Obniżenie wynagrodzenia kobiet w ciąży

Obniżenie wynagrodzenia kobiet w ciąży

Ten artykuł jeszcze niedawno mógłby być bardzo krótki. Na pytania o to, czy obniżenie wynagrodzenia kobiet w ciąży jest możliwe, odpowiedziałabym, że z zasady nie, ale z pewnymi wyjątkami. Taki […]

Umowa na zastępstwo a ciąża

Umowa na zastępstwo a ciąża

Nowelizacja kodeksu pracy w 2016 praktycznie wykreśliła umowę na zastępstwo jako odrębną od umowy na czas określony. Nie stoi to jednak w sprzeczności z możliwością zawierania umów w celu zastępowania innego […]

przedłużenie umowy do dnia porodu

Przedłużenie umowy do dnia porodu

Z pozoru mogłoby się wydawać, że każda umowa o pracę zapewnia bezpieczeństwo w zakresie ochrony kobiet w ciąży. W praktyce jednak należy szczegółowo rozważyć każdą sytuację indywidualnie. Przedłużenie umowy do […]

zaświadczenie o ciąży do pracy pracodawca

Zaświadczenie o ciąży do pracy

Każda przyszła Mama może korzystać z szeregu uprawnień, związanych z tym wyjątkowym stanem. Uprawnienia te dotyczą m.in czasu pracy, o czym napisałam dla Ciebie w artykule „Czas pracy dla kobiet […]