Kompendium macierzyńskie – urlop macierzyński, rodzicielski, wychowawczy

Na blogu do tej pory pojawiło się kilkanaście artykułów w tematyce urlopu macierzyńskiego itp. A dzisiaj mam dla Ciebie prawdziwe kompendium wiedzy na ten szczególny czas. Poniżej znajdziesz coś wyjątkowego, ponieważ ten artykuł zawiera opis roku i 9 miesięcy w jednym miejscu.  Obiecuję jednak, że nie będzie tak długo i nudno, abyś musiała czytać to przez cały rok 🙂

SZCZEGÓLNA OCHRONA STOSUNKU PRACY – OD SAMEGO POCZĄTKU.

Zaświadczenie o ciąży

Wraz z pojawieniem się na USG tego pierwszego pęcherzyka, w którym właśnie swój domek na najbliższe dziewięć miesięcy znalazło Twoje Maleństwo, przed Tobą otwiera się zupełnie nowy rozdział w prawie.

Po tej wizycie u lekarza, możesz przedstawić swojemu pracodawcy „ZAŚWIADCZENIE O CIĄŻY”. Wzór zaświadczenia nie jest regulowany przepisami prawa.
Nie musi ono być wystawione koniecznie przez lekarza ginekologa. Jeśli ciąża stwierdzona została np. przez lekarza rodzinnego, na podstawie badania krwi, jak najbardziej on może wystawić takie zaświadczenie. Od tego momentu Twój stosunek pracy podlega szczególnej ochronie, co w praktyce oznacza, że pracodawca nie może rozwiązać, ani wypowiedzieć Twojej umowy o pracę.
Wyjątki od tej zasady:
– upadłość/likwidacja pracodawcy;
– zwolnienie z przyczyn zawinionych przez pracownika (tzw. zwolnienie dyscyplinarne).

Przedłużenie umowy do dnia porodu

W tym szczególnym okresie prawo przewiduje również przedłużenie umowy (do dnia porodu), która zakończyłaby się w czasie ciąży.
Z zasady dotyczy to następujących umów:
– umowa na czas określony;
– umowa na okres próbny;
– umowa o pracę tymczasową.

Poniżej znajdziesz odesłania do konkretnych artykułów, w których zapoznasz się ze szczegółami Twojej umowy i będziesz mogła sprawdzić czy aby na pewno spełniasz wszystkie warunki, celem jej przedłużenia.
Pamiętaj też, że przepisy nie zabraniają przedłużenia umowy na dłuższy czas w ciąży, w czasie przebywania na L4 czy nawet już podczas urlopów, związanych z rodzicielstwem.
Jeżeli pracodawca chce zatrudnić Cię dalej, jak najbardziej możecie w tym czasie podpisać nową umowę.

 • Umowa o pracę na czas określony, TUTAJ.
 • Umowa o pracę na czas nieokreślony, TUTAJ.
 • Umowa na okres próbny, TUTAJ.
 • Umowa na zastępstwo, TUTAJ.
 • Umowa o pracę tymczasową, TUTAJ.
 • Umowa cywilnoprawna, TUTAJ.

ZWOLNIENIE CHOROBOWE W CIĄŻY

W związku z tym, że w czasie ciąży zwolnienie chorobowe ma nieco inny charakter, przybliżę Ci teraz tę tematykę. Od 12.01.2011 L4 to druk ZUS ZLA? Tak, druk zmienił nazwę, ale dotychczasowa była zakorzeniona tak mocno, że potocznie wciąż większość
z nas używa nazwy L4.

Tajemniczy kod B


Jeśli jakiekolwiek przypadłości ciążowe uniemożliwiają Ci dalsze podejmowanie pracy, otrzymasz zwolnienie chorobowe. Tym razem będzie ono opatrzone kodem B, co oznacza, że wystawiono go z powodu niezdolności, przypadającej w trakcie trwania ciąży. To właśnie informacja dla szefa i ZUS o tym, że z Twoją nieobecnością, wiążą się szczególne uprawnienia.

Zwolnienie chorobowe w ciąży może trwać przez okres do 270 dni. Pierwsze 33 dni zostanie wypłacone przez pracodawcę, jako wynagrodzenie chorobowe. Od 34 dnia mamy do czynienia z zasiłkiem chorobowym, wypłacanym z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Wysokość wynagrodzenia i zasiłku

Wysokość wynagrodzenia chorobowego i zasiłku.
Ciąża to jeden ze szczególnych powodów zwolnienia chorobowego, który nie wpłynie na obniżenie naszego miesięcznego wynagrodzenia.

Wysokość świadczeń za czas choroby, przypadającej w okresie ciąży wynosi 100% wynagrodzenia (a dokładnie podstawy świadczenia).

Podstawa wynagrodzenia oraz później zasiłku to przeciętne miesięczne wynagrodzenie, składające się na 12 pełnych miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. (Nie bez znaczenia pozostają premie, które otrzymywałaś)  Świadczenia wypłaca się za każdy dzień niezdolności do pracy, co oznacza, że nie wyłącza się dni wolnych od pracy.

„Czy muszę informować pracodawcę o ciąży? Czy mogę wyrównać zasiłek później?”
To jedne z najczęściej pojawiających się pytań w kontekście zwolnienia chorobowego
w ciąży. Być może nie będziesz chciała, aby pracodawca miał świadomość, że Twoje zwolnienie jest związane z ciążą – masz do tego prawo. Co jednak zrobić w tej sytuacji? Zwolnienie bez kodu B, będzie przecież wypłacone w wysokości 80%.
Pamiętaj więc, że decyzja o tym, aby nie informować od razu o ciąży, nie odbiera Ci uprawnienia do zasiłku chorobowego w wysokości 100% podstawy. W momencie, w którym zdecydujesz się na poinformowanie pracodawcy o fakcie ciąży lub nawet dopiero po porodzie możesz zwrócić się do pracodawcy o to, aby wyrównano Ci zasiłek.
O czym musisz pamiętać? Pracodawca nie ma obowiązku sam zadbać o powyżej wspomniane wyrównanie – dokonuje się tego na Twój wniosek.

Formalności


1.Konieczne jest zawiadomienie pracodawcy o chorobie i przypuszczalnym okresie nieobecności. Musisz to uczynić niezwłocznie po otrzymaniu zwolnienia chorobowego, nie później jednak niż do drugiego dnia nieobecności w pracy.

2.Dalej zwolnienie chorobowe trzeba dostarczyć szefowi w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty jego otrzymania. Uwaga!  Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje, obniżeniem zasiłku o 25% od 8 dnia nieobecności do dnia dostarczenia L4 do pracodawcy (skutek ten wyłączają tylko przyczyny niezawinione przez pracownika). UWAGA! Zmiana ustawy z 2017 roku, która wprowadziła elektroniczny sposób przekazywania zwolnień chorobowych, usunęła powyższy zapis, dotyczący pomniejszenia zasiłku. Powodem tego jest fakt, iż tzw. e-ZLA (o czym niżej) przekazywane będzie do Twojego pracodawcy bezpośrednio z gabinetu lekarskiego.

Zwolnienie elektroniczne, czyli e-ZLA

Od 1 stycznia 2016 wprowadzono elektroniczną formę zwolnień lekarskich. Teraz zwolnienie, za pośrednictwem platformy internetowej, zostanie dostarczone od lekarza bezpośrednio do placówki ZUS, a stąd do zarejestrowanych pracodawców. Pracodawcy mają jednak dwa lata na rejestrację, co oznacza, że do końca 2017 wciąż będą funkcjonowały papierowe druki. I tutaj nastąpiła kolejna zmiana – na dzień dzisiejszy od
1 lipca 2018 wprowadzono możliwość przesyłania zwolnień w formie elektronicznej, ale obowiązek przesunięto na grudzień 2018. Oznacza to więc, że  w tej chwili możesz spotkać się z dwoma sposobami wystawienia Ci zwolnienia. Co więcej, celem przesłania zwolnienia koniecznym jest posiadanie odpowiedniego systemu elektronicznego po stronie lekarza i pracodawcy. Na szczęście nie będzie Twoim problemem orientowanie się kto, jaki system posiada/ nie posiada, gdyż lekarz wystawiając e-ZLA, po wpisaniu numeru NIP będzie wiedział czy przesłanie zwolnienia elektronicznego jest możliwym.

Pamiętaj, że za przesłanie zwolnienia elektronicznego do pracodawcy będzie odpowiadał lekarz. Będziesz mogła co prawda poprosić również
o kopię zwolnienia w formie papierowego wydruku, jednakże będzie to jedynie poświadczenie dla Ciebie.

Ze zwolnieniem chorobowym (każdym, również tym w okresie ciąży), może wiązać się kontrola jego zasadności. O tym, czy w czasie trwania zwolnienia możesz odpowiadać na maile służbowe oraz co zrobić, gdy ZUS nie zastanie Cię w domu, przeczytasz TUTAJ.
O tym zaś jak wyliczyć podstawę zasiłku, przeczytasz TUTAJ.

URLOP MACIERZYŃSKI

Jeśli Twój brzuszek sam za siebie mówi o tym, że niedługo Maleństwo pojawi się na świecie, to czas, aby przyjrzeć się urlopowi macierzyńskiemu. Przed Tobą szczególny czas „wakacji” po porodzie. Będą to zapewne najbardziej zaskakujące, najbardziej wymagające, ale też pewnie najpiękniejsze wakacje. Pamiętaj, że Ty niedługo awansujesz lub właśnie awansowałaś na stanowisko Mama.

Kto jest uprawniony?


Do skorzystania z urlopu macierzyńskiego uprawnionymi są osoby zastrudnione
na podstawie:
– umowy o pracę,
– powołania, wyboru,
– mianowania,
– półdzielczej umowy o pracę,
– umowy cywilnoprawnej (zlecenie).

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą, w internecie znajdziesz informacje, że nie przysługuje Ci urlop. Faktycznie URLOP związany jest bezpośrednio z umową o pracę. W powyższej sytuacji na tych samych zasadach, w tym samym wymiarze przysługuje Ci zasiłek macierzyński. To samo dotyczy mam, pracujących na podstawie umowy zlecenia. W obu przypadkach warunkiem jest opłacanie dobrowolnej składki chorobowej. Więcej o działalności gospodarczej znajdziesz niżej.

Jak długo trwa?


– 20 tygodni – jeśli urodziłaś jedno dziecko przy jednym porodzie;
– 31 tygodni – jeśli urodziłaś dwoje dzieci przy jednym porodzie;
– 33 tygodnie – jeśli urodziłaś troje dzieci przy jednym porodzie;
– 35 tygodni – jeśli urodziłaś czworo dzieci przy jednym porodzie;
– 37 tygodni – jeśli urodziłaś pięcioro i więcej dzieci przy jednym porodzie.


W przeważającej liczbie przypadków URLOP ROZPOCZYNA SIĘ W DNIU NARODZIN DZIECKA.  Nie ma tutaj znaczenia czy Dziecko urodziło się w dzień roboczy czy w dzień wolny.

Urlop przed porodem

Możesz skorzystać z przysługującego Ci uprawnienia do wykorzystania
6 tygodni urlopu macierzyńskiego, przed przewidywaną datą porodu.
Urlop może zostać Ci przyznany, jeśli do porodu zostało co najmniej dwa tygodnie. Twój szef opiera się tutaj jedynie na zaświadczeniu lekarskim, o planowanej dacie porodu.
W praktyce, jeśli poród nastąpiłby wcześniej, niż data wskazana na zaświadczeniu i byłoby to przed upływem dwóch tygodni urlopu,  nie stanowiłoby to oczywiście naruszenia prawa – w tym przypadku dzieci i ich narodziny są ponad prawem 🙂

Jeśli wykorzystasz część urlopu przed porodem, po dniu narodzin, zostanie przyznana Ci pozostała część, przysługującego urlopu.

Co ważne, jeżeli trafisz do szpitala przed porodem, a w międzyczasie dobiegło końca Twoje zwolnienie chorobowe, szpital ma obowiązek wystawić Ci jego kontynuację (a nie wysyłać Cię na urlop macierzyński). To samo dotyczy sytuacji, gdy Maluszek postanowi przyjść na świat troszkę później, niż zakładano. Przenoszenie ciąży nie jest podstawą do zmuszenia Cię do rozpoczęcia urlopu wcześniej. Lekarz prowadzący ciążę, może w tym czasie nadal wystawiać L4.

Obowiązkowy charakter macierzyńskiego


O ile skorzystanie z urlopu przed porodem jest uzależnione od Twojej woli, o tyle wykorzystanie urlopu po porodzie jest obowiązkowe dla Ciebie przez conajmniej 14 tygodni.
Po tym okresie masz prawo do rezygnacji z dalszej części urlopu, ale pod warunkiem, iż pozostały czas zostanie wybrany przez ojca (również zatrudnionego), wychowującego dziecko, na jego pisemny wniosek. Jeżeli ojciec dziecka nie pozostaje w stosunku pracy, ale jest ubezpieczony (prowadzi działalność gospodarczą), wówczas musi on oświadczyć o rezygnacji z działalności zarobkowej i zamiarze sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Sytuacje szczególne

Kodeks pracy przewiduje kilka uprawnień, związanych z trudnymi sytuacjami życiowymi, związanymi z urodzeniem dziecka. I choć wolałabym, aby żadna z nas nie musiała się przejmować tę częścią przepisów, wiem, że życie różnie się układa.

Twój pobyt w szpitalu
Jeśli z jakichś powodów po wykorzystaniu 8 tygodni urlopu macierzyńskiego, trafisz do szpitala i ze względu na stan zdrowia nie będziesz mogła sprawować opieki nad dzieckiem, z pomocą może przyjść ojciec dziecka , któremu zostanie wówczas przyznane prawo do urlopu. W takiej sytuacji na czas pobytu w szpitalu, urlop może zostać przyznany również innym członkom najbliższej rodziny. Podobnie będzie w sytuacji legitymowania się zaświadczeniem o braku możliwości do samodzielnej egzystencji.

Pobyt dziecka w szpitalu – BARDZO WAŻNE PRZY PORODACH WCZEŚNIACZYCH
Jeśli po porodzie Malec wymaga hospitalizacji, Ty musisz wykorzystać 8 tygodni urlopu, zaś dalsza część może zostać wykorzystana dopiero po wyjściu dziecka ze szpitala. Wystarczy, że złożysz u pracodawcy zaświadczenie, że Dziecko jest nadal hospitalizowane (po 8 tyg) i twój urlop ulega zawieszeniu. To uprawnienie dotyczy całego okresu urlopu macierzyńskiego + rodzicielskiego, czyli jeśli w którymkolwiek momencie Twoje Dziecko trafi do szpitala, Ty możesz skorzystać z prawa do zawieszenia urlopu.

Śmierć matki
W razie śmierci matki dziecka, ojcu lub innym członkom najbliższej rodziny przysługuje prawo do niewykorzystanej części urlopu.

Śmierć dziecka
W przypadku poronienia, urodzenia martwego dziecka (szczegóły przeczytasz TUTAJ)  lub zgonu przed upływem 8 tygodnia życia (szczegóły przeczytasz TUTAJ), przysługuje Ci prawo do 8 tygodniu urlopu po porodzie, nie krócej niż przez okres 7 dni od zgonu dziecka. W przypadku urodzenia większej liczby dzieci przy jednym porodzie, urlop zostanie zweryfikowany do przysługującego ze względu na dzieci, pozostające przy życiu.
W przypadku śmierci dziecka po upływie 8 tygodnia życia, przysługuje Ci 7 dni urlopu (szczegóły przeczytasz TUTAJ).

Wiele informacji w tej tematyce znajdziesz w zakładce STRATA DZIECKA
Możesz również odwiedzić portal poronilam.pl, którego jestem Partnerem i gdzie regularnie dodaję artykuły, które mają pomóc przejść przez procedury w tym okresie.
Pamiętaj, że jeśli nie chcesz tego robić samodzielnie, możesz się zwrócić do mnie. Napisz do mnie na: kontakt@mamaprawniczka.pl (porada w tym zakresie jest bezpłatna).

Oddanie dziecka innej osobie, celem przysposobienia
W przypadku rezygnacji z wychowania Dziecka, matce przysługuje 8 tygodni urlopu, dalszą część uprawnienia traci. Tak samo wygląda to w sytuacji porzucenia Dziecka,
z tym że dalsza część będzie przysługiwała ojcu lub innemu członkowi najbliższej rodziny.

Wniosek

Z racji faktu, że urlop macierzyńskim jest obligatoryjny, prawo do niego nabywasz przez sam fakt urodzenia Dziecka. W praktyce nie oznacza to braku formalności. Musisz dostarczyć pracodawcy „skrócony akt urodzenia”  i w zasadzie wniosku nie musiałabyś dostarczać. Termin na dostarczenie wniosku to 21 dni.

Ale pamiętaj jednak, iż w terminie 21 dni od porodu musisz złożyć wniosek w kwestii korzystania z urlopu rodzicielskiego, następującego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim (jeżeli chcesz z góry zadeklarować wykorzystanie całego urlopu). O tym przeczytasz niżej.

Wniosek o urlop macierzyński przed porodem.
Tak jak wspomniałam wcześniej, urlop macierzyński przed porodem, przyznawany jest na podstawie Twojego wniosku i zaświadczenia lekarza o planowanej dacie porodu – brak jest tutaj terminu, w jakim należy zgłosić wniosek (musisz go więc złożyć co najmniej dzień przed przejściem na urlop).

Wniosek o skrócenie urlopu macierzyńskiego
Konieczny jest Twój pisemny wniosek, złożony na 7 dni, przed planowanym terminem powrotu do pracy. Ojciec Dziecka musi złożyć dokumenty o rozpoczęcie urlopu w terminie 21 dni przed planowanym rozpoczęciem. Pamiętaj, że pomiędzy Waszymi urlopami nie może być ani jednego dnia przerwy (dlatego ja zawsze sugeruję, aby formalności dopełniać wspólnie, trzymając się terminu określonego dla taty).

Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego

Jeśli jesteś rodzicem, przyjmującym na wychowanie Dziecko, również i dla Ciebie przepisy prawa pracy przewidują uprawnienia do urlopu macierzyńskiego. Masz prawo do urlopu macierzyńskiego na warunkach urlopu macierzyńskiego, jeśli jesteś pracownikiem (zatrudnionym na umowę o pracę), przyjęłaś na wychowanie dziecko oraz wystąpiłaś do sądu w wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia.
Urlop nie przysługuje w przypadku zawodowej rodziny zastępczej.

Szczegółowy artykuł w tym zakresie znajdziesz TUTAJ.
Znajdziesz w nim wszystkie szczegóły o tym, jakim zasadom podlega urlop macierzyński dla rodziców adopcyjnych.

URLOP RODZICIELSKI

Pierwsze 20 tygodni urlopu macierzyńskiego  upłynęło Ci na wypoczynkowym szale pomiędzy pieluchami, oliwkami, dywagacjami na temat rozwoju Maleństwa. Miałaś tyle czasu do czytania, że aż nie możesz uwierzyć, że znasz conajmniej po dziesięć teorii na temat sposobów usypiania, pierwszego kataru, wprowadzania glutenu do diety niemowlaka. Teraz przed Tobą kolejna część urlopu.

Komu przysługuje urlop rodzicielski?


Urlop rodzicielski przysługuje obojgu rodzicom – musicie tylko pamiętać, że wymiar urlopu przypada Wam łącznie. Urlop zostanie Ci udzielony bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego albo zasiłku macierzyńskiego za okres, odpowiadający urlopowi macierzyńskiego

Wymiar urlopu

– 32 tygodnie – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie;
– 34 tygodnie – w przypadku urodzenia dwojga i więcej dzieci przy jednym porodzie.
W praktyce możesz korzystać z urlopu rodzicielskiego wspólnie z ojcem dziecka. Oznacza to, że odpowiednio będziecie mieli do dyspozycji po 16, albo 17 tygodni urlopu. Możecie korzystać z urlopu jednocześnie.

Jak korzystać z urlopu?


Urlop rodzicielski możesz wykorzystać jednorazowo lub w maksymalnie 4 częściach (następujących bezpośrednio jedna po drugiej – poniżej będzie ALE do tej zasady).
To jest bardzo ważny fragment tego artykułu dla osób, które mają w planach, że kolejna ciąża może pojawić się w okresie urlopu rodzicielskiego.

URLOP ” Z GÓRY” – ZASADY I ZASIŁEK
Tuż po porodzie możesz zdecydować o tym, iż chcesz wykorzystać cały rok, przysługujących Ci urlopów. Wówczas urlop rodzicielski zostanie udzielony Ci łącznie z macierzyńskim.
W ten sposób nabędziesz od razu prawo do 52 tygodni urlopu, za ich czas zostanie wypłacony Ci zasiłek w  wysokości 80% podstawy.

URLOP ” NA CZĘŚCI” – ZASADY I ZASIŁEK
Masz prawo do tego, aby od razu nie decydować o tym czy i kiedy wykorzystasz urlop rodzicielski, ewentualnie jak podzielisz się nim z tatą.

Poszczególne części urlopu powinny mieć minimum 8 tygodni. Jednakże pierwsza część może wynosić wyjątkowo minimum 6 tygodni, zaś ostatnia może wynosić również mniej, jeżeli wymiar jaki Ci pozostał do wykorzystania, jest mniejszy niż 8 tygodni.

Uprawnienie do skorzystania z urlopu rodzicielskiego przysługuje Ci do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończy 6 rok życia. Dlaczego to ważna informacja? Przepisy bowiem przewidują, że 16 tygodni urlopu rodzicielskiego możesz wykorzystać z pominięciem zasady bezpośredniości – czyli nie musi następować po sobie, a możesz wykorzystać go po przerwie. Liczba wykorzystanych w tym trybie części, pomniejsza liczbę części, przysługującego urlopu wychowawczego.

W tej sytuacji zasiłek będzie w następującej wysokości:
– 20 tygodni za okres urlopu rodzicielskiego: 100% podstawy
– 6 tygodni za urlop rodzicielski: 100%
– 26 tygodni za urlop rodzicielski: 60%.

Wnioski

Jeżeli zdecydujesz o skorzystaniu urlopu „z góry”, urlop zostanie Ci udzielony na wniosek, który musisz złożyć w terminie 21 dni po narodzinach wraz ze skróconym odpisem aktu urodzenia.
W przypadku urlopu „na części” wniosek o każdą kolejną część należy złożyć w terminie minimum 21 dni przed planowanym rozpoczęciem urlopu. Pracodawca jest związany każdym z wniosków i nie może odmówić Ci udzielenia urlopu.

Przerwanie, skrócenie urlopu

Musisz tu rozróżnić dwie sytuacje.
Jeżeli deklarowałaś urlop macierzyński od razu z urlopem rodzicielskim („z góry”, pełne 52 tygodnie), rodzicielski może zostać przerwany w każdym momencie przez Ciebie (pracodawca musi zaakceptować wniosek). Niestety z zasady niewykorzystana część urlopu przepadnie. Wyjątkiem będzie sytuacja, w której bezpośrednio po Tobie kontynuację urlopu przejmie ojciec Dziecka.

Jeżeli zaś później decydowałaś się na skorzystanie z tego urlopu „na części”, wówczas na wcześniejszy powrót konieczna jest zgoda pracodawcy.
O chęci wcześniejszego powrotu powrotu do pracy, zawiadamiasz pracodawcę, składając wniosek na 21 dni przed planowanym powrotem. Jeżeli pozostało Ci jeszcze 16 tygodni urlopu (lub mniej), będziesz go mogła wybrać w terminie późniejszym. Jeżeli nie wykorzystałaś więcej niż 16 tygodni, różnica przepadnie.

Kolejna ciążą na urlopie rodzicielskim

Jeśli planujesz kolejną ciążę, podczas trwania bieżącego urlopu rodzicielskiego musisz wiedzieć, że w tej sytuacji jest kilka scenariuszy odnośnie tego, co dalej?

Podobnie jak w przypadku ciąży na urlopie wychowawczym, sama w sobie nie przerywa ona biegu urlopu rodzicielskiego. A co jeśli chciałabyś skorzystać z L4?
Możesz przerwać urlop rodzicielski i już pierwszego dnia powrotu, skorzystać ze zwolnienia.

 Pamiętaj jednak, że urlop rodzicielski można wybrac w dwóch trybach:
od razu cały (deklarując w terminie 21 dni od porodu całościowy urlop macierzyński + rodzicielski): po przerwaniu go, niewykorzystana część przepada  (chyba, że wykorzysta go ojciec dziecka);
urlop rodzicielski deklarowany po zakończonym macierzyńskim, który co do zasady może zostać wykorzystany w częściach do ukońćzenia przez dziecko 6r.ż.
W tym przypadku niewykorzystana część, nie przepada, będzie można wykorzystać ją później.

Jeżeli nie zdecydowałaś się przerwać urlopu rodzicielskiego, co dalej? Od pierwszego dnia po urodzeniu przysługuje Ci zasiłek macierzyński, a później rodzicielski. Tutaj obowiązują te same zasady, które opisałam powyżej. Musisz pamiętać, ze w zależności od tego w jakim trybie zdecydowałas się skorzystać z rodzicielskiego, spowoduje przepadek pozostałej częsci lub możliwość wybrania go później.

Urlop rodzicielski dla rodziców adopcyjnych

Podobnie jak w przypadku urlopu macierzyńskiego przepisy prawa przewidują urlop, dla rodziców przysposabiających Dzieci.

Szczegóły na ten temat znajdziesz TUTAJ

ŁĄCZENIE URLOPU Z PRACĄ

Relacja z Twoim nowym Szefem (bo nie ukrywajmy, to krzesło należy do Twojego Dziecka:)) z dnia na dzień wchodzi na wyższy poziom wtajemniczenia. Rozumiecie się bez słów, opanowaliście jedyny w swoim rodzaju Wasz wspólny język migowy. Deadliny: zabawa, przewijania, obiad, usypianie etc. masz opanowane do perfekcji. Postanowiłaś jednak  połączyć swoje nowe stanowisko Mama, z dotychczasowym stanowiskiem zawodowym? Zastanawiasz się czy i jak połączyć te dwa etaty?

Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą
u dotychczasowego pracodawcy


Przepisy prawa najpełniej, opisują sytuację, gdy przebywając na urlopie rodzicielskim, chcesz powrócić do pracy u pracodawcy, który tego urlopu Ci udzielił.
Jeżeli chcesz wrócić do pracy, u dotychczasowego pracodawcy, czyli tego, który udzielił Ci urlopu macierzyńskiego, będziesz mogła to zrobić po upływie jego pierwszych 20 tygodni. W praktyce oznacza to więc, że podjęcie pracy będzie możliwe w momencie rozpoczęcia urlopu rodzicielskiego. Ważnym jest, że łączenie urlopu z pracą w tym wypadku, będzie możliwe maksymalnie na połowę wymiaru czasu pracy (1/2 etatu). Urlop rodzicielski pozostanie Ci udzielony na pozostałą część etatu.

Jeżeli chcesz wrócić do pracy jeszcze w okresie trwania urlopu macierzyńskiego, wówczas musisz przerwać urlop (po upływie minimum 14 tygodni od narodzin), który musi kontynuować ojciec Dziecka, a Ty możesz wrócić do pracy.
Nie można łączyć macierzyńskiego i wykonywania pracy na część etatu (jak w przypadku urlopu rodzicielskiego).

Wniosek.
Celem powrotu do pracy, musisz złożyć pisemny wniosek w terminie nie krótszym niż 21 dni, przed rozpoczęciem wykonywania pracy. Pamiętaj, aby we wniosku:
– określić wymiar czasu pracy;
– wskazać okres,  w którym zamierzasz łączyć korzystanie z urlopu rodzicielskiego
z wykonywaniem pracy;
– oświadczyć o zamiarze łączenia części urlopu, powstałej w wyniku wydłużenia urlopu,
z pracą w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy (lub brakiem takiego zamiaru).

Jeśli zdecydowałaś się na łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą u dotychczasowego pracodawcy, wymiar urlopu zostanie wydłużony proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, na który powróciłaś, tj max:
64 tygodnie – w przypadku urodzenia jednego dziecka, przy jednym porodzie;
68 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga lub więcej dzieci przy jednym porodzie.

Twój pracodawca jest zobowiązany do uwzględnienia wniosku o łączenie wykonywania pracy na część etatu z urlopem rodzicielskim, chyba że organizacja pracy lub rodzaj wykonywanej przez Ciebie pracy, na to nie pozwala. Jeżeli na takich warunkach powrócisz do pracy, przez cały okres łączenia pracy i urlopu, Twój stosunek pracy jest chroniony przed wypowiedzeniem. W każdym czasie możesz zrezygnować z korzystania z urlopu rodzicielskiego za zgodą pracodawcy i wrócić do pracy na warunkach sprzed urlopu macierzyńskiego.

Urlop macierzyński możesz łączyć (od samego początku) w wykonywaniem pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej – nie wpłynie to na zasiłek.

Co z zasiłkiem macierzyńskim?
W czasie urlopu rodzicielskiego przysługuje Ci wypłata przez ZUS zasiłku.
W przypadku łączenia urlopu z pracą, nie tracisz prawa do pobierania zasiłku, zostanie on jednak proporcjonalnie pomniejszony. W praktyce oznacza to, że np. w przypadku powrotu do pracy na 1/2 etatu, zasiłek zostanie pomniejszony o 1/2 przyznanej kwoty. Pracodawca zobowiązany jest oczywiście do wypłaty wynagrodzenia za pracę
w odpowiednim wymiarze.

Urlop wypoczynkowy.
W przypadku korzystania z tej formy zatrudnia, dość często dochodzi do błędów

w wyliczaniu, przysługującego urlopu wypoczynkowego. Pracodawcy niestety błędnie traktują pracowników jako niepełnoetatowców (z racji wykonywania pracy w zmniejszonym czasie pracy). Należy jednak pamiętać, że w tym wypadku praca łączona jest z wykorzystywaniem urlopu rodzicielskiego, a co za tym idzie, wykorzystujesz np. 1/2 urlopu + 1/2 etatu. Urlop wypoczynkowy powinien być naliczony więc dla pełnego wymiaru czasu pracy.

Łączenie urlopu macierzyńskiego/rodzicielskiego
z praca u nowego pracodawcy

Powyżej opisane zasady, dotyczą sytuacji,  w której łączysz wykonywanie pracy
u dotychczasowego pracodawcy, z udzielonym Ci przez niego urlopem macierzyńskim (a właściwie rodzicielskim). Inaczej sytuacja ta wygląda, gdy będziesz chciała podjąć pracę u INNEGO pracodawcy. Przepisy nie ograniczają tutaj możliwości podjęcia pracy przez wskazanie upływu jakiegoś czasu urlopu macierzyńskiego.

Wymiar czasu pracy.
W przypadku podjęcia pracy u nowego pracodawcy, nie ma ograniczenia, co do wymiaru czasu pracy.

Wynagrodzenie za pracę + zasiłek
W przeciwieństwie do pracy u dotychczasowego pracodawcy, tutaj praca na umowę o pracę nie wpłynie, na pobierany przez Ciebie zasiłek. Oznacza to więc, że otrzymasz pełny zasiłek oraz pełne wynagrodzenie z nowej umowy o pracę.

Urlop macierzyński/ rodzicielski + umowa cywilnoprawna

W trakcie urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego możesz podjąć pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej (czyli na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło). Zasady, które opiszę poniżej, będą obowiązywały w takiej samej formie, jeśli umowa cywilnoprawna zostanie podpisana z dotychczasowym pracodawcą (udzielającym Ci urlopu), jak też z innym pracodawcą.

Warunki pracy na umowie cywilnoprawnej.
Tutaj nie obowiązuje zasada, iż pracę można podjąć dopiero po upływie 20 tygodni od narodzin. Umowa zlecenia może zostać podpisana już na urlopie macierzyńskim – nie ma tu żadnych ograniczeń czasowych, może zostać więc podpisana nawet bezpośrednio po porodzie.

Przepisy również nie ograniczają wymiaru czasu pracy, wykonywanej na takiej podstawie.

Umowa, a zasiłek.
Pobieranie wynagrodzenia z tytułu pracy na podstawie umowy zlecenia, nie wpływa również w żaden sposób na wysokość, pobieranego zasiłku – zasiłek nie zostanie obniżony. Będziesz więc otrzymywać pełny zasiłek macierzyński i pełne wynagrodzenie z umowy zlecenia. Jak więc widzisz, podjęcie takiej pracy, nie ma żadnego wpływu, na przysługujący Ci urlop macierzyński.

W przypadku podjęcia pracy podczas urlopów, powinnaś jednak pamiętać, że praca nie powinna uniemożliwiać Ci sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem – to może stać się kwestią kontroli ZUS z uwagi na zasadność pobierania zasiłków macierzyńskich.

Składki ZUS
Ważnym tematem, o którym należy wspomnieć w przypadku łączenia pracy z urlopem macierzyńskim, jest kwestia składek ZUS. W momencie przyznania zasiłku macierzyńskiego, obowiązek ich opłacania przejmuje budżet państwa. Od tej chwili podstawą składek jest zasiłek. Przez cały więc okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, posiadasz obowiązkowy tytuł do ubezpieczenia, co wiąże się z tym, że w przypadku podjęcia pracy na podstawie umowy zlecenia, nie musisz opłacać składek z  osiąganego wynagrodzenia. Dochodzi tu bowiem do zbiegu tytułów ubezpieczenia. Warunkiem jednak jest, aby zasiłek (brutto), był równy wysokości przynajmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jedyna składka jaką musisz w tej sytuacji opłacić, to składka zdrowotna.

W praktyce w sytuacji łączenia urlopu macierzyńskiego z umową zlecenia, otrzymasz przysługujący Ci zasiłek macierzyński w pełnej wysokości oraz wynagrodzenie z tytuły umowy zlecenia w wyższej niż zwyczajowo wysokości (z potrąceniem jedynie składki zdrowotnej oraz oczywiście zaliczki na podatek dochodowy).
To jest bardzo ważna zasada, jeżeli łączysz wykonywanie umowy zlecenia u dotychczasowego pracodawcy z urlopem przez niego udzielonym. Pamiętaj, że zasady te nie dotyczą umowy o pracę. W przypadku podjęcia pracy na podstawie umowy o pracę (z dotychczasowym lub nowym pracodawcą), składki pozostaną obowiązkowe, niezależnie od pobierania zasiłku.

URLOP WYCHOWAWCZY

Kończysz właśnie urlop rodzicielski. Twój maluch przestał być juz niemowlakiem – ma całkiem sporo ząbków, którymi potrafi boleśnie ukąsić, prawda? Ma już przecież niemalże rok, więc prawdopodobnie stawia pierwsze kroczki, gaworzy w sobie zrozumiałym języku i chętnie zje coś z Twojego talerza. Ma swoje ulubione książeczki i zabawki, a Ty chciałabyś zostać z nim trochę dłużej i móc osobiście dopilnować jego pierwszych dzieł sztuki (oby nie na ścianie…:)),  pierwszych babek w piaskownicy i pierwszych maratonów na spacerze, gdy wracacie z zakupów. Pozostaje Ci wybór urlopu wychowawczego.

Komu przysługuje?


Urlop wychowawczy przysługuje Ci, jeżeli byłaś zatrudniona conajmniej 6 miesięcy.
Do tego okresu wliczają się również poprzednie okresy zatrudnienia. Urlop wychowawczy przysługuje rodzicom dziecka lub opiekunom prawnym.

Wymiar urlopu


Wymiar urlopu wychowawczego wynosi 36 miesięcy. Możesz go wykorzystać do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończy 6 rok życia. W przypadku, gdy wobec dziecka orzeczono niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności ze względu na jego stan zdrowia, możesz skorzystać z dodatkowego urlopu wychowawczego, również w wymiarze 36 miesięcy – nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Każdemu z rodziców przysługuje wyłączne prawo do wykorzystania jednego miesiąca urlopu wychowawczego. W praktyce oznacza to, że miesiąc urlopu przysługuje ojcu dziecka i tego uprawnienia nie można przenieść na Ciebie. Ty więc możesz wykorzystać 35 miesięcy urlopu.

Kiedy przysługuje Ci pełne 36 miesięcy urlopu?
Jeżeli jesteś rodzicem samotnie wychowującym dziecko, wówczas możesz wykorzystać pełne 36 miesięcy, pod następującymi warunkami:
– drugi rodzic nie żyje;
– drugiemu rodzicowi nie przysługuje władza rodzicielska;
– drugi rodzic został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub władza ta została ograniczona lub zawieszona;
– dziecko pozostaje pod Twoją opieką, jako jednego opiekuna.

Jak korzystać z urlopu

Urlop możesz wykorzystać maksymalnie w 5 częściach. Liczba tych części ustalana jest na bazie liczby złożonych wniosków o udzielenie urlopu. Poszczególne części urlopu nie musza następować bezpośrednio po sobie.

Pamiętaj tu o wyjątku, o którym wspominałam w artykule o urlopie rodzicielskim. Jeżeli ten został wykorzystany przez Ciebie w częściach, ich liczba pomniejsza możliwą ilośc części urlopu wychowawczego. Wymiar urlopu nie ulega zmianie.

Wniosek

Urlop wychowawczy zostanie Ci udzielony przez pracodawcę, na Twój pisemny wniosek. Musisz go złożyć w terminie nie krótszym, aniżeli 21 dni przed planowanym rozpoczęciem urlopu. Pracodawca nie może odmówić Ci jego udzielenia.

Pamiętaj, że możesz wycofać swój wniosek nie później niż na 7 dni przed datą rozpoczęcia urlopu. W tym celu złóż pracodawcy pisemne oświadczenie. Co w sytuacji, w której wniosek o urlop został złożony po wypowiedzeniu umowy o pracę (przez którąkolwiek ze stron)? Wówczas zostanie Ci on udzielony na czas nie dłuższy, niż do upływu okresu wypowiedzenia.

Ochrona przed wypowiedzeniem


Z racji złożenia wniosku o urlop wychowawczy, przysługuje Ci ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę. Ochrona ta obejmuje również 21 dniowy okres przed rozpoczęciem korzystania z urlopu, do dnia jego zakończenia.

Ochrona nie przysługuje w przypadku upadłości lub likwidacji pracodawcy oraz gdy zachodzą przyczyny, uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (zwolnienie dyscyplinarne).

Praca na wychowawczym


Jeżeli przebywasz na urlopie wychowawczym, możesz podjąć dodatkowo pracę zarobkową. Możesz w tym celu powrócić do dotychczasowego pracodawcy lub podjąć pracę w nowym miejscu.  Ta sama zasada dotyczy rozpoczęcia nauki lub szkolenia. Warunkiem, by nie stracić uprawnień do urlopu, jest to, iż praca nie może wyłączać Ci możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. W praktyce oznacza to, że możesz być zatrudniona na część etatu lub umowę cywilno-prawną.

Jeżeli pracodawca ustaliłby, że całkowicie zaprzestałaś sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, może wezwać Cię do powrotu do pracy w ciągu 30 dni od powzięcia takiej informacji (nie wcześniej niż po upływie 3 dni od wezwania).
Nie ma jednak przeciwskazań, aby w czasie urlopu wychowawczego, Dziecko uczęszczało do żłobka, przedszkola, klubu dziecięcego.

Rezygnacja z urlopu


W każdym czasie masz prawo do rezygnacji z urlopu wychowawczego. W tym celu powinnaś o tym poinformować pracodawcę, najpóźniej w terminie 30 dni przed planowanym powrotem do pracy – w takiej sytuacji pracodawca nie może odmówić Ci prawa do powrotu.

Urlop wypoczynkowy


Za okres, podczas którego przebywałaś na urlopie wychowawczym nie przysługuje Ci
z zasady urlop wypoczynkowy, jeśli przebywałaś na tym urlopie przez cały rok.

Inaczej sytuacja wygląda, gdy zdecydujesz się na przejście na urlop wychowawczy już po nabyciu prawa do urlopu za dany rok. Tak samo będzie, gdy wracasz do pracy w tym samym roku kalendarzowym. W obu przypadkach nabędziesz prawo do pełnego wymiaru urlopu.
PRZYKŁAD: Urlop wychowawczy rozpoczynasz 10 stycznia 2018. Nabyłaś już prawo do pełnego urlopu za 2018, a więc posiadasz odpowiednio 20/26 dni urlopu.

URLOP WYCHOWAWCZY A KOLEJNA CIĄŻA

Urlop wychowawczy – czy ulega przerwaniu?


Przepisy prawa nie przewidują automatycznego przerwania urlopu wychowawczego z powodu kolejnej ciąży czy urodzenia dziecka. W praktyce oznacza to, że po urodzeniu kolejnego dziecka nadal będziesz kontynuowała swój dotychczasowy urlop wychowawczy.

Zasiłek chorobowy na wychowawczym

Niestety z racji powyższego, jeżeli zajdziesz w ciążę podczas przebywania na urlopie wychowawczym, nie przysługuje Ci prawo do zasiłku chorobowego (tak samo do świadczenia rehabilitacyjnego albo zasiłku opiekuńczego), co oznacza, że nie możesz pójść na zwolnienie lekarskie.

Co zrobić w takiej sytuacji? W takiej sytuacji możesz powrócić do pracy i już od pierwszego dnia po powrocie, będzie przysługiwało Ci prawo do zasiłku chorobowego. O tym, w jaki sposób możesz powrócić do pracy w czasie urlopu wychowawczego, możesz przeczytać w poprzednim artykule.

Urlop macierzyński i rodzicielski


W przypadku urodzenia kolejnego dziecka podczas przebywania na urlopie wychowawczym nie nabywasz prawa do urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. W takiej sytuacji możesz wnioskować o zasiłek macierzyński za okres odpowiadający tej części, która przypada po porodzie. Zasiłek ten przysługuje przez 52 tygodnie.
Szczegółowo o tym przeczytasz w części o urlopie macierzyńskim.

Uprawnienia po zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego.
Zgodnie z przepisami prawa po zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający urlopowi macierzyńskiemu, przypadający po porodzie możesz oczywiście powrócić do pracy. Pamiętaj, że obejmuje Cię ochrona stosunku pracy
i pracodawca ma obowiązek dopuścić CIe do wykonywania tej samej pracy lub równorzędnego stanowiska z zachowaniem dotychczasowego wynagrodzenia za pracę.

Jeżeli jednak chcesz osobiście zając się dziećmi masz prawo do:

 • korzystania nadal z urlopu wychowawczego na pierwsze dziecko (jeśli nadal jesteś do niego uprawniona);
 • korzystania z urlopu wychowawczego na drugie dziecko.

Zasiłek macierzyński (nie urlop) a urlop wypoczynkowy

Tak jak dowiedziałaś się już z artykułu o urlopie wychowawczym, podczas tego urlopu
z zasady nie nalicza Ci się urlop wypoczynkowy. Zatem jeżeli nie przerwiesz dotychczasowego urlopu wychowawczego, za czas pobierania zasiłku macierzyńskiego nie będzie przysługiwało Ci prawo do urlopu wypoczynkowego. 
Sytuacja będzie inna, jeżeli powrócisz do pracy i skorzystasz z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego,
a wcześniej nawet będziesz przebywała na zwolnieniu chorobowym.

Składki na wychowawczym


Chciałam uzupełnić jeszcze jedno zagadnienie w ramach urlopu wychowawczego, o które bardzo często pytacie. Chodzi bowiem o opłacanie składek ZUS, a co za tym idzie o prawo do korzystania z bezpłatnej opieki medycznej w czasie urlopu wychowawczego.

Tak.  W czasie tego urlopu podlegasz obowiązkowym ubezpieczeniom: emerytalnemu i rentowemu oraz zdrowotnemu. Oznacza to, że masz zagwarantowany dostęp do publicznej opieki medycznej.

POWRÓT DO PRACY PO URLOPACH

Wracając do pracy masz prawo po powrotu na dotychczasowe stanowisko lub na równorzędne (jeżeli z przyczyn organizacyjnych powrót na to samo, nie jest możliwy). Wynagrodzenie za pracę nie może być niższe od przysługującego Ci przed urlopem.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, o przysługujących Ci uprawnieniach po powrocie, poniżej znajdziesz odesłania do konkretnych tematów:
– przerwy na karmienie, TUTAJ;
– obniżenie wymiaru czasu pracy, TUTAJ;
– szczególna ochrona stosunku pracy, , TUTAJ;
– Mama Dziecka do 4 roku życia, , TUTAJ;
– opieka- dodatkowe 2 dnia na dziecko zdrowe, TUTAJ;
– dodatkowe 60 dni zwolnienia, TUTAJ.

Pamiętaj, że sytuacją uzasadniającą rozwiązanie umowy o pracę, tak w  przypadku okresu ciąży, jak również w okresie przebywania na urlopach macierzyńskim/rodzicielskim/wychowawczym jest likwidacja/upadłość pracodawcy. Szczegóły na temat tej sytuacji, znajdziesz w TYM artykule.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA A URLOP, ZWIĄZANY Z RODZICIELSTWEM

Urlop macierzyński nie budzi większych wątpliwości w przypadku osób, które zatrudnione są na umowę o pracę. Natomiast zupełnie inna sytuacja jest z urlopem macierzyńskim a może zasiłkiem macierzyńskim, jeżeli przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Po rewolucyjnej – dla sposobu wyliczania podstawy zasiłku – zmianie przepisów z przełomu 2016/2017, wysokość ewentualnego zasiłku spędza sen
z powiem mamom przedsiębiorcom.

Składka chorobowa warunkiem zasiłków

Jako przedsiębiorca obowiązkowo musisz opłacić składki emerytalno-rentowe oraz składkę zdrowotna (od niej uzależniony jest dostęp do publicznej służby zdrowia). Oczywiście przez pierwsze lata działalności możesz opłacać je w zmniejszonej wysokości, tzw. mały ZUS o czym pisałam TUTAJ.

Składka chorobowa (czyli ta od której uzależnione jest prawo do zasiłków) jest składką dobrowolną. Jedynie jednak w sytuacji, w której decydujesz się na jej opłacanie, będzie przysługiwało Ci prawo do zasiłku macierzyńskiego czy rownież zasiłku chorobowego. 

Zasiłek chorobowy w ciąży, podczas prowadzenia działalności gospodarczej

Na pewno niejednokrotnie się zastanawiałaś się czy będąc w ciąży i prowadząc działalność, możesz skorzystać ze zwolnienia chorobowego? Odpowiedź brzmi tak. Musisz jednak pamiętać, że celem Tak, ale pamiętaj,
że celem nabycia tego uprawnienia jest opłacanie składek przez nieprzerwany okres przez 90 dni (tzw. okres wyczekiwania).
W przypadku ciąży posiadasz prawo do 270 dni zasiłku chorobowego, wypłacanego w wysokości 100% podstawy zasiłku.

Zasiłek macierzyński w sytuacji prowadzenia działalności gospodarczej

Z racji faktu, iż zgodnie z przepisami zasiłek ten przysługuje kobiecie, która urodziła dziecko w okresie podlegania ubezpieczeniu chorobowemu, nie masz tutaj do czynienia z powyżej wspomnianym okresami wyczekiwania. Wystarczającym więc jest, abyś podlegała ubezpieczeniu chorobowemu w dniu porodu. Oczywiście czas opłacania składek przełoży się adekwatnie na wysokość zasiłku.

Pamiętaj, że w przypadku prowadzenia działalności, tylko i wyłącznie od Ciebie zależy czy i kiedy podejmiesz działalność po porodzie. To tylko Twoja ocena Twojej formy, możliwości czasowych, chęci dalszego prowadzenia firmy, warunkują to czy pobierając zasiłek macierzyński, Twoja firma będzie funkcjonowała na tych samych zasadach jak przed porodem.

Jak obliczyć podstawę zasiłku?

Zasiłek macierzyński przysługuje Ci tak samo jak w przypadku kobiet, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę przez okres 20 tygodni (w sytuacji urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie) + dodatkowo masz prawo do zasiłku za czas odpowiadający urlopowi rodzicielskiemu za okres 32 tygodni (w sytuacji urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie). Więcej szczegółów o urlopie macierzyńskim, znajdziesz TUTAJ.

Masz również wybór, co do sposobu wypłaty:

 • cały okres pobierania zasiłku 80% podstawy;
 • 26 tygodni 100% podstawy, 26 tygodni 60% podstawy.

Jeśli chodzi o podstawę, obecnie na wysokość Twojego zasiłku będą miały składki z ostatniego pełnego roku. To one stanowią podstawę naliczenia.
Co zrobić jednak w sytuacji, w której działalność prowadzisz krócej niż rok? Nowelizacja przepisów zamknęła drogę do skorzystania z wysokiego zasiłku, zapewnionego sobie opłaceniem, nawet jednej wysokiej składki ZUS.

Obecnie – w sytuacji, w której opłacałaś składkę chorobową wyższą, aniżeli  składka minimalna, ale przez okres krótszy niż 12 miesięcy – zostanie przyznany Ci zasiłek minimalny, powiększony o 1/12 za każdy miesiąc opłacania składek (chodzi o miesiące przypadające przed nabyciem prawa do zasiłku, czyli tu przed porodem). Krótko mówiąc dopiero opłacenie 12 składek w podwyższonej wysokości, gwarantuje Ci zasiłek adekwatny do poniesionych składek.
Przykład: składki podwyższone opłacane przez 4 miesiące. Zasiłek minimalny + 4/12 wpłaconych składek.

Zbieg zatrudnienia na umowę o pracę
i prowadzenie działalności

Na pewno spotkałaś się z opinią, iż w sytuacji posiadania więcej niż jednego źródła zatrudnienia, w przypadku np. zasiłku macierzyńskiego, będzie on opłacony z każdego tytułu zatrudnienia (czyli każdej umowy). Tak jest, ale w sytuacji, gdy podlegasz zatrudnieniu, w którym musisz obowiązkowo opłacić składkę chorobową. Z tą sytuacją masz więc do czynienia, jeżeli posiadasz więcej niż jedną umowę o pracę.

W przypadku zbiegu działalności gospodarczej i umowy o pracę, ważnym jest, jakie wynagrodzenie otrzymujesz z tytułu umowy o pracę?

 • Jeżeli jest to przynajmniej minimalne wynagrodzenie, zasiłek macierzyński zostanie wypłacony tylko z umowy o pracę.
  Dlaczego tak jest? W przypadku bowiem zbiegu tych dwóch tytułów ubezpieczenia, z racji prowadzenia działalności gospodarczej, opłacasz jedynie składkę zdrowotną. Nie podlegasz więc obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, a jedynie równolegle z tą składką można opłacić składkę chorobową. Najkrócej mówiąc, w przypadku posiadania umowy o pracę na kwotę minimalnego wynagrodzenia (lub wyższą),  z tytułu prowadzenia działalności, nie możesz opłacać składki chorobowej i nie otrzymasz z tego tytułu zasiłku macierzyńskiego.
 • Inna sytuacja będzie Cię dotyczyła w sytuacji, w której Twoja umowa zawarta jest na kwotę niższą niż minimalne wynagrodzenie. Wówczas z tytułu działalności podlegasz obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, a co za tym idzie również możesz zdecydować się na opłacenie składki chorobowej, a co za tym idzie uzyskasz prawo do zasiłku z obu tytułów.

Czy musisz prowadzić działalność po porodzie?

NIE. Możesz podjąć decyzję o tym, iż w czasie przez siebie oznaczonym nie chcesz wykonywać działalności gospodarczej i zawiesić jej prowadzenie. Zgodnie z najnowszymi przepisami  z 30 kwietnia 2018, masz prawo zrobić to:

 • bez oznaczenia czasowego – wówczas celem podjęcia jej na nowo musisz złożyć wniosek o wznowienie działaności;
 • z oznaczeniem czasowym na okres nie dłuższy niż 24 miesiące – po upływie określonego czasu zostanie ona automatycznie wznowiona.

W okresie zawieszenia działalności nie opłacasz żadnych składek.

Musisz zatem pamiętać, że w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej tylko od Ciebie zależy, co z nią zrobisz w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego i czy będziesz pracowała tuż po porodzie czy może nieco odwleczesz to w czasie.
Wysokość zasiłku uzależniona jest od tego jakie składki opłacałaś przez ostatnie 12 miesięcy, a sam fakt uprawnienia do pobierania zasiłku mocno związany jest z ewentualnie równolegle posiadaną umową o prace.

Marzena Pilarz-Herzyk | Mama Prawniczka

*Blog ma charakter informacyjny, nie stanowi wykładni prawa.

 

Autor: Marzena Pilarz-Herzyk, założycielka MamaPrawniczka.pl
Pamiętaj, że artykuły tu publikowane nie są wykładnią prawa i mają charakter informacyjny. Ich stan prawny jest aktualny na dzień publikacji (lub inny, jeśli zaznaczono w treści). W sprawach indywidualnych, najlepiej skorzystaj z porady prawnej, która opiera się o rzetelną i szczegółową rozmowę, analizę dokumentów etc. Sprawdź szczegóły: KONSULTACJE INDYWIDUALNE. TEST

Komentarze:

 1. Ok a co jeśli zaszlam w ciążę na urlopie rodzicielskim, A dwa miesiące przed jego zakonczeniem rozwiązaniu ulega umowa na czas określony (ciąża jest dłuższa niż 3 miesiące )?

  1. Witaj u #MamyPrawniczki. Jeśli tu trafiłaś, to mam nadzieję, że jesteś kolejna Mamą, Kobietą, Czytelniczką bardziej świadomą swoich praw. Na dzień dzisiejszy nie udzielam indywidualnych porad prawnych, gdyż nie mogę poświęcić wystarczającej atencji każdej sprawie, a radzenie na bazie krótkiej wiadomości, bez znajomości dokumentów i szczegółów sprawy, byłoby nierzetelne. Natomiast zawsze staram się odesłać pytające do odpowiednich treści, wskazać ogólne zasady lub wykorzystac problem jako inspirację do kolejnego artykułu.

   Umowa na czas określony, której koniec przypada powyżej trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu. Oczywiście pracodawcę trzeba poinformować o tym, przedstawiając zaświadczenie o ciąży.
   Szczegóły na temat uprawnień z tym związanych znajdzie Pani w poniższym artykule.
   https://mamaprawniczka.pl/umowa-na-okres-probny-umowa-na-czas-okreslony-charakterystyka-i-uprawnienia-rodzicielskie/

   Pozdrawiam. Marzena | #MamaPrawniczka

  1. Pytanie czy urlop w tym czasie zostaje przerwany, bo jestem chora i czy wydluzy sie urlop o czas choroby. Planuje tylko ja wziac caly rodzicielski.

   1. Witaj u #MamyPrawniczki. Jeśli tu trafiłaś, to mam nadzieję, że jesteś kolejna Mamą, Kobietą, Czytelniczką bardziej świadomą swoich praw. Na dzień dzisiejszy nie udzielam indywidualnych porad prawnych, gdyż nie mogę poświęcić wystarczającej atencji każdej sprawie, a radzenie na bazie krótkiej wiadomości, bez znajomości dokumentów i szczegółów sprawy, byłoby nierzetelne. Natomiast zawsze staram się odesłać pytające do odpowiednich treści, wskazać ogólne zasady lub wykorzystac problem jako inspirację do kolejnego artykułu.

    Urlop macierzyński/rodzicielski/wychowawczy nie zostaje z automatu przerwany ani w przypadku choroby, ani w przypadku kolejnej ciąży (szczegóły w artykule).

    Pozdrawiam. Marzena | #MamaPrawniczka

  2. Witaj u #MamyPrawniczki. Jeśli tu trafiłaś, to mam nadzieję, że jesteś kolejna Mamą, Kobietą, Czytelniczką bardziej świadomą swoich praw. Na dzień dzisiejszy nie udzielam indywidualnych porad prawnych, gdyż nie mogę poświęcić wystarczającej atencji każdej sprawie, a radzenie na bazie krótkiej wiadomości, bez znajomości dokumentów i szczegółów sprawy, byłoby nierzetelne. Natomiast zawsze staram się odesłać pytające do odpowiednich treści, wskazać ogólne zasady lub wykorzystac problem jako inspirację do kolejnego artykułu.

   W czasie urlopu macierzyńskiego/rodzicielskiego/wychowawczego nie przysługuje uprawnienie do korzystania ze zwolnienia chorobowego. Z L4 mogą skorzystać osoby, które powróciły do pracy (nawet pierwszego dnia po powrocie). Pozdrawiam. Marzena | #MamaPrawniczka

 2. Witaj,droga mamo prawniczki.A co w przypadku kiedy złożę wniosek o udzielenie mi urlopu wychowawczego (np. na okres roku)a po 3 miesiącach od planowanej daty powrotu kończy mi się umowa o pracę?

  1. Witaj u #MamyPrawniczki. Jeśli tu trafiłaś, to mam nadzieję, że jesteś kolejna Mamą, Kobietą, Czytelniczką bardziej świadomą swoich praw. Na dzień dzisiejszy nie udzielam indywidualnych porad prawnych, gdyż nie mogę poświęcić wystarczającej atencji każdej sprawie, a radzenie na bazie krótkiej wiadomości, bez znajomości dokumentów i szczegółów sprawy, byłoby nierzetelne. Natomiast zawsze staram się odesłać pytające do odpowiednich treści, wskazać ogólne zasady lub wykorzystac problem jako inspirację do kolejnego artykułu.

   Urlop wychowawczy przysługuje tylko na czas trwania umowy. Szczegóły w artykule.
   https://mamaprawniczka.pl/urlop-wychowawczy/

   Pozdrawiam. Marzena | #MamaPrawniczka

 3. Witam, chcialabym się dowiedzieć jak wygląda sytuacja kobiety, której umowa o pracę zakończyła się w czasie ciąży (oczywiście została ona przez pracodawcę automatycznie przedłużona do czasu porodu). Rozumiem, ze przysługuje kobiecie zasiłek macierzyński na czas urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego ( średnia z zarobków z poprzednich 12 miesięcy wypłacana przez ZUS)? Jakie są różnice względem tego, że miałaby ta kobieta umowę o pracę na czas trwania urlopów (np. składki emerytalne?). Czy ten czas liczy jej się jako staż pracy? ITD? Czy mogłabyś poruszyć te wszystkie kwestie z artykułu względem takiego przypadku?

  1. Dzień dobry.
   Tak przysługuje zasiłek macierzyński + zasiłek za czas okresu rodzicielskiego.

   Jeśli chodzi o różnice, nie ma rzeczywiście takiego artykułu i w liście najbliższych niestety go nie ma.
   W razie pytań szczegółowych zapraszam do porad indywidualnych
   https://mamaprawniczka.pl/porady-indywidualne/

   Pozdrawiam
   Marzena | Mama Prawniczka

 4. Witam serdecznie,
  Chciałabym się dowiedzieć, czy przysługuje mi urlop wypoczynkowy za czas przebywania na zwolnieniu lekarskim. W maju 2018 zrezygnowałam z urlopu wychowawczego i przeszłam na zwolnienie lekarskie (ciąża). Jestem zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony. Urodziłam w październiku 2018. Czy za ten czas przebywania na zwolnieniu lekarskim przysługuje mi prawo do wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego? Mogę wnioskować o niego pisząc podanie o urlop macierzyński i rodzicielski? A co z urlopem wypoczynkowym przypadajacym na czas trwania urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego (wnioskuję o pełen wymiar od razu, tj. 52tygodnie łącznie). Interesuje mnie, czy do tych 52tygodni mogę doliczyć także urlop wypoczynkowy i w jakim wymiarze.
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

  1. Witam Pani Aleksandro.
   Generalnie urlop wypoczynkowy za okres urlopów macierzyńskiego i rodzicielskiego nie przepada i nalicza się.
   W kwestii ustalenia szczegółów ile urlopu, za jaki okres czasu, jak wnioskować, zapraszam do kontaktu mailowego: kontakt@mamaprawniczka.pl
   Pozdrawiam
   Marzena Pilarz-Herzyk | Mama Prawniczka

 5. Bardzo ciekawy tekst. Brakuje mi tylko informacji o zasadach naliczania zasiłku (sama się na tym „przejechałam”).
  Zasiłek jest liczony jako średnia z ostatnich 12 miesięcy, niby jasne, ale trzeba dodać, że jeżeli w ciągu ostatnich 3 miesięcy było się na L4 (np. z powodu przeziebienia) to zasiłek nie jest przeliczany na nowo. Niby szczegół, ale w moim przypadku do średniej nie wliczyła mi się pensja po znacznej podwyżce. Gdybym wiedziała, poczekałabym z L4 pełne 3 miesiące.

  1. Zbyt dużo jest wyjątków przy liczeniu podstawy, aby zamieścić to w ramach tego kompendium.
   A tak naprawdę mam wrażenie, że to jeden z tych tematów, gdzie tak wiele zależy od indywidualnego przypadku, że nie mam przekonania czy pisac o jakichś zasadach na blogu.
   Pozdrawiam
   Marzena Pilarz-Herzyk | Mama Prawniczka

 6. Witam serdecznie. Poszukuję odpowiedzi na pytanie dlaczego pracodawca nie może odmówić pracownicy urlopu wypoczynkowego (bieżącego) przed przejściem na urlop wychowawczy. Z czego to wynika? Byłby to urlop bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, rodzicielskim i zaległym urlopie wypoczynkowym. Czy mogę liczyć na odpowiedź?

  1. Witam.

   Właśnie z tego o czym sama Pani wspomniała.
   Jeżeli jest to urlop wykorzystywany BEZPOŚREDNIO po macierzyńskim, przepisy przewidują, iż pracodawca jest wnioskiem związany.

   W razie pytań szczegółowych zapraszam do kontaktu w ramach porad indywidualnych: kontakt@mamaprawniczka.pl

   Pozdrawiam
   Marzena | Mama Prawniczka

   1. Przede wszystkim chciałabym bardzo podziękować Mamie Prawniczce za czas poświęcony na odpowiedzi na nasze pytania. To niezykle cenny blog ,pełen ważnych informacji, bardzo Pani dziękuję!
    Chciałabym nawiązać do wątku powyżej, mianowicie do urlopów. Czy dobrze rozumiem, że pracodawca musi udzielić mi urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim i rodzicielskim? Jestem w takiej sytuacji, a pracodawca zwleka z odpowiedzią i wiem, że szuka sposobu by mi tego urlopu nie udzielić. Chodzi mi w pierwszej kolejności o urlop zaległy z 2018 i 2017 r., który chcę wziąć bezpośrednio po rocznym urlopie macierzyńskim i rodzicielskim, który kończę w sierpniu. Czy w dobrze roumiem, że stanowi o tym art. 163 par. 3 Kodeksu Pracy? Czy jest jakaś sytuacja, w której pracodawca mógłby tego urlopu nie udzielić?
    Czy dodatkowo ma tu zastosowanie art. 168 o konieczności udzielenia urlopu zaległego do końca września kolejnego roku? (u mnie akurat wykorzystanie tego zaległego urlopu zakończyłoby się właśnie 30.09, taki zbieg okoliczności) czy na ten art. też mogę się powoływać?
    Z góry dziekuję za odpowiedź i pozdrawiam serdecznie.

    1. Dzień dobry,

     Jeśli złoży Pani wniosek w ten sposób, iż nie będzie żadnej przerwy pomiędzy urlopem rodzicielskim, a urlopem wypoczynkowym pracodawca ma obowiązek wyrażenia zgody na skorzystanie z pełnego urlopu zaległego + urlopu za rok bieżący (w pełnym wymiarze – jeśli ma Pani takie życzenie).

     Analiza dokładna zastosowanych przepisów i szczegóły wnioskowania to zakres porady indywidualnej.

     Pozdrawiam
     Marzena | Mama Prawniczka | kontakt@mamaprawniczka.pl

 7. Witam,
  Chciałam się upewnić czy dobrze zinterpretowalam treść artykułu odnośnie hospitalizacji w trakcie ciąży. Jeżeli obecnie mam zwolnienie lekarskie do 20 marca, a 13 marca trafiłam do szpitala gdzie mam przebywać do dnia porodu (planowane cc ostatni tydzień marca) to gdy upłynie okres zwolnienia od lekarza czyli od 21 marca szpital powinien mi wystawić kontynuację zwolnienia chorobowego do dnia porodu? Zaznaczam, że nie chciałabym wykorzystywać urlopu macierzyńskiego przed porodem. Będę wdzięczna za informacje czy mogę wystąpić z taka prosbą o zwolnienie do szpitala i kiedy powinnam to zrobić (przed 20 marca czy już po tej dacie, gdy wygaśnie zwolnienie od lekarza prowadzącego ciaże).

  1. Witam,
   Zwolnienie przysługuje Pani w związku z niedyspozycją w okresie ciąży – aż do rozwiązania (nawet jeśli nastąpi ono później, aniżeli planowana data porodu).
   Pozdrawiam

 8. Witam. Mam pytanie czy dobrze rozumiem jak wyliczana jest składka za urlop macierzyński. Przebywałam na urlopie macierzyńskim a później rodzicielskim od 22.06.2017 do 21.06.2018 później wykorzystałam zaległy urlop i wróciłam do pracy. Od tego momentu pracuje u tego samego pracodawcy jednak z częstymi przerwami na kilkudniowe l4(opiekę na dziecko). Czy jeśli teraz zajdę w kolejna ciąże to podstawa zasiłku będzie taka sama jak przy pierwszym dziecku? Jeśli nie było ciągłości pracy bez l4 min 3 miesiące.

  1. Proponowałabym konsultację indywidualną, gdyż nie nie można rzetelnie odpowiedzieć na Pani pytanie bez sprawdzenia faktycznego stanu dokumentów i poszczególnych okresów zasiłkowych.
   Pozdrawiam. Marzena PH | kontakt@mamaprawniczka.pl

 9. Bardzo pomocny artykuł, tylko również w nim nie mogę znaleźć odpowiedzi na moje pytania. Urodziłam dziecko, byłam 20 tyg na macierzyńskim, rodzicielski wziął partner. Po jego ukończeniu przeszedł na wychowawczy i w czasie jego trwania, ja urodziłam drugie dziecko. Znowu ja jestem 20 tyg z dzieckiem, a później partner chce wziąć rodzicielski. Nie wiem jak mamy napisać pismo z rezygnacja z wychowawczego i z wnioskiem o kolejny rodzicielski. Czy tak można? W kwestii kobiet pomiędzy jest zwolnienie lekarskie, bo jest ciąża, a naszym przypadku? Będę wdzięczna za informacje.

  1. Dzień dobry,
   Gdyby ojciec dziecka chciał skorzystać z rodzicielskiego, a trwa nadal wychowawczy – ten należy przerwać.
   W kwestii ustalenia szczegółów, jakie powinno zawrzeć pismo, zapraszam do skorzystania z porady indywidualnej, o której informacje znajdzie Pani tutaj:
   https://mamaprawniczka.pl/konsultacje/

   Pozdrawiam
   Marzena Pilarz-Herzyk

 10. Witam, czy mogę prosić o informację czy pracodawca może wymagać złożenia wniosku o urlop wychowawczy na conajmniej 30 dni przed jego rozpoczęciem? Ze względów osobistych chcę poczekać z jego złożeniem do max 21dni przed, tylko zastanawiam się czy pierwszeństwo mają tutaj wewnętrzne regulacje w firmie czy jednak ustawa?

  1. Dzień dobry,
   Działanie pracodawcy jest niezgodne z prawem.
   Gdyby miała Pani wiecej pytań, chciała wiedzieć jakich argumentów używać dla pracodawcy, zapraszam na konsultacje indywidualne: kontakt@mamaprawniczka.pl
   Pozdrawiam
   MPH

 11. Witam Mamo Prawniczko,
  Chciałam zapytać o kwestie wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego.
  Z urlopu rodzicielskiego wracam pod koniec września 2020r, mam zaległy urlop za 2018 i 2019 którego nie chciałabym wykorzystać bezpośrednio po powrocie do pracy. Czy przepisy określają do kiedy muszę wykorzystać ten zaległy urlop czy mogę go wykorzystać np. w 2021r.?

  1. Dzień dobry,
   Zapraszam na bloga, gdzie jest artykuł o urlopie.
   Jeśli nie znajdzie tam Pani szczegółów, zapraszam do skorzystania z porad indywidualnych.
   Pozdrawiam
   MPH

 12. Witam. Obecnie jestem na zwolnieniu lekarckim w ciąży od dnia 09.01.2020r. Do 08.01.2020 r miałam urlop wychowawczy. Czy w związku z tym otrzymam wynagrodzenie chorobowe? W pracy dziewczyny twierdzą że niestety nie bo miałam zrezygnować z urlopu wychowawczego i wrócic na „choćby jeden dzień do pracy” czego oczywiście nie zrobiłam bo po prostu nie wiedziałam. Jestem zatrudniona na umowę o pracę. Proszę o odpowiedź i poradę co mogę zrobić w tym przypadku.

  1. Dzień dobry,
   To nie jest temat do analizy w komentarzu a na konsultacjach indywidualnych NIe ma żadnego problemu, aby zarządzić przejściem w ten sposób, aby otrzymywała Pani zasiłek. Koleżanki w pracy nie mają zaś racji.
   Pozdrawiam i zapraszam do kontaktu mailowego: kontakt@mamaprawniczka.pl

 13. Witam,

  Żona jest zatrudniona w dwóch przedsiębiorstwach. W pierwszym na pełny etat (umowa o pracę) i w drugim na 1/8 etatu. Czy po porodzie żona musi w tych dwóch przedsiębiorstwach skorzystać z urlopu macierzyńskiego? Czy jest możliwość aby w pierwszym przedsiębiorstwie gdzie pracuje na pełny etat skorzystała z urlopu macierzyńskiego i nadal pracowała na 1/8 etatu w drugim ?

  Z góry dziękuję za odpowiedź.

  1. Dzień dobry.
   W komentarzach wyjaśniam wątpliwości, co do treści artykułu, a nie analizuję indywidualnych sytuacji, celem uzyskania bezpłatnych porad.
   Zapraszam na konsultacje indywidualne: kontakt@mamaprawniczka.pl
   Pozdrawiam
   Marzena Pilarz-Herzyk

 14. Dzień dobry,
  Czy w sytuacji gdzie mama jest bezrobotna(pobiera kosiniakowe) tata może iść na urlop rodzicielski? Mama oczywiście zrezygnuje z pobieranego świadczenia, jeżeli tata będzie mógł iść na urlop rodzicielski.
  Z góry dziękuje za odpowiedź.

  1. Dzień dobry,
   Niestety nie będzie mógł.

   Pozdrawiam,
   MPH
   _____
   Jeśli potrzebujesz konsultacji indywidualnej, artykuł nie odpowiedział na wszystkie Twoje pytania, chcesz mieć pewność, że porada będzie rzetelnie dopasowana do Twojej sytuacji, zapraszam Cię do skorzystania z konsultacji indywidualnej: kontakt@mamaprawniczka.pl

 15. Dzień dobry,
  Jestem mamą dwójki dzieci : pierwsze urodzone we wrześniu 2016r, drugie w marcu 2019r . W jakim wymiarze przysługuje mi urlop wychowawczy na obydwoje dzieci ? czy jest to 2×35 miesięcy ? I moje drugie pytanie : czy urlop wychowawczy liczy się do lat pracy ? jeśli na urlopie wychowawczym podejmę pracę zarobkową na pół etatu to jak to się ma do lat pracy ? liczone będzie tylko to pół etatu ?
  Dziękuję i pozdrawiam 🙂

 16. Witam,

  Jak wygląda kwestia urlopu wypoczynkowego po urodzeniu drugiego dziecka w trzecim roku kalendarzowym licząc od narodzin pierwszego. Czy sumują się wszystkie przysługujące dni 3 X 20 /26? Lub 4 x 20/26 jeśli był niewykorzystany urlop sprzed urodzenia pierwszego dziecka?

  1. Zapraszam na konsultacje, gdzie będę mogła poznać dokładne daty.
   Poozdrawiam
   Marzena PH

 17. Dzień dobry. Mam umowę na czas nieokreślony. Od kwietnia 2019 byłam na L4 (ciąża), urodziłam w listopadzie. Wykorzystałam urlop macierzyński a rodzicielski kończy mi się z końcem października. Od listopada chcę pójść na wychowawczy i zostać z synkiem w domu. Za rok 2019 i 2020 nie wykorzystałam urlopu z pracy . Co w takiej sytuacji ? Czy najpierw biorę dwa zaległe urlopy a dopiero później wychowawczy ?
  Pozdrawiam
  Ania

  1. Dzień dobry, Przepisy nie regulują obowiązkowej kolejności urlopów. Należy to do Pani dezycję.
   Jeśli chciałaby Pani omówić każde z rozwiązań, wszystkie za i przeciw, zapraszam na konsultacje indywidualne.
   Pozdrawiam
   M.

 18. Dzień dobry,
  Jeżeli urodziłam w marcu 2019r i byłam na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim a w marcu 2020r przeszłam na urlop wychowawczy do 09.2020, a od 09.2020 do końca roku jestem na skróconym czasie pracy (3/4etatu) to ile dni urlopu wypoczynkowego mi przysługuje za ten czas od marca 2019?

  Pozdrawiam.

  1. Dzień dobry,
   Komentarze nie są miejsce, gdzie świadczyłabym usługę indywidualnej porady i zajmowała się wyliczeniem dla kogoś np. wymiaru urlopu. 🙂
   Pozdrawiam
   MPH

 19. Witam,
  Mam pytanie odnośnie tego w jaki sposób liczone jest wynagrodzenie w czasie zwolnienia lekarskiego w czasie ciąży a dalej w czasie macierzyńskiego w przypadku gdy:
  – jest to druga ciąża,oraz
  – od powrotu z rodzicielskiego minęło pół roku, oraz
  – po kilku miesiącach po powrocie do pracy nastąpiło obniżenie wynagrodzenia u tego samego pracodawcy.
  Jakie czynniki brane są pod uwagę? Tzn wynagrodzenie za ile miesięcy jest liczone (i czy w przypadku przejścia na L4 w połowie miesiąca wlicza się wynagrodzenie za dany miesiąc czy liczony jest do miesiąca poprzedzającego)? A także czy brane jest każde wynagrodzenie jakie było w ostatnich miesiącach czy tylko to obniżone jako obecnie obowiązujące?

 20. A co z awansem zawodowym będąc nauczycielem. Czy jest Pani coś w tej sprawie pomóc? Jeśli chodzi o dwie ciąże następujące po sobie,a przedłużenie stażu pracy o dyplomowania. Tzn jedna ciąża potem rodzicielski roczny,wypoczynkowy i drugą ciąża L4 i znowu rodzicielski jak to wygląda wtedy z awansem o dyplomowanie

  1. Dzień dobry

   W wiadomości jest zbyt mało informacji, aby tu cokolwiek napisać.

   Celem wyjaśnienia szczegółów i sposobów działania zapraszam na konsultacje indywidualne: kontakt@mamaprawniczka.pl

   Pozdrawiam
   MPH

Dodaj komentarz