PREMIE, PREZENTY, NAGRODY A PODSTAWA ZASIŁKU

W ostatnim poście na temat zwolnienia chorobowego zapowiedziałam, że w kolejnym napiszę o kontrolach zasiłków chorobowych. Ale zanim o kontrolach, zatrzymajmy się nieco na ty, co każdego zastanawia. Mowa bowiem o wysokości zasiłku, czy podstawie według, której zostanie naliczone świadczenie.

Ważne, że poniższe zasady, dotyczą wszystkich zasiłków i bez znaczenia tu pozostaje czy nieobecność w pracy spowodowana jest przyczyną, przypadającą w okresie ciąży, grypą, złamaną nogą etc.

W poprzednim poście wspomniałam o tym, iż wypłata za okres zwolnienia chorobowego, dzieli się na wynagrodzenie chorobowe (pierwsze 33 dni nieobecności) oraz zasiłek chorobowego (od 34 dnia nieobecności). Ta druga część wypłacana jest od razu przez ZUS lub w sytuacji pracodawców, zatrudniających więcej niż 20 osób, przez płatnika składek, czyli właśnie pracodawcę. Nie oznacza to, że „duży” pracodawca ponosi koszty zwolnienia za cały okres jego trwania. O wartość wypłaconego zasiłku w tym wypadku, zostaną pomniejszone składki w kolejnym okresie rozliczeniowym, które płatnik odprowadza do ZUS.

Składniki wynagrodzenia a podstawa zasiłków

Co do zasady do podstawy zasiłku należy zaliczyć składniki wynagrodzenia, które stanowią podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, czyli te składniki, od których Twój pracodawca opłaca składki ZUS.

Jest jednak jedno ALE. Wyłączone bowiem zostały te składniki, które zostałyby wypłacone w całości również za czas pobierania zasiłków. Mowa więc tutaj o premiach, która nie zostałyby obniżone nawet jeżeli w okresie, za który przysługują, przebywałabyś na zwolnieniu chorobowym.

Podam Ci kilka przykładów premii, aby było Ci łatwiej stwierdzić czy Twoja premia zostanie wliczona w podstawę zasiłku.

Premie wliczane do podstawy zasiłku:

 • Premia regulaminowa, co do której zastrzeżono, że na jej wysokość ma wpływ czas efektywnie przepracowany.
 • Premia, określona w umowie o pracę jako składnik wynagrodzenia – np. dodatek funkcyjny, który zostanie pomniejszony w przypadku ewentualnego zwolnienia chorobowego.

Premie/nagrody/świadczenia, które nie zostaną dodane do podstawy zasiłków:

 • Premia świąteczna – wypłacona niezależnie od obecności/nieobecności w pracy, jako prezent dla wszystkich pracowników w identycznej wysokości.
 • Nagroda dla pracowników np. z okazji 20-lecia działalności firmy
 • Premia uznaniowa, jeżeli każdorazowo o jej wysokości decyduje tylko uznaniowość szefa i brak jest regulaminu, co do szczegółów jej przyznawania.
 • Premia prowizyjna, uzależniona tylko od wyniku finkasowego.
 • Jednorazowe nagrody, wypłacane pracownikom z okazji narodzin dziecka, ślubu.
 • Dopłaty pracodawcy do dodatkowego ubezpieczenia pracownika.
 • Dopłaty pracodawcy do benefitów pracowniczych.
 • Dofinansowanie kosztów najmu mieszkania.

Jeśli  więc nie masz pewności czy Twoja premia zostanie wliczona do podstawy zasiłku, przyjrzyj się swojej umowie lub regulaminowi premii. Jeśli znajdziesz tam zapis, który pozwoli wywnioskować, że premię przyznaje się za czas efektywnie przepracowany (z wyjątkiem okresu zwolnienia chorobowego), Twoja premia podniesie podstawę zasiłku.

Naliczenie podstwy zasikłów

Nie mniej pytań, co o podstawę zasiłków, otrzymuję w temacie tego, jak często podstwa zasiłku jest aktualizowana? Jaki okres czasu jest brany pod uwagę? Kiedy podstawa zostanie naliczona na nowo?

Warto zapamiętać tutaj jedną zasadę.

W sytuacji, w której przerwa pomiędzy poszcezgólnymi okresami zasiłkowymi (czyli pomiędzy końcem jednego i rozpoczęciem drugiego) wyniosła:
– mniej niż 3 miesiące – zostanie zachowana podstawa wyliczona w poprzednim zasiłku;
– co namniej 3 pełne miesiące kalendarzowe – zostanie obliczona na nowo.
Z zasady podstawa naliczna jest z okresu pełnych 12 miesięcy, poprzedzających rozpoczęcie danego okresu zasiłkowego.
Przykład 1: zwolnienie chorobowe od 13.11.2018, okres brany pod uwagę 11.2017-10.2018
Przykład 2: jeżeli pomiędzy poszczególnymi okresami zasiłkowymi nastąpiła przerwa w wymiarze 4 miesięcy, do obliczenia nowej podstawy, pod uwagę zostanie wzięty ten czas.

Szczegóły na temat charakterystyki zwolnienia chorobowego w okresie ciąży, a także więcej informacji o naliczaniu podstawy zasikłu, znajdziesz TUTAJ. 
O kontroli zwolnienia chorobowego, przeczytasz TUTAJ

Marzena | Mama Prawniczka

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy, Dz.U. 1974 Nr 24 poz. 141 z późn.zm.
Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa , Dz.U. 1999 nr 60 poz 636 z późn.zm.

 

Autor: Marzena Pilarz-Herzyk, założycielka MamaPrawniczka.pl
Pamiętaj, że artykuły tu publikowane nie są wykładnią prawa i mają charakter informacyjny. Ich stan prawny jest aktualny na dzień publikacji (lub inny, jeśli zaznaczono w treści). W sprawach indywidualnych, najlepiej skorzystaj z porady prawnej, która opiera się o rzetelną i szczegółową rozmowę, analizę dokumentów etc. Sprawdź szczegóły: KONSULTACJE INDYWIDUALNE. TEST

Komentarze:

 1. Piszę w sprawie koleżanki, bo chyba została potraktowana nieco niesprawiedliwie. Jest w ciąży i od 9 tygodnia na zwolnieniu. Przez ostatni rok pracowała, ale niestety nie miała 3 miesięcy bez zwolnienia chorobowego (brała na starsze dzieci). Wcześniej była 5 miesięcy na wychowawczym. Podstawa wymiaru zasiłku powinna być wyliczona z okresu przed wychowawczym? Czy z ostatnich 12 miesięcy niezależnie od zwolnień? Pozdrawiam!

Dodaj komentarz