OBNIŻENIE WYMIARY CZASU PRACY – POWRÓT DO PRACY – cz.3

Obniżenie wymiaru czasu pracy jest uprawnieniem, które w moim odczuciu, mogłoby być idealną kontynuacją ochrony kobiet-matek, powracających do pracy z urlopów, związanych z okresem macierzyństwa. Konstrukcja ta mogłaby dawać Ci pewność powrotu do pracy, możliwość swobodnego kształtowania czasu pracy przez kolejne kilkanaście miesięcy, poczucie bezpieczeństwa, a z drugiej zapewne ułatwiałaby podjęcie decyzji o powrocie do pracy, co też leży w interesie pracodawcy.

Dlaczego napisałam „mogłaby”? Lektura Waszych listów, jak również własne doświadczenia, przekonują mnie, że sięgamy do tego uprawnienia zwykle z poczucia strachu przed zwolnieniem i niejako zmuszeniem pracodawcy do podjęcia dalszej współpracy po zakończeniu urlopu rodzicielskiego. Niestety, gdy dochodzi do tego,
że w okresie naszej nieobecności, nasza relacja z pracodawcą rozeszła się niczym mięśnie proste brzucha po ciąży, sięgamy po ostatnią deskę ratunku, którą jest obniżenie wymiaru etatu.

Moim zdaniem jest to odpowiedź na ewidentny brak unormowań, dotyczących czasu ochrony matki po powrocie do pracy, bo pamiętać trzeba, że przepisy zapewniają nam powrót do pracy, ale nic nie mówią o tym, na jak długo pracodawca powinien nam tę prace zapewnić.

Kto jest uprawniony?

Do skorzystania z obniżenia wymiaru czasu pracy, uprawniona jest każda pracownica mama, wracająca do pracy, która uprawniona jest do urlopu wychowawczego.

Wracając do szczegółów urlopu wychowawczego, możesz z niego skorzystać na okres 36 miesięcy, do końca roku kalendarzowego, w którym Twoje dziecko ukończy 6 rok życia. Urlop wychowawczy może zostać wykorzystany maksymalnie w pięciu częściach.

Szczegółowe informacje na temat urlopu wychowawczego, znajdziesz w artykule TUTAJ.

Konstrukcja uprawnienia i szczególna ochrona.

Wymiar etatu może zostać obniżony na cały okres czasu, w jakim przysługuje Ci urlop wychowawczy. W praktyce oznacza to więc, że możesz skorzystać z tej konstrukcji w ciągu całych 36 miesięcy, możliwości wnioskowania o urlop wychowawczy (ale w mojej opinii, nie zamiast, co wyjaśnię poniżej).

Twój pisemny wniosek o obniżenie etatu nie może zostać odrzucony przez Pracodawcę. Wniosek należy złożyć na 21 dni przed powrotem do pracy. 

W sytuacji uchybienia tego terminu, obniżenie etatu musi nastąpić najpóźniej na 21 dni po złożeniu wniosku (Przykład: jeżeli złożyłaś wniosek w pierwszym dniu po powrocie do pracy, Pracodawca jest nim związany, ale nie musi Ci on udzielić go od pierwszego dnia po powrocie, a może dokonać tego najpóźniej 21 dnia). Ważną informacją jest to,
że szczególna ochrona przysługuje od dnia złożenia wniosku – a nie od dnia rozpoczęcia pracy na obniżonym etacie.

Szczególna ochrona, czyli zakaz rozwiązania i wypowiedzenia stosunku pracy, niezależnie od okresu na jaki złożysz wniosek, będzie obejmował Cię przez okres pierwszych 12 miesięcy korzystania z obniżenia wymiaru czasu pracy (po tym okresie, nawet przy kontynuowaniu pracy w zmniejszonym wymiarze czasu, ochrona przestaje obowiązywać), ale obejmie dodatkowo okres 21 dni od dnia złożenia wniosku, do dnia rozpoczęcia korzystania z uprawnienia.

Wymiar czasu pracy po obniżeniu etatu, nie może osiągnąć mniej aniżeli 1/2 etatu (to dolna granica obniżenia). Nie ma żadnych uregulowań, dotyczących górnej granicy, co oznacza, że może ona być dowolnie kształtowana przez Ciebie (np. 3/4 etatu, 7/8 etatu).

Wynagrodzenie zostanie obniżone proporcjonalnie do nowego wymiaru etatu. Obniżenie wymiaru czasu pracy nie powoduje konieczności aneksowania umowy o pracę. Czas pracy zostaje obniżony na podstawie Twojego pisemnego wniosku – Twoja umowa o pracę nie ulega zmianie.

Przerwy na karmienie.

Obniżenie wymiaru czasu pracy nie ma wpływu na uprawnienie do skorzystania z przerw na karmienie – oczywiście przy wyliczaniu ilości i czasie przerw należy wziąć pod uwagę nowe godziny pracy.

Jeżeli więc np. obniżyłaś czas pracy do 7/8 etatu, z czego wynika 7 godzin pracy dziennie, nadal przysługują Ci dwie półgodzinne przerwy na karmienie. De facto więc Twój czas pracy będzie wynosił 6 godzin, jednakże wynagrodzenie zostanie obliczone dla 7 godzin.

Relacja obniżenia  wymiaru czasu pracy i urlopu wychowawczego.

Napisałam powyżej, iż obniżenie wymiaru czasu pracy, nie następuje zamiast urlopu wychowawczego. Chciałam tu podkreślić, że nie ma przepisów, które w przypadku skorzystania z obniżenia etatu, zakazywałyby korzystanie dalej z urlopu wychowawczego. Osobiście stoję na stanowisku, że te dwa uprawnienia należy traktować rozdzielnie,
a łączą je jedynie górne granice korzystania, czyli  wiek dziecka (6 lat), który określa czas, w którym można korzystać z urlopu wychowawczego oraz liczba miesięcy (36 miesięcy), jako maksimum okresu, w którym można korzystać z urlopu.

O ile ustawodawca wprowadza szczegółową formę korzystania z urlopu wychowawczego, umożliwiając skorzystanie z niego w  pięciu częściach, o tyle nie ma takich ograniczeń, dotyczących obniżenia wymiary czasu pracy. W praktyce możesz kilkukrotnie wnosić o obniżenie, na określony przez Ciebie czas. Musisz tylko pamiętać, że szczególna ochrona przysługuje Ci przez pierwsze 12 miesięcy korzystania z tego uprawnienia.

W moim odczuciu korzystanie z obniżenia wymiaru czasu pracy, nie „konsumuje” liczby miesięcy, podczas których trwa uprawnienie do wykorzystania urlopu wychowawczego, czy ilości pozostałych do złożenia w tym zakresie wniosków. Jeżeli więc wnioskujesz np. o 6 miesięcy obniżenia etatu, nie oznacza to, że przysługuje Ci ewentualnie 30 a nie 36 miesięcy urlopu wychowawczego.

W doktrynie prawniczej znaleźć jednak można przeciwne zdania, które ściśle wiążą oba uprawnienia, traktując skorzystanie z obniżenia etatu, jako skorzystanie z jednej części urlopu wychowawczego. Jeśli Twój pracodawca podzieli taki pogląd, pozostaje droga postępowania sądowego.

Podsumowując raz jeszcze podkreślam, iż uważam, że uprawnienie do obniżenia wymiaru czasu pracy jest tym, czego mnie osobiście brakuje w przepisach, mówiących o ochronie kobiet w ciąży i okresie macierzyństwa. Przepisy wskazują jedynie na to, iż zwolnienie nie może być działaniem dyskryminującym kobiety po powrocie z urlopów związanych z macierzyństwem. Moim zdaniem jest to jednak bardzo subiektywne i cocenne i brak jest szczegółów, zapewniających odpowiednią ochronę stosunku prawnego. Ta konstrukcja prawna pozwala Ci na kształtowanie wymiaru czasu pracy w sposób dogodny dla Ciebie (i też dla Twojego dziecka) przez kilka lat, jednocześnie pozwalając Ci na korzystanie z ochrony przed zwolnieniem przez 12 miesięcy. Wydaje się, że jest to wystarczający czas, aby na nowo po powrocie ułożyć relację z pracodawcą w nowej roli pracownik-matka, który pozwoli korzystać Ci z tego uprawnienia dłużej, z zachowaniem również interesów pracodawcy. Czas taki pozwala ewentualnie również na podjęcie decyzji i spokojne zaplanowanie zmiany pracy. Szkoda więc, że często korzystamy z niej w obronie przed pracodawcą, a nie przy współpracy z pracodawcą. Sama życzę Wam, abyście nie musiały w tym kontekście korzystać z obniżenia wymiar czasu pracy, bo szczerze powiedziawszy trudno mi wrobyzić sobie komfort pracy,
gdy w ten sposób niejako „wymuszamy” na pracodawcy 12 miesięcy dalszej współpracy.

To ostatnia część artykułów o uprawnieniach pracowniczych po powrocie do pracy.
Na ten moment zamykam również – przynajmniej na jakiś czas – #poradnikmacierzynski Mam nadzieję, że znalazłyście w nim mnóstwo informacji, które pozwoliły Wam łatwiej odnaleźć się w gąszczu przepisów i zorganizować sobie ten wyjątkowy czas, jakim jest ciążą i macierzyństwo, w kontekście pracy.

Kolejny poradnik, to jak już zapowiedziałam #mamaprzedsiebiorca. Będzie więc
o uprawnieniach macierzyńskich, ale w kontekście kobiet, prowadzących własną działalność gospodarczą.

Marzena | Mama Prawniczka

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy, Dz.U. 1974 Nr 24 poz. 141 z późn. zm
w szczególności art. 1867 § 1, art. 186 § 1 i 2

Autor: Marzena Pilarz-Herzyk, założycielka MamaPrawniczka.pl
Pamiętaj, że artykuły tu publikowane nie są wykładnią prawa i mają charakter informacyjny. Ich stan prawny jest aktualny na dzień publikacji (lub inny, jeśli zaznaczono w treści). W sprawach indywidualnych, najlepiej skorzystaj z porady prawnej, która opiera się o rzetelną i szczegółową rozmowę, analizę dokumentów etc. Sprawdź szczegóły: KONSULTACJE INDYWIDUALNE. TEST

Komentarze:

 1. WITAM! Mam pytanie precyzujące. Co w sytuacji jeżeli etat stanowiło 10h pracy dziennie przez 5 dni w tygodniu. Czy jest jakis przepis który zapewnia matce karmiącej powrót do pracy na 7h czy w tej sytuacji jest to 9h po odliczeniu przerw. Kolejne pytanie na które nie znalazłam odpowiedzi w tekście to co w sytuacji jeżeli umowa z pracodawcą kończy się wcześniej niż 12mcy po powrocie z urlopu macierzyńskiego. Skrócenie czasu pracy będzie chroniło pracownika przed zwolnieniem na czas trwania umowy czy wymusi jej przedłużenie? Będę wdzięczna za odpowiedź.

  1. Witaj u #MamyPrawniczki. Jeśli tu trafiłaś, to mam nadzieję, że jesteś kolejna Mamą, Kobietą, Czytelniczką bardziej świadomą swoich praw. Na dzień dzisiejszy nie udzielam indywidualnych porad prawnych, gdyż nie mogę poświęcić wystarczającej atencji każdej sprawie, a radzenie na bazie krótkiej wiadomości, bez znajomości dokumentów i szczegółów sprawy, byłoby nierzetelne. Natomiast zawsze staram się odesłać pytające do odpowiednich treści, wskazać ogólne zasady lub wykorzystac problem jako inspirację do kolejnego artykułu.
   Z Twojego pytania wynika, że nie jest to podstawowy system pracy (8h pracy w 5-cio dniowym tygodniu pracy = 40h pracy/tygodniowo), ale trudno mi być pewną w jakim pracujesz. Przerwy na karmienie przewidują godzinną przerwę, co w podstawowym wymiarze oznacza 7 a nie 8h.
   Jeśli zaś chodzi o skrócenie czasu pracy, to on zapewnia brak możliwości wypowiedzenia/rozwiązania umowy o pracę, ale nie wymusza na pracodawcy przedłużenia umowy.
   Pozdrawiam. Marzena | Mama Prawniczka

  2. A czy jest możliwość powrotu do pełnego wymiaru mimo wcześniejszego złożenia wniosku o jego zmniejszenie? Tzn. załóżmy że złożyłam wniosek o pracę na 7/8 etatu do 1.02.2021 ale chciałabym jednak pracować w pełnym wymiarze od początku 2021, czy mogę złożyć taki wniosek do pracodawcy?

 2. Dzień dobry, Bardzo pomocny blog i artykuł a ja dodatkowo mam pytanie szczegółowe. Wiem, że nie udziela Pani porad ale wydaje mi się że moje pytania nie mają charakteru porady a raczej uzupełnienia treści artykułów.
  1. Po zakończeniu rodzicielskiego, matka dziecka wróciła do pracy a ojciec poszedł na urlop wychowawczy. Czy w związku z tym, że oboje rodzice równolegle mogą korzystać z wychowawczego (tylko wymiar się obniża) to podczas gdy ojciec jest na wychowawczym matka może korzystać z prawa do obniżenia etatu?
  2. Czy ten wniosek o obniżenie etatu, równoznaczny z ochroną można złożyć po jakimś czasie od powrotu do pracy? Np po pół roku? I nadal ochrona obejmuje okres 12 m?
  3. Czy uprawnienia rodzicielskie dla dzieci do lat 4 przysługują obojgu rodzicom równocześnie, gdy oboje pracują? Czy gdy matka dziecka jest na macierzyńskim może na to samo dziecko korzystać z nich ojciec? Np. nie chce pracować w nadgodzinach?

  1. Dzień dobry.
   1. Tak – może korzystać.
   2. Tak – może złożyć w dogodnym terminie, ochrona będzie aktualna przez pierwsze 12 msc obniżonego wymiaru czasu pracy.
   3. Tak – uprawnienia przysługują obojgu rodzicom, ale musza zadeklarować, który z nich będzie korzystał.
   Pozdrawiam
   Marzena PH

 3. A co dzieje się z zaległym urlopem jeśli nie wykorzystało się go przed obniżeniem czasu pracy? Czy przy 7/8 przysługuje wtedy 8 dni wolnego za 7 dni urlopu zaległego czy wymiar jest 1:1?

  1. Witam,
   Obniżenie etatu pozostaje bez wpływu na zaległy urlop. Nowy wymiar będzie stanowił podstawę do wyliczenia urlopu bieżącego.
   Pozdrowienia.
   Marzena | Mama Prawniczka

   1. Witam, kończę urlop macierzyński 01.01.2021. Zaległy urlop to 40 dni. Chciałabym wykorzystać go odrazu. Dodatkowo tego samego dnia chce złożyć wniosek o obniżenie etatu do 1/2. Czy w związku z tym od 22 stycznia zalegly urlop będzie na nowo przeliczony? Czy może złożyć taki wniosek w ciągu trwającego urlopu? Zależy mi na tym żeby wydłużyć urlop z powodu oczekiwania na żłobek.

    1. Dzień dobry,
     Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy należy złożyć na 21 dni przed rozpoczęciem pracy w obniżonym wymiarze.

     Pozdrawiam
     MPH

     1. Dzień dobry,
      Jak wygląda temat w przypadku dwójki dzieci? Korzystam ze skróconego czasu pracy prawie od dwóch lat. Mam dwójkę dzieci, (urodzone 2016 i 2018). W jakim wymiarze i do kiedy mogę korzystać ze skróconego czasu pracy?

     2. Dzień dobry,
      Wszytskie uprawnienia przysługują oddzielnie na każde Dziecko.
      Celem ustalenia prawidłowych wymiarów zapraszam na konsultacje indywidualne.
      Pozdrawiam
      MPH

 4. Witam, jestem ciekawa Pani opinii w mojej sprawie. Zostałam zwolniona z pracy z powodu likwidacji stanowiska w dniu w którym zaczynał się mój skrócony etat. Wcześniej pracowałam ponad 10 lat na pełnym etacie teraz wróciłam na 7/8. Rozumiem, że pracodawca może mnie zwolnić, ale dlaczego mam teraz w okresie wypowiedzenia dostawać świadczenia od etatu 7/8, którego nawet nie rozpoczęłam? Dodam, że moje prośby o anulowanie wniosku na 7/8 zostają bez odpowiedzi… kazano mi wykorzystać zaległy urlop i zwolniono z obowiązków świadczenia pracy. Czy mogę coś w tej kwestii jeszcze zrobić? Czy prawnie można jeszcze wnioskować o anulowanie tego wniosku o powrót na 7/8 jako nie zasadny w związku z powyższymi okolicznościami?
  Dziękuję i pozdrawiam

  1. Dzień dobry,

   Jeśli nie było to zwolnienie dyscyplinarne, ani związane z likwidacją pracodawcy (nie Pani stanowiska), a Pani wniosek o zmniejszenie etatu został prawidłowo wniesiony, pracodawca zwalniając Panią postąpił niezgodnie z prawem, gdyż nie miał prawa Pani zwolnić.

   Szczegóły wymagają omówienia podczas porady indywidualnej – nie w komentarzu.

   Pozdrawiam
   Marzena | MamaPrawniczka | kontakt@mamaprawniczka.pl

   1. Cały czas mowa o rozwiązaniu umowy… A co jeśli umowa wygasa a wniosek został złożony przed jej podpisaniem? Czy pracodawca jest zmuszony przedłużyć umowę?

    1. Dzień dobry
     Jeśli umowa wygasa, nie można pracodawcy zmusić do jej przedłużenia.
     Pozdrawiam
     MPH

 5. Witam
  Mam pytanie – jak wylicza się podstawę zasiłku macierzyńskiego jesli w ciążę zajdzie się podczas urlopu wychowawczego?
  Dodam że przed pójściem na zwolnienie w poprzedniej ciazy miałam zmieniony wymiar etatu w poszczególnych spółkach pracodawcy. Czy to coś zmienia?

 6. Witam serdecznie, 17 lipca kończy mi się urlop wychowawczy, który w całości już wykorzystałam. Chciałabym wrócić do pracy ale na część etatu (w tej chwili na moje
  stanowisko zatrudniona jest osoba na zastępstwo). Czy mam prawo wnioskować o zmniejszenie wymiaru czasu pracy jeżeli nie mam już prawa do urlopu wychowawczego? Dodam że w trakcie trwania urlopu wychowawczego zmieniło się moje miejsce zamieszkania (jest teraz dalej oddalone niż było to przed urlopem).. choć nie wiem czy to ma jakieś znaczenie prawne.. Będę wdzięczna za odzew.

  1. Dzień dobry,
   Zmniejszenie etatu przysługuje w okresie trwania uprawnienia do urlopu wychowawczego.
   Pozdrawiam
   MPH

 7. Dzień dobry,
  Po urlopie macierzyńskim złożyłam wniosek o obniżony wymiar czasu pracy na rok – od 1 maja 2019 do 30 kwietnia 2020. Pracuję na 7/8 etatu.

  Wczoraj złożyłam wniosek o urlop wychowawczy i został on odrzucony (chciałam go wziąć od 1 listopada 2019) :(.

  Powodem odrzucenia wniosku o urlop wychowawczy jest to, że teraz pracuję w niepełnym wymiarze godzin 🙁
  Obniżony wymiar czasu pracy wyklucza wzięcie urlopu wychowawczego…
  Pracodawca nie chce się zgodzić na skrócenie niepełnego wymiaru czasu i na to, żebym poszła na urlop wychowawczy:(.

  Czy mam jakieś szanse dostać urlop wychowawczy? Pracuję między 14.00-22.00 i nie daje rady pogodzić życia zawodowego z prywatnym 🙁

  Z gory dziękuję za pomoc!

  1. Dzień dobry,
   Pracodawca nie ma racji – o tym, że można korzystać z obu uprawnień pisałam w artykule.
   Zapraszam do kontaktu w ramach porad indywidualnych, clem omówienia szczegółów tych praw lub też sporządzenia stosownego pisma dla pracodawcy.

   Tutaj kilka szczegółów o konsultacjach.
   https://mamaprawniczka.pl/konsultacje/

   Pozdrawiam
   Marzena PH

 8. Dzień dobry.
  Mam pytanie.
  24.12. kończy mi się zaległy urlop wypoczynkowy. Chciałabym złożyć wniosek o urlop wychowawczy na 3 miesiące. Czy po tych 3 miesiącach mogę złożyć wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy?

   1. Dziękuje za odpowiedź.
    Czy wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy również powinnam złożyć 21 dni przed zakończeniem urlopu wychowawczego i czy taki wniosek również może uchronić mnie przed wypowiedzeniem przez pracodawce umowy.
    Pozdrawiam i Bardzo dziękuje za pomoc.

 9. Witam
  W niedalekiej przyszłości kończę 34miesiac urlopu wychowawczego. Czy po tych 34 miesiącach mogę złożyć wniosek o obniżenie czasu pracy do 1/2 etatu przez okres 12 miesięcy czy tylko przez jeden miesiąc. Wiek dziecka wynosi 4 lata.

 10. Czy po pol roku wychowawczego, mogę złożyć wniosek o obniżenie wymiaru pracy i być chronionym przed zwolnieniem.
  Pozdrawiam Mama Monika

 11. Witam, chcialabym sie dowiedziec jak skrocenie wymiaru czasu pracy ma sie do skladek zus. Czy zmniejszenie wymiaru czasu pracy oznacza oprocz mniejszego wynagrodzenia, urlopu, takze mniejsze skladki a co za tym idzie koniecznosc odpracowania w przyszlosci zaleglych godzin (miesiecy) do mozliwosci pojscia na emeryture?

  Z gory dziekuje za odpowiedz i pozdrawiam

  1. Dzień dobry,
   Tak, obniżenie wymiaru czasu pracy przekłada się na wszystkie kwestie związane z wynagrodzeniem, urlopem etc.
   Pozdrawiam
   MPH

 12. Witam 🙂 złożyłam już wniosek o zmniejszenie etatu z całego na 1/2 od dnia 10 stycznia 2020 uzgodnione jest że zmiana będzie za pomocą aneksu, ale dowiedziałam się że jestem znowu w ciąży. Czy jak pójdę na L4 przed 10 stycznia to wniosek o zmniejszenie stanie sie nie ważny ? I czy bedzie wszystko wypłacane bez zmian jak podczas pierwszej ciąży według całego etatu? Pozdrawiam 🙂

  1. Dzień dobry,
   Zmiana NIE powinna być wprowadzona aneksem do umowy, a TYLLO informacją. To bardzo ważna róznica dla Pani.
   W sprawie szczegółów zapraszam do skorzystania z konsultacji indywidualnych.
   Pozdrawiam
   Marzena PH
   ___
   Jeśli chcesz uzyskać informacje w Twojej indywidualnej sprawie, zapraszam do kontaktu:
   https://mamaprawniczka.pl/konsultacje/

   1. Dzień dobry,
    Czy dobrze rozumiem, że zmiana wprowadzona aneksem będzie skutkowała brakiem szczególnej ochrony? Czy są jeszcze inne skutki takiego rozwiązania?
    Pozdrawiam.

    1. Dzień dobry,
     Nie wiem o jakiej zmianie mowa 🙂
     ZApraszam na konsultacje.
     Pozdrawiam
     MPH

 13. Dzień dobry,
  chciałabym się upewnić nim pójdę do kadr w swojej pracy, ponieważ jestem pewna, że obniżenie wymiaru czasu pracy u mojego pracodawcy na pewno nie będzie mile widziane.
  Mój syn skończy w lutym 2020 roku – 5 lat. Uczęszcza do publicznego przedszkola. Ja poszłama do pracy w lipcy 2017 roku na pełen etat (to była moja nowa praca). Rok czasu byłam na urlopie macierzyńskim/ rodzicielskim. Nie korzystałam (ani ja, ani mąż) z urlopu wychowawczego).
  Czy przysługuje mi prawo do ubiegania się o obniżony wymiar czasu pracy do ukończenia 6 roku życia dziecka?

  1. Dzień dobry,
   Jak już odpowiedziałam i wyjaśniłam powyżej – serdecznie zapraszam na konsultacje.
   Pozdrawiam
   MPH

 14. Witam,
  mój syn w lutym 2020 r. skończy 5 lat. Po urodzeniu dziecka przebywałam na roczym macierzyńskim/ rodzicielskim. Od lipca 2017 r. poszłam do nowej pracy (pełen etat). Nie korzystałam z urlopu wychowawczego. Syn uczęszcza do publicznego przedszkola. Proszę o informację czy mam jeszcze prawo ubiegać się o obniżenie wymiaru czasu pracy do ukończenia przez mojego syna 6 roku życia?

 15. Dzień dobry,

  Wyżej pisała Pani, że rodzice jednocześnie mogą korzystać z urlopu wychowawczego lub jedno z urlopu wychowawczego a drugie z obniżonego wymiaru czasu pracy.
  Pytanie : Czy jest to równoznazne z tym, że oboje mogą również korzystać z obniżonego wymiaru czasu pracy tj. np matka 4/5 etatu a ojciec 3/5
  Z góry dziękuję

  1. Dzień dobry,
   Raczej tak nie pisałam, ale proszę o przytoczenie konkretnego cytatu.
   Pozdrawiam
   Marzena PH

 16. Dzień dobry,

  Powyżej było pytanie na które odpowiedziała Pani – Tak może korzystać
  ….Po zakończeniu rodzicielskiego, matka dziecka wróciła do pracy a ojciec poszedł na urlop wychowawczy. Czy w związku z tym, że oboje rodzice równolegle mogą korzystać z wychowawczego (tylko wymiar się obniża) to podczas gdy ojciec jest na wychowawczym matka może korzystać z prawa do obniżenia etatu?…

  Czy w związku z powyższym oboje mogą równiez skorzystać z obniżonego wymiaru czasu pracy ?
  Pozdrawiam

  1. Z zasady może.
   Nie odnoszę tego w związku do żadnego innego pytania, gdyż nie znam szczegółowo żadnej z prezentowanych w komentarzach sytuacji indywidualnych.
   Pozdrawiam
   MPH

  2. Dzień dobry,
   Na skróconym wymiarze czasu pracy do 1/2 etatu jestem od 10.02 do 31.03.2020, ten czas wykorzystałam na naukę i praktyki a syn był w żłobku. Pracodawca był powiadomiony o przyczynach skróconego etatu. Wiadomo, że powstało zamieszanie z koronoeirusem i byłam zmuszona wziąć opiekę od 16.03 do 27.03. Najprawdopodobniej będę musiała wziąć kolejna 14 dyniowa opiekę. Pytanie brzmi:czy ja muszę wnioskować o przywrócenie mnie do całego etatu od 1 kwietnia czy to będzie z automatu. Żadnego aneksu nie podpisywałam. Pozdrawiam Magda

   1. Dzień dobry, jesli wnioski o obniżenie etatu obejmował okres do 31.03, z dniem 1 kwietnia automatycznie rozpoczyna Pani prace na cały etat.
    Pozdrawiam
    Marzena PH

    1. Witam,
     Chcialabym sie dowiedziec jak wyglada kwestia ew. Wycofania wniosku i powrotu na caly etat. Dajmy na to, ze zadeklaruje prace w skroconym wymiarze na rok ale po pol roku pracy w krotszym wymiarze bede chciala wrocic na caly etat. Czy jest mozliwosc cofniecia wniosku czy musze obligatoryjnie przepracowac rok na mniejszym etacie? Czy pracodawca moze sie nie zgodzic do takiej prosby?

     Z gory dziekuje za informacje.

     1. Dzień dobry,
      Może Pani skrócić czas obniżonego etatu ale za uprzednią zgodą pracodawcy.
      Pozdrawiam
      MPH

 17. Witam,
  mój urlop rodzicielski kończy się 10 lipca br., przed powrotem do pracy chciałabym wykorzystać zaległy urlopu wypoczynkowy (około 36 dni), a po nim wrócić na 7/8 etatu.
  Chciałam się upewnić, w którym momencie powinnam złożyć wniosek o zmniejszenie etatu – czy na 21 dni przed końcem urlopu rodzicielskiego, czy na 21 dni przed końcem urlopu wypoczynkowego?

  pozdrawiam

  1. Dzień dobry,
   Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy, należy złożyć w terminie 21 dni przed rozpoczęciem pracy w skróconym wymiarze.
   W przypadku chęci omówienia szczegółów, zapraszam na konsultacje indywidualne: kontakt@mamaprawniczka.pl
   Pozdrawiam
   MPH

   1. Dziękuję za Pani artykuł natomiast wszędzie mówi się o tym, że zmniejszenie etatu po urlopie macierzyńskim chroni przed zwolnieniem. A czy pracodawca może przy zmniejszonym etacie i wspomnianej ochronie przedstawić wypowiedzenie zmieniające warunki płacy i pracy? Na stronie gov widnieje informacja, że nie ma możliwości w tym czasie ochronnym zmiana warunków płacy i pracy ale w literaturze niewiele jest przypadków i odwołań do tego przykładu. Oczywiście zakładamy, że stanowisko pracownicy powracającej z urlopu macierzyńskiego nie zostało zlikwidowane.

    1. Dzień dobry,
     Pracodawca zatrudniający powyżej 20 pracowników ma taką możliwość.
     Pozdrawiam
     MPH

 18. Witam serdecznie,
  złożyłam wniosek o skrócenie etatu od 01.02 w zwiazku z macierzyństwem (po długotrwałej chorobie) , pracodawca konie czekając na badania medycyny pracy wysyła mnie na zaległy urlop, który przerywa nawrot choroby i kontynuuje L4. Czy pracodawca słusznie obniżył mi etat mimo iż nie odzyskałam zdolności do pracy i nie podjęłam pracy?

  1. Dzień dobry,

   Pracodawca ma prawo do zastosowania rozwiązań z Tarczy ANtykryzysowej wobec wszystkich pracowników. Nie wiem natomiast czy o takie rozwiązania tu chodzi.
   Nie jestem w stanie odpowiedzieć na podstawie tylko powyższych informacji.
   Zapraszam na skorzystanie z porad indywidualnych: kontakt@mamaprawniczka.pl

   Pozdrawiam
   MPH

 19. Dzień dobry,
  Czy po zakończeniu okresu pracy w obniżonym wymiarze, pracodawca musi mi przywrócić cały etat?
  Czy po powrocie na cały etat będę mogła jeszcze skorzystać z urlopu wychowawczego, dopóki dziecko nie skończy 4 lat?
  Pozdrawiam!

  1. Dzień dobry,

   Obniżenie wymiaru czasu pracy nie zmienia w żaden spósób umowy o pracę. Po zakończeniu, nadal pracuje Pani zgodnie z umową.
   Urlop wychowawczy przysługuje zaś do końca roku, w którym dziecko ukończy 6 rok życia.

   Celem omówienia szczegółów, zapraszam na konsultacje indywidualne.
   Pozdrawiam
   MPH

 20. Dzień dobry,
  Pod koniec listopada 2020 kończy mi się urlop macierzyński. Po wykorzystaniu zaległego urlopu zamierzam wrócić do pracy na część etatu. Moja nieobecność w pracy w związku opieką nad 2 dzieci wynosi obecnie 4,5 roku. W międzyczasie w firmie zaszły ogromne zmiany. Przed pierwszą ciąża w 2016 roku pracodawca awansował mnie na samodzielne stanowisko zgodne z posiadanymi uprawnieniami, jednak po tak długiej przerwie nie czuje się na siłach by prowadzić samodzielnie projekty. Moje pytanie brzmi – czy na wniosek pracownicy pracodawca może przywrócić ją po powrocie z urlopu macierzyńskiego na wcześniejsze (niższe i gorzej wynagradzane) stanowisko? Jeśli jest to możliwe (wymaga nowej umowy lub aneksu) to czy nadal obowiązuje okres ochronny?

  Pozdrawiam,

  Agnieszka

 21. Dzień dobry, po urodzeniu pierwszego dziecka zdecydowałam się na zmniejszenie etatu na 7/8, według dokumentów przeze mnie złożonych obniżenie powinno być do 31.12.2019. W między czasie poszłam na L4 w związku z kolejną ciąża a teraz przebywam na urlopie macierzyńskim. Właśnie się dowiedziałam, że mimo daty końca zmniejszenia etatu, ten nadal jest pomniejszony i wynosi 7/8. Czy powinnam składać specjalne oświadczenie o powrocie na pełen etat po 31.12.2019? Ogólnie jest problem, bo chciałabym wrócić do pracy i znowu obniżyć etat, ale obniżyć na 6/8 mi się nie opłaca. Czy można jakoś wyjść z tej sytuacji? Pozdrawiam serdecznie i dziekuje za poświęcony mi czas.

  1. Dzień dobry,
   Na wcześniejsze zakończenie wymiaru czasu pracy, musiałby zgodę wyrazić pracodawca.
   Pozdrawiam
   MPH

 22. Dzień dobry. Czy można złożyć wniosek o obniżenie czasu pracy po wykorzystaniu już całego urlopu wychowawczego?

  1. Dzień dobry,

   Obniżenie etatu przysługuje w okresie posiadania prawa do wychowawczego.

   Pozdrawiam
   MPH

 23. Dzień dobry, jeśli złożyłam wniosek o obniżenie wymiaru etatu na 7/ 8 i po trzech miesiącach chciałabym z niego zrezygnować, ale rozważam możliwość ponownego zmniejszenia etatu za np. 6 miesięcy, czy dobrze rozumiem, że ochrona przed zwolnieniem ponownie będzie obowiązywac przez kolejne 9 miesięcy (12-3 które już wykorzystałam)?

  1. Dzień dobry,

   Nie ma możliwości wycofania wcześniej kiosku bez zgody pracodawcy.

   Pozdrawiam
   MPH

 24. Dzień dobry,

  Jeden szczególny przypadek jest niedoprecyzowany.

  Czy jest możliwe prawidłowe zachowanie terminów i zapewnienie sobie ochrony przed zwolnieniem w następującej sytuacji:
  1. Pracownica przebywa na urlopie wychowawczym i postanawia go skrócić – należy złożyć pismo u pracodawcy 30 dni przed planowanym powrotem do pracy, i wtedy zgodnie z moim rozumieniem przepisow, z dniem złożenia pisma przestaje obowiązywać ochrona przed zwolnieniem;
  2. Jednocześnie pracownica decyduje się na powrót do pracy w obniżonym wymiarze godzin, składa wniosek 21 przed powrotem do pracy, wtedy zaczyna obowiązywać ochrona.

  Czy rzeczywiście powstaje tutaj luka 9 dni, podczas gdy pracownica nie jest chroniona, czy da się taki problem ominąć?

  Pozdrawiam!

  1. Dzień dobry,

   Jest zapewne wiele przypadków niedoprecyzowanych, gdyż wymagają indywidualnego podejścia i indywidualnej rozmowy.
   W tej sytuacji nie powstaje „dziura” bez ochrony.

   W razie pytań, zapraszam do kontaktu
   https://mamaprawniczka.pl/konsultacje/

   Pozdrawiam
   MPH

 25. Dzień dobry
  prosiłabym o doprecyzowanie tematu ponieważ nigdzie nie mogę się upewnić ;(
  Pracownik jest zatrudniony na 1/2 etatu i składa wniosek o obniżenie etatu do 1/4 w związku z możliwością korzystania z urlopu wychowawczego.. Czy może? Wszystkie przykłady odnoszą się tylko do obniżenia z pełnego etatu, a nie z części ;(

 26. Witam, a czy można złożyć wniosek wcześniej (np. 60 dni) wskazując termin, od kiedy chce się przejść na skrócony etat czy to 21 jest obligatoryjne?

 27. Witam,
  Po wykorzystaniu 26 miesięcy urlopu wychowawczego chcę wrócić do pracy na część etatu. Czy mogę złożyć wniosek o obniżenie etatu tylko na 9 miesięcy czy mogę na dłużej?
  Jeżeli złożę wniosek tylko na 9 miesięcy, to czy po upływie tego czasu mogę to zrobić ponownie? Czy pracodawca będzie mógł odrzucić ten 2 wniosek?

  1. Dzień dobry,

   Z obniżenia etatu można korzystać tak długo, jak trwa prawo do wychowawczego.

   Pozdrawiam
   MPH

 28. Ochrona do 12 miesięcy trwa od momentu złożenia pierwszego wniosku o obniżenie etatu czy też od każdego wniosku ?
  Jeżeli pierwszy wniosek zostanie złożony na 9 miesięcy a potem od razu kolejny na 9, to ochrona trwa 12 miesięcy od złożenia pierwszego wniosku?

  Czy jeśli złoże wniosek o obniżenie etatu na 3 miesiące przed powrotem do pracy, to okres ochronny trwa zaczyna się 21 dni przed rozpoczęciem pracy i trwa potem 9 miesięcy?

  1. Dzień dobry,

   Ochrona trwa przez 12 miesięcy trwania uprawnienia.
   Nie jest to jednak 100% ochrona przed zwolnieniem.

   Pozdrawiam
   MPH

   1. Dzień dobry.
    Rozumiem, że obniżony wymiar czasu pracy przysługuje w celu osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, co jednak z przedszkolem? Czy mama, ktora jest na 1/2 etatu może przekazać dziecko do przedszkola?
    Pozdrawiam
    Agata B-C

 29. Witam mam dwoje dzieci do lat 6 .tj 3 lata i 1,5 roku czy mogę skorzystać z skroconego czasu pracy najpierw przez 12 miesięcy na jedno dziecko później na 2?

 30. Dzień Dobry, Aktualnie jestem na urlopie wychowawczym od listopada do lutego . Od marca planuje powrót do pracy i chciałabym skorzystać z obniżonego wymiaru czasy pracy. Zastanawiam sie tylko z którego artykułu KP powinnam wnioskować z 186 (7) czy z 1821e? Czy mogę skorzystac z obniżenia jeśli dziecko oddaje do złobka ?

  1. Dzień dobry
   To jest uzależnione od Pani celu – to dwa różne uprawnienia.
   Pozdrawiam
   MPH

 31. Dzień Dobry, będę składać wniosek o obniżenie etatu . Kadrowa mówiła mi ze będzie się to wiązało z aneksowaniem umowy. Proszę o informację co to oznacza dla mnie (czy jest to korzystne czynie ) i ile razy moge wnioskować o odbiżenie etatu (czy też trzeba podzielić na 5 cz, jak wychowawczy czy można wnioskować np co 3 mc)

 32. Napisała Pani, że szczególna ochrona przysługuje od dnia złożenia wniosku – a nie od dnia rozpoczęcia pracy na obniżonym etacie. Złożyłam wniosek o zmniejszenie etatu na 7/8 tydzień przed rozpoczęciem pracy, więc wg Pani słów jestem chroniona przez 12 miesięcy od momentu złożenia wniosku. Na innych stronach internetowych znalazłam całkowicie inne podejście a mianowicie, że ochrona będzie przysługiwała dopiero po 21 dniach od złożenia wniosku.

Dodaj komentarz