JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE NA DZIECKO CHORE W WYSOKOŚCI 4000,00.

Wraz  z artykułem na temat ulgi rehabilitacyjnej, dostałam mnóstwo pytań o inne rodzaje świadczeń, które można uzyskać z tytułu opieki nad dzieckiem chorym, niepełnosprawnym. Bardzo często pojawiał się temat jednorazowego świadczenia
w wysokości 4000,00
, dlatego właśnie o nim poniżej.

Z tego, co obserwuję, można stwierdzić, że to wciąż nowy rodzaj świadczenia, gdyż funkcjonuje dopiero od stycznia 2017.

Komu przysługuje?

Świadczenie może zostać przyznane:
– rodzicom dziecka;
– opiekunom prawnym dziecka (czyli osobom, którym sąd przyznał opiekę);
– opiekunom faktycznym dziecka (czyli osobom, które faktycznie opiekują się dzieckiem i złożyły do sądu wniosek o przysposobienie dziecka).

Kiedy złożyć wniosek – jak długo przysługuje świadczenie?

 • Świadczenie przysługuje w terminie 12 miesięcy od dnia urodzenia dziecka.
 • W praktyce oznacza to, że możesz złożyć wniosek w dowolnym momencie w pierwszym roku życia dziecka.
 • Wyjątki, o których warto wspomnieć, choć ja nie zachęcam do czekania ze złożeniem wniosku do ostatniej chwili, zwłaszcza, że może się okazać, ze jednak jednego dnia zabrakło w kalendarzu… 🙂
  – dziecko urodzone 1 stycznia – czas na  złożenie wniosku to 2 stycznia (gdyż 1 stycznia ustawowo jest dniem wolnym od pracy);
  – dziecko urodzone 29 lutego – czas na złożenie wniosku to 28 lutego następnego roku (dodatkowy dzień w roku poprzednim nie odsuwa możliwości złożenia wniosku na 1 marca).

Wymogi formalne.

 • Uprawnienie do świadczenia jest niezależne od jakiekolwiek progu dochodowego.
 • Wniosek o świadczenie należy złożyć w urzędzie miasta/gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub ośrodku pomocy społecznej.
 • Celem otrzymania świadczenie niezbędne jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego, stwierdzającego ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub chorobę zagrażająca życiu (które to postwały w okresie prenatalnym lub podczas porodu). Tutaj warto mieć świadomość, iż ustawa nie określa szczegółowo wzoru tego dokumentu. Nie jest więc tu wymagane zaświadczenie o niepełnosprawności, o którym wspominałam m.in w artykule o uldze rehabilitacyjnej (gdzie przepisy bardzo szczegółowo określają, jaki to rodzaj dokumentu).  Wymóg zostaje stosownie spełniony, jeżeli zaświadczenie o chorobie zostało wystawione przez lekarza, który zawarł umowę z NFZ, albo pracuje na rzecz placówki, świadczącej usługi w ramach NFZ. Lekarz ten powinien posiadać specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.
 • Dodatkowym wymogiem jest przedłożenie zaświadczenia od lekarza lub położnej, które potwierdzi, iż matka dziecka od 10 tygodnia ciąży przebywała pod opieką lekarską. Z tego obowiązku oczywiście wyłączeni są opiekunowie prawni i opiekunowi faktyczni.

Jeśli masz więcej pytań odnośnie tego artykułu lub jakichkowiek praw związanych
z rodzicielstwem napisz do mnie. Nawet jeśli w tej chwili nie udzielam porad indywidualnych porad prawnych, to obiecuję, że Twoja wiadomość zostanie przeze mnie przeczytana z uwagą  i postaram się, aby odesłać Cię do treści, które mogą pomóc rozwiać Ci wątpliwości.

Marzena | #MamaPrawniczka

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za
życiem” (Dz.U. z 2016 r., poz. 1860)

Autor: Marzena Pilarz-Herzyk, założycielka MamaPrawniczka.pl
Pamiętaj, że artykuły tu publikowane nie są wykładnią prawa i mają charakter informacyjny. Ich stan prawny jest aktualny na dzień publikacji (lub inny, jeśli zaznaczono w treści). W sprawach indywidualnych, najlepiej skorzystaj z porady prawnej, która opiera się o rzetelną i szczegółową rozmowę, analizę dokumentów etc. Sprawdź szczegóły: KONSULTACJE INDYWIDUALNE. TEST

Dodaj komentarz