Elastyczna organizacja pracy

Nowelizacja Kodeksu Pracy przyniosła rodzicom nowe uprawnienie w zakresie organizacji czasu pracy. Uprawnienie to ma za zadanie ułatwić łączenie życia zawodowego z życiem rodzinnym.

Elastyczna organizacja pracy – dla kogo?

Z uprawnienia do elastycznej organizacji czasu pracy, może skorzystać każdy pracownik, wychowujący dziecko do 8 roku życia. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż zgodnie z zasadami Kodeksu Pracy, jeśli dane uprawnienie przysługuje obojgu rodzicom, muszą oni zdecydować który z nich będzie z niego korzystał.

Formy elastycznej organizacji czasu pracy

 1. Praca zdalna – więcej o pracy zdalnej przeczytasz w artykule TUTAJ
 2. System przerywanego czasu pracy – system, w którym w ustalonym harmonogramie pracy, przewiduje się więcej niż jedną przerwę w pracy w ciągu doby. Przerwa ta może trwać do 5 godzin. Nie jest ona wliczana do czasu pracy. Pracownik zachowuje wynagrodzenie adekwatne do wynagrodzenia za czas przestoju.
 3. System skróconego tygodnia pracy –  pracownik może wykonywać pracę przez mniej niż 5 dni w tygodniu, przy jednoczesnym zwiększeniu normy dobowej czasu pracy do 12 godzin (w okresie rozliczeniowym nie przekraczającym miesiąca).
 4. System pracy weekendowej – w systemie tym praca odbywa się wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta. Możliwe jest wydłużenie dnia pracy do 12 godzin (w okresie rozliczeniowym nie przekraczającym jednego miesiąca).
 5. Ruchomy czas pracy – zgodnie z tym rozkładem pracownik może rozpoczynać pracę o różnych godzinach (w ustalonym z pracodawcą przedziale godzinowym)
 6. Indywidualny rozkład czasu pracy – pracownik może w ten sposób wykonywać pracę w sposób ustalony indywidualnie z pracodawcą, w ramach swojego systemu czasu pracy.
 7. Obniżenie wymiaru czasu pracy

Wniosek o elastyczną organizację pracy

Bezpłatny wzór wniosku możesz pobrać TUTAJ

Pracownik powinien określić we wniosku:

 • rodzaj elastycznej organizacji pracy o jaką wnioskuje;
 • data rozpoczęcia i zakończenia korzystania z uprawnienia
 • przyczynę konieczności stosowania odmiennego systemu czasu pracy;

Pracodawca rozpatruje wniosek, z uwzględnieniem:

 • terminu i przyczyny konieczności stosowania odmiennego systemu czasu pracy;
 • możliwości i potrzeb pracodawcy;
 • konieczności zapewniania normalnego toku pracy;
 • organizacji pracy;
 • rodzaju pracy wykonywany przez pracownika.

Pracodawca ma obowiązki powiadomić pracownika o swojej decyzji w terminie 7 dni od dnia przedłożenia wniosku. Możliwe jest również wskazanie innego terminu rozpoczęcia korzystania z elastycznej organizacji czasu pracy.

 

_____________________
Mam nadzieję, że lektura tego artykułu pozwoliła Ci mieć większą świadomość Twoich praw i odważniej po nie sięgać.
Jeśli chciałabyś Twój temat omówić indywidualnie zapraszam na konsultacje: kontakt@mamaprawniczka.pl

Z pozdrowieniami,
M.

Autor: Marzena Pilarz-Herzyk, założycielka MamaPrawniczka.pl
Pamiętaj, że artykuły tu publikowane nie są wykładnią prawa i mają charakter informacyjny. Ich stan prawny jest aktualny na dzień publikacji (lub inny, jeśli zaznaczono w treści). W sprawach indywidualnych, najlepiej skorzystaj z porady prawnej, która opiera się o rzetelną i szczegółową rozmowę, analizę dokumentów etc. Sprawdź szczegóły: KONSULTACJE INDYWIDUALNE. TEST

Dodaj komentarz