiekuńczy,
 • czy rodzaj porodu ma znaczenie,
 • kim jest chory członek rodziny,
 • jaki jest wymiar i wysokość zasiłku,
 • kto może wystawić zwolnienie.

Komu przysługuje zasiłek na mamę dziecka po porodzie?

Warto jednak pamiętać, że zasiłek opiekuńczy to nic innego jak zwolnienie chorobowe, wystawione w związku z chorobą Dziecka lub innego członka rodziny, nad którym sprawujesz opiekę w okresie trwania tej choroby. Świadczenie to przysługuje z powodu konieczności sprawowania osobistej opieki nad Dzieckiem lub innym członkiem rodziny.

Zasiłek na mamę dziecka po porodzie

Pamiętaj, że to nie poród jest powodem zwolnienia, a przyczyny medyczne, wskazujące na konieczność opieki z powodu choroby. To zasiłek opiekuńczy, z którego rodzice mogą korzystać, gdy drugi z nich wymaga opieki z przyczyn medycznych. Tata Dziecka ma prawo do skorzystania z zasiłku po porodzie na mamę (czyli drugiego rodzica), jeśli jest ku temu wskazanie medyczne.

 • Nie ma wymogu, aby rodzice byli małżeństwem. Przepis mówi o rodzicach dziecka.
 • Zasiłek opiekuńczy jest świadczeniem wypłacanym przez ZUS osobom, podlegającym ubezpieczeniom społecznym. Tak jak przy wszystkich świadczeniach z ZUS, w sytuacji, w której prowadzisz działalność gospodarczą lub pracujesz na podstawie umowy zlecenia, aby posiadać takie uprawnienie, konieczne jest opłacanie składki chorobowej.
 • Należy też pamiętać, że podczas pobierania tego świadczenia obowiązują takie same zasady, jak w sytuacji zwolnienia chorobowego – nie można w okresie jego pobierania podejmować pracy zarobkowej.

Czy rodzaj porodu ma znaczenie?

Nierzadko spotykam się z opinią, iż zasiłek przysługuje wyłącznie w przypadku cesarskiego cięcia. Należy jednak pamiętać, ze poród to poród. Każdy jest tak samo dobry, jeśli jest dobry dla Ciebie i Twojego Dziecka.

Zasiłek na mamę dziecka po porodzie

Rodzaj porodu nie ma tu ŻADNEGO znaczenia. Po każdym masz prawo czuć się źle i potrzebować kogoś obok.
Poród naturalny i poród przez cesarskie cięcie to poród (i kropka). Nie ma lepszego/gorszego porodu. Nie ma łatwiejszego/trudniejszego porodu. Jeśli mama potrzebuje dodatkowej opieki, ma do niej prawo, niezależnie od sposobu przyjścia Dziecka na świat.

Kim jest chory członek rodziny?

Przepisy prawa wymieniają ścisłą grupę osób, które uznawane są tutaj za wspomnianych członków rodziny. Do grupy tej należą:

 • małżonkowie,
 • rodzice,
 • rodzice dziecka – pamiętaj, że na podstawie tego zapisu z zasiłku opiekuńczego po porodzie może skorzystać ojciec dziecka na mamę (w związku z jej stanem zdrowia po porodzie) również w sytuacji, w której nie są oni małżeństwem,
 • ojczym, macocha,
 • teściowie,
 • dziadkowie, wnuki,
 • rodzeństwo,
 • dzieci w wieku powyżej 14 lat – oczywiście w kontekście omawianego zasiłku opiekuńczego na Dziecko, zasiłek przysługuje również na Dzieci do lat 14. O szczegółach przeczytasz w tym artykule: Zasiłek Opiekuńczy

Należy pamiętać, iż celem skorzystania z zasiłku, konieczne jest przebywanie we wspólnym gospodarstwie domowym w okresie jego pobierania.

W praktyce więc, babcia może skorzystać z zasiłku na wnuka i Ty możesz skorzystać z zasiłku na swojego rodzica, ale jeżeli nie mieszkacie razem, na czas pobierania zasiłku musicie zamieszkać wspólnie.

Dodatkowo z zasiłku nie można skorzystać, jeżeli w domu przebywają inni członkowie rodziny, którzy mogą w tym czasie zapewnić opiekę. Wyjątkiem tutaj są dzieci do 2. roku życia. Nawet bowiem, jeżeli w domu mieszkają inni członkowie rodziny, którzy mogliby podjąć się sprawowania osobistej opieki nad Dzieckiem, ZUS za uprawnionych do zasiłku zawsze uzna również rodziców.

Zasiłek na mamę dziecka po porodzie a wymiar zasiłku opiekuńczego

Wymiar zasiłku opiekuńczego na drugiego rodzica to 14 dni. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby wybrać zasiłek opiekuńczy jedynie w dni robocze. To korzystający z zasiłku, w dokumencie Z-15, wskazuje, w jakie dni faktycznie sprawował opiekę nad chorym członkiem rodziny.

Należy pamiętać również, że zasiłek opiekuńczy przewidziany jest w kilku wymiarach czasowych:

 • 60 dni na Dziecko (zdrowe do 8. roku życia/chore do 14. roku życia);
 • 14 dni na Dziecko powyżej 14. roku życia lub innych członków rodziny;
 • 30 dni na Dziecko niepełnosprawne do 18. roku życia.

Zasiłek na mamę dziecka po porodzie przysługuje (w przypadku każdego porodu) w wymiarze 14 dni – z takiego wymiaru może skorzystać tata. To od lekarza zależy, na jaki czas go wystawi. Zasiłek nie musi być objęty jednym zwolnieniem lekarskim, ani wystawiony przez jednego lekarza.

Nie ma żadnego przepisu, który mówiłby, że maksymalny wymiar zasiłku dla określonego rodzaju porodu wynosi tyle i tyle.

Kto może wystawić zwolnienie?

Zwolnienie może wystawić każdy lekarz, który potwierdzi, że mama wymaga w tym okresie opieki.
Tata może więc udać się po zwolnienie do lekarza rodzinnego/internisty, czy nawet ginekologa, który prowadził ciążę. Będzie miał on często rzeczywiście dużą wiedzę o stanie mamy. I będzie to taka sytuacja, kiedy mężczyzna może mieć zwolnienie od ginekologa. 🙂

Szpital nie ma obowiązku wystawienia zwolnienia na mamę, bo ono przysługuje z przyczyn medycznych (a nie z samego faktu porodu).

Czy szpital może odmówić wystawienia zwolnienia na mamę?

Uwaga! Może. Wynika to z tego, iż szpitale często twierdzą, że wypisując pacjentkę, potwierdzają jej dobry stan. W przeciwnym wypadku po prostu nie zostałaby wypisana do domu (i ja to nawet rozumiem).
Ale jeśli w placówce słyszycie, że np. po SN zasiłek nie przysługuje, a po CC przysługuje na 7 dni, bo na więcej nie wolno, to jest to wprowadzanie Was w błąd. Każdy zasiłek powinien być rozpatrzony indywidualnie (jak w przypadku każdej innej choroby).

Jaka jest wysokość zasiłku opiekuńczego?

W każdym z powyższych przypadków wysokość zasiłku wyniesie 80% jego podstawy.

Co ważne, jest to obok urlopu i zasiłku macierzyńskiego, wyjątkowa sytuacja, kiedy prawo do zasiłku nabywa się od pierwszego dnia pracy (a więc od pierwszego dnia opłacania składki chorobowej). Nie mamy tutaj więc do czynienia z okresami wyczekiwania.

Zasiłek na mamę dziecka po porodzie – o czym jeszcze warto wiedzieć?

Pamiętaj, że prawo do skorzystania z zasiłku opiekuńczego nie przysługuje w okresie urlopu wychowawczego.
Wątpliwości budzi również zawsze to, czy w okresie przebywania na urlopach przez mamę, tata ma prawdo do skorzystania z zasiłku opiekuńczego na Dziecko. O tym więcej napisałam w artykule: Zasiłek opiekuńczy dla ojca, podczas macierzyńskiego matki.

______

Mam nadzieję, że lektura tego artykułu pozwoliła Ci mieć większą świadomość Twoich praw i odważniej po nie sięgać. Jeśli chciałabyś omówić indywidualnie Twój temat, zapraszam na konsultacje: kontakt@mamaprawniczka.pl

Marzena

Autor: Marzena Pilarz-Herzyk, założycielka MamaPrawniczka.pl
Pamiętaj, że artykuły tu publikowane nie są wykładnią prawa i mają charakter informacyjny. Ich stan prawny jest aktualny na dzień publikacji (lub inny, jeśli zaznaczono w treści). W sprawach indywidualnych, najlepiej skorzystaj z porady prawnej, która opiera się o rzetelną i szczegółową rozmowę, analizę dokumentów etc. Sprawdź szczegóły: KONSULTACJE INDYWIDUALNE. TEST

Dodaj komentarz