Projekt zmian dla pokrzywdzonych Matek

Nowelizacja dla Matek, pokrzywdzonych Tarczą Antykryzysową – projekt Senatu

Naczytałam się tyle bzdur na różnych portalach internetowych, że postanowiłam to jakkolwiek wyjaśnić. Wiem, że nowelizacja, która powstaje to dość skomplikowany temat. Zwłaszcza, że już pojawiają się zmiany zmian. Mimo wszystko nie rozumiem, dlaczego rzetelność dziennikarska nie każe niektórym odpuścić tematu. Szczególnie jeśli czytanie przepisów ze zrozumieniem po prostu ich przerasta. Nie każdy jest prawnikiem, więc tym bardziej nie każdy dziennikarz na prawie musi się znać. Może jednak zanim ktoś opublikuje kolejny tekst z totalnymi bzdurami, wprowadzającymi w błąd, z którego wynika, że wszystko jest już załatwione, a Mamy mogą spać spokojnie, najzwyczajniej w świecie się zastanowi lub poprosi kogoś o konsultację.

Projekt zmian dla pokrzywdzonych Matek – Senat

11 września powstał Projekt, który reguluje zmiany w przepisach dla Kobiet:

  • przebywających na zasiłkach chorobowych oraz
  • rozpoczynających pobieranie zasiłków

w okresie, w którym firma korzysta ze wsparcia Tarczy Antykryzysowej. Nie będę omawiała tu tego wsparcia i jego skutków. Zrobiłam to już w artykule: Obniżenie wymiaru czasu pracy i zasiłku macierzyńskiego – czyja to wina?

Najkrócej mówiąc, obniżenie wymiaru czasu pracy na podstawie tzw. Tarczy spowodowało, że zasiłki chorobowe i macierzyńskie są wyliczane nie z 12 miesięcy. Nie z bieżącego okresu na podstawie nowego wymiaru. Co więcej sama zmiana zasiłku z chorobowego na macierzyński, dla ZUS jest wystarczającym powodem do przeliczenia zasiłku na nowo i obniżenia go.

O jakich zmianach mowa?

Projekt a w zasadzie Uchwała Senatu w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wprowadza w art. 31 zy (13) i 31 zy (14) zmiany dla osób, których etat został obniżony na podstawie art. 15g (obniżenie wymiaru czasu pracy o nie więcej niż 20% na podstawie porozumienia z przedstawicielami pracowników) i 15 zf (obniżenie wymiaru czasu pracy na podstawie porozumienia z przedstawicielami pracowników, wprowadzające warunki gorsze, niż określono w umowie o pracę) tzw. Tarcz Antykryzysowych. Wszelkie inne zmiany wymiaru, które pojawiły się w oparciu o kodeks pracy, porozumienia, wypowiedzenia zmieniające itp., nie będą podlegały tym zasadom.

Przy obliczaniu podstawy zasiłku nie stosowałoby się art. 40 tzw. ustawy zasiłkowej. Tym samym nadal dla określenia wysokości podstawy, pod uwagę byłby brany okres 12 miesięcy, poprzedzających okres zasiłkowy. Wspomniany tu przepis powoduje w tej chwili, iż ZUS z uwagi na zmianę etatu, wyłącza możliwość przeliczania podstawy z tak długiego okresu. Każe natomiast wziąć pod uwagę jedynie okres od wprowadzenia zmian w etacie.

Przy wyliczaniu podstawy zasiłku wobec osób, o których wspomniałam powyżej, należy uwzględnić wynagrodzenie, jakie było ustalone przed wprowadzeniem obniżonego wymiaru czasu pracy.

Wyliczenie nowej podstawy powinno odbyć się z urzędu w terminie 3 miesięcy od wejścia w życie Ustawy w stosunku do tych osób, których zasiłek jest niższy niż ten, który byłby ustalony na podstawie nowych zasad.

Projekt ten po tygodniu jednak nadal nie doczekał się formalnego wpłynięcia do Sejmu. Podobno z uwagi na brak numeru druku, itp. Mnie to tłumaczenie jakoś nie przekonuje.

Projekt zmian – Sejm

Jak wspomniałam powyżej, omówiony Projekt nie doczekał się na razie posiedzenia Sejmu, gdyż formalnie nie mógł tam wpłynąć. Co ciekawe, 17 września w Sejmie rozpatrywano inny Projekt Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19(1).

W art. 24 tego projektu czytamy, iż osoby wspomniane przeze mnie powyżej (czyli te, którym obniżono wymiar czasu pracy na podstawie art. 15 g i 15 zf Tarczy), będą mogły ubiegać się o ponowne przeliczenie zasiłku za okres sprzed wejścia w życie niniejszej Ustawy, jeśli ich świadczenie jest niższe niż to, które byłoby ustalone na podstawie zasad omówionych w projekcie senackim. Ten przepis jednak wskazuje, że przeliczenie odbywałoby się już na wniosek świadczeniobiorcy. Nie wskazano terminu, który ten miałby na złożenie wniosku.

Tym samym projekt drugi w zasadzie jest uzupełnieniem projektu pierwszego lub przeciwnie bardzo zawęża grupę uprawnionych osób, jedynie do tych, których sprawa dotyczy za okres sprzed wejścia Tarczy ANtykryzysowej. Powiem szczerze, że mnie samą te rozwiązania a raczej ich ciągły brak zastanawiają i martwią. Mam jednak nadzieję, że Ustawodawca jest w stanie połapać się jeszcze w tym chaosie, który projektuje się w przepisach. Może koniec końców doczekamy się Ustawy, poprawiającej sytuację Mam. Na razie mamy tylko Ministerialne laurki o wspieraniu rodziny, które nie niosą za sobą żadnego pokrycia.

Autor: Marzena Pilarz-Herzyk, założycielka MamaPrawniczka.pl
Pamiętaj, że artykuły tu publikowane nie są wykładnią prawa i mają charakter informacyjny. Ich stan prawny jest aktualny na dzień publikacji (lub inny, jeśli zaznaczono w treści). W sprawach indywidualnych, najlepiej skorzystaj z porady prawnej, która opiera się o rzetelną i szczegółową rozmowę, analizę dokumentów etc. Sprawdź szczegóły: KONSULTACJE INDYWIDUALNE. TEST

Komentarze:

  1. No dobrze, ale czy wobec tego, w obecnym brzmieniu przepisów, zasiłek ponownie przeliczony mielby wszyscy, nie tylko matki, ale np. : ci, którzy wylądowali w międzyczasie na chorobowym (nie ciążowym)?

Dodaj komentarz