Czas pracy kobiet w ciąży

Czas pracy kobiet w ciąży

Przepisy prawa gwarantują każdej przyszłej mamie pewne szczególne uprawnienia, związane z jej stanem. Kilka dni temu omówiłam szczegóły ochrony stosunku pracy w okresie ciąży, o czym przeczytasz w artykule „Zakaz wypowiadania i rozwiązywania umowy w ciąży”. Pamiętaj, że ochrona idzie nieco dalej niż okres zatrudnienia, ponieważ obejmuje nawet ciążę, która potwierdzi się dopiero w okresie wypowiedzenia czy nawet po nim. O tym uprawnieniu znajdziesz informacje w artykule „Ciąża podczas okresu wypowiedzenia”.

Dzisiaj przedstawię Ci kolejne uprawnienie, dotyczące realizacji codziennych obowiązków. Dowiesz się:

  • jaki jest dopuszczalny czas pracy;
  • jakie ograniczenia spotkają Cię przy pracy przy komputerze;
  • czy możesz pracować w godzinach nadliczbowych lub porze nocnej;
  • co z wyjazdami na delegacje.

Limit godzin pracy dla kobiet w ciąży

Przepisy prawa określają, iż przyszła mama nie może pracować powyżej 8h na dobę. Nie ma tu znaczenia, czy Ty wyraziłabyś zgodę na taką pracę. Inaczej jest w przypadku rodziców, wychowujących dziecko do 4 roku życia. W tym przypadku to rodzic określa, czy chce pracować w innym wymiarze. Jeśli zaś jesteś w ciąży, zakaz przekraczania pracy w wymiarze 8h to zakaz bezwzględny.

System równoważny NIE dla kobiet w ciąży

W nawiązaniu do powyższego równoważny system pracy nie może być stosowany w odniesieniu do przyszłych mam.

Jeżeli wykonujesz pracę w systemie równoważnym (12h/dobę, 16h/dobę – dozwolone przy dozorze urządzeń, 24h/dobę – dozwolone dla służb ratowniczych), pracodawca ma obowiązek zlecania Ci zadań poza porą nocną lub w innych godzinach, spełniających powyższe kryteria. Jeśli to jest niemożliwe, powinien przydzielić Ci inne obowiązki, które nie wymagają takiego rozkładu czasu pracy. W ostateczności powinnaś zostać zwolniona ze świadczenia pracy, przy zachowaniu prawa do wynagrodzenia.

Nadgodziny i praca nocna – czas pracy kobiet w ciąży

Bezwzględny zakaz świadczenia pracy powyżej 8 godzin rodzi taki skutek, iż kobieta w ciąży nie może wykonywać pracy w godzinach nadliczbowych. Pracodawca nie może zlecić Ci więc wykonywania pracy ponad 8-godzinny wymiar czasu pracy.

Jednocześnie z uwagi na ciążę, nie możesz również pracować w porze nocnej. Tutaj znowu powinnaś zostać przeniesiona do innych zadań lub Twój harmonogram pracy powinien był zostać zmieniony. W razie braku takich możliwości, powinnaś zostać zwolniona z obowiązku świadczenia pracy, z prawem do zachowania wynagrodzenia.

Wyjazdy na delegacje

Zakaz związany ze zlecaniem zadań poza stałym miejscem świadczenia pracy, odmiennie od powyższego jest zakazem względnym. W praktyce więc, pracodawca nie może zlecić Ci takiego wyjazdu bez Twojej zgody. Jeśli jednak Ty podejmiesz decyzję, przepisy absolutnie nie stoją temu na przeszkodzie.

Praca przy komputerze a czas pracy kobiet w ciąży

Kilka lat temu panowała zasada, iż kobieta w ciąży nie może pracować przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Jeśli więc pracodawca nie mógł zlecić innych zadań, nierzadko wiązało się to z tym, że kobieta w ciąży pracowała krócej, otrzymując wynagrodzenie za pełen etat.

Tamta zasada jest dość często błędnie powielana do dzisiaj, choć od 2016 roku mamy zupełnie inne prawo. Na ten moment po 50 minutach pracy przy komputerze, przysługuje Ci przerwa w wymiarze 10 minut. Prawidłowe korzystanie z tego przywileju nie przewiduje jednak łączenia owych przerw tak, aby pracować krócej.

Jak uzyskać uprawnienia w ciąży

Celem możliwości skorzystania z powyżej opisanych uprawnień, konieczne jest przedłożenie zaświadczenia, którego szczegóły znajdziesz w artykule „Zaświadczenie o ciąży do pracy”.

Webinar

Na koniec mam dla Ciebie propozycję. Jeśli zastanawiasz się czy w okresie ciszy, masz prawo do tego, aby legalnie dorobić poza swoją umową o pracę, to ten BEZPŁATNY WEBINAR jest właśnie dla Ciebie.

_________________________
Mam nadzieję, że lektura tego artykułu pozwoliła Ci mieć większą świadomość Twoich praw i odważniej po nie sięgać.
Jeśli chciałabyś Twój temat omówić indywidualnie zapraszam na konsultacje: kontakt@mamaprawniczka.pl

Z pozdrowieniami,
M.

Autor: Marzena Pilarz-Herzyk, założycielka MamaPrawniczka.pl
Pamiętaj, że artykuły tu publikowane nie są wykładnią prawa i mają charakter informacyjny. Ich stan prawny jest aktualny na dzień publikacji (lub inny, jeśli zaznaczono w treści). W sprawach indywidualnych, najlepiej skorzystaj z porady prawnej, która opiera się o rzetelną i szczegółową rozmowę, analizę dokumentów etc. Sprawdź szczegóły: KONSULTACJE INDYWIDUALNE. TEST

Dodaj komentarz