urlop rodzicielski

Urlop rodzicielski – nowy wymiar w 2023

Regularnie przypominam, że rok 2023 to rewolucja w zakresie przepisów dla rodziców. Urlopy te same, ale ogromna zmiana w procedurach spowodowała niemały chaos. Także urlop rodzicielski – a konkretnie jego wymiar – uległ zmianie.

Kilka dni temu pisałam już o urlopie macierzyńskim. Zanim więc przejdziesz do analizowania sytuacji związanej z urlopem rodzicielskim, warto zacząć od poprzedniego artykułu. Przecież to właśnie urlop macierzyński zaczyna się w dniu narodzin dziecka. Artykuł dostępny jest TUTAJ.

Urlop rodzicielski – zmiany

Zmiany w urlopie macierzyńskim zostały spowodowane zaimplementowaniem do polskiego porządku prawnego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz. Urz. UE L 188 z 12.07.2019, str. 79) – tzw. Dyrektywa Work-Life-Balance.

Prawo do urlopu rodzicielskiego przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę.
Za okres przebywania na urlopie rodzicielskim pracownik zachowuje prawo do zasiłku macierzyńskiego. Urlop rodzicielski przysługuje obojgu rodzicom w łącznym wymiarze. 

Dyrektywa ta ma na celu zwiększenie zaangażowania tatów w opiekę nad dziećmi, co długofalowo ma wpłynąć pozytywnie na budowanie równości w rodzinach, ale również na rynku pracy. Stąd część urlopu została przypisana każdemu z rodziców.

Nowy wymiar

Wymiar urlopu przysługuje adekwatnie do liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie. Nowy wymiar urlopu rodzicielskiego jest łączny dla dwojga rodziców i wynosi odpowiednio:

  • 41 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie;
  • 43 tygodnie – w przypadku urodzenia dwojga i więcej dzieci przy jednym porodzie;
  • 65 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka z zaświadczeniem z Ustawy z dnia 4 listopada 2016 r o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”  U. 2016 poz. 1860); 
  • 67 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga i więcej dzieci z zaświadczeniem z Ustawy z dnia 4 listopada 2016 r o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”  U. 2016 poz. 1860).

Należy pamiętać, iż jeden rodzic może wykorzystać nie więcej niż:

  • 32 tygodnie – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie;
  • 34 tygodnie – w przypadku urodzenia dwojga i więcej dzieci przy jednym porodzie;
  • 56 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka z zaświadczeniem z Ustawy z dnia 4 listopada 2016 r o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”  U. 2016 poz. 1860);
  • 58 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga i więcej dzieci z zaświadczeniem z Ustawy z dnia 4 listopada 2016 r o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”  U. 2016 poz. 1860).

Urlop rodzicielski nieprzenoszalny na drugiego rodzica

Wyżej przytoczyłam wymiar łączny dla obojga rodziców, ale również wskazałam, jaki limit przysługuje jednemu rodzicowi. O tych 9 tygodniach pisałam już w artykule 9 TYGODNI URLOPU RODZICIELSKIEGO DLA TATY (kliknij TUTAJ)

Takie wyliczenie wynika z faktu wprowadzenia zasady, iż 9 tygodni urlopu rodzicielskiego jest wymiarem nieprzenoszalnym na drugiego rodzica. Nie jest więc prawdą, że z tego urlopu może skorzystać wyłącznie tata. Wszystko bowiem będzie zależało od tego, jak rodzice podzielą się pełnym wymiarem.

O nowych zasadach podziału urlopu rodzicielskiego przeczytasz w kolejnym artykule: NOWY SPOSÓB PODZIAŁU URLOPU RODZICIELSKIEGO.

Ustawa „za Życiem”

Nowelizacja przepisów wprowadziła również dodatkowy wymiar urlopu rodzicielskiego dla rodziców Dzieci legitymujących się zaświadczeniem z Ustawy „za Życiem” (uwzględniłam je w opisie wymiaru urlopu rodzicielskiego wyżej).

Zaświadczenie takie może wystawić lekarz ubezpieczenia zdrowotnego (lekarz, który pracuje w placówce finansowanej przez NFZ), posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

Zaświadczenie takie potwierdza, iż Dziecko cierpi na ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Informacje o tym zaświadczeniu znajdziesz również w artykule JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE NA CHORE DZIECKO W WYSOKOŚCI 4000ZŁ  (kliknij TUTAJ)

Zasiłek za urlop rodzicielski

Co do zasady zgodnie z nowymi przepisami zasiłek za urlop rodzicielski wynosi 70% podstawy wymiaru zasiłku, zaś zasiłek za okres urlopu macierzyńskiego to 100% podstawy wymiaru zasiłku.

Masz również możliwość skorzystania z zasiłku 81,5%. O tym, jak to zrobić, przeczytasz w artykule ZASIŁEK 81,5%, CZYLI ZASIŁEK W PEŁNYM WYMIARZE (kliknij TUTAJ)

__________________

Mam nadzieję, że lektura tego artykułu pozwoliła Ci mieć większą świadomość Twoich praw i odważniej po nie sięgać.
Jeśli chciałabyś Twój temat omówić indywidualnie zapraszam na konsultacje: kontakt@mamaprawniczka.pl

Z pozdrowieniami
M.

Autor: Marzena Pilarz-Herzyk, założycielka MamaPrawniczka.pl
Pamiętaj, że artykuły tu publikowane nie są wykładnią prawa i mają charakter informacyjny. Ich stan prawny jest aktualny na dzień publikacji (lub inny, jeśli zaznaczono w treści). W sprawach indywidualnych, najlepiej skorzystaj z porady prawnej, która opiera się o rzetelną i szczegółową rozmowę, analizę dokumentów etc. Sprawdź szczegóły: KONSULTACJE INDYWIDUALNE. TEST

Dodaj komentarz