cz. 7 PRACA ZAROBKOWA PODCZAS URLOPU MACIERZYŃSKIEGO I RODZICIELSKIEGO.

Wracam dzisiaj do kontynuacji PORADNIKA MACIERZYŃSKIEGO. Z poprzednich artykułów już wiesz, jakie warunki musisz spełnić, aby otrzymać urlop macierzyński i rodzicielski. Po awansie na stanowisko Mama potrafisz już zarządzać swoim nowym zespołem rodzinnym, nawet w środku nocy z zamkniętymi oczami. Relacja z Twoim nowym Szefem (bo nie ukrywajmy, to krzesło należy do Twojego dziecka:)) z dnia na dzień wchodzi na wyższy poziom wtajemniczenia. Rozumiecie się bez słów, opanowaliście jedyny w swoim rodzaju Wasz wspólny język migowy. Deadliny: zabawa, przewijania, obiad, usypianie etc. masz opanowane do perfekcji. Nauczyłaś się też zupełnie nowego języka, który brzmi jak połączenie chińskiego z mandaryńskim. Postanowiłaś jednak  połączyć swoje nowe stanowisko Mama, z dotychczasowym stanowiskiem zawodowym. Zastanawiasz się czy i jak połączyć te dwa etaty? Czy możesz wrócić do pracy? Czy możesz podjąć nową pracę? A może chcesz połączyć wychowywanie dziecka z dodatkowa pracą na podstawie umowy zlecenia?

Poniżej przedstawię Ci trzy różne sytuacje łączenia wychowywania dziecka
z pracą zawodową:
– powrót do pracy u dotychczasowego pracodawcy;
– podjęcie pracy u nowego pracodawcy;
– podjęcie pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą u dotychczasowego pracodawcy.

Przepisy prawa najpełniej, opisują sytuację, gdy przebywając na urlopie rodzicielskim, chcesz powrócić do pracy u pracodawcy, który tego urlopu Ci udzielił.

Warunki powrotu.

Jeżeli chcesz wrócić do pracy, u dotychczasowego pracodawcy, czyli tego, który udzielił Ci urlopu macierzyńskiego, będziesz mogła to zrobić po upływie jego pierwszych 20 tygodni. W praktyce oznacza to więc, że podjęcie pracy będzie możliwe w momencie rozpoczęcia urlopu rodzicielskiego.

Ważnym jest, że łączenie urlopu z pracą w tym wypadku, będzie możliwe maksymalnie na połowę wymiaru czasu pracy (1/2 etatu). Urlop rodzicielski pozostanie Ci udzielony na pozostałą część etatu.

Jaki wniosek?

Celem powrotu do pracy, musisz złożyć pisemny wniosek w terminie nie krótszym niż 21 dni, przed rozpoczęciem wykonywania pracy. Pamiętaj, aby we wniosku:
określić wymiar czasu pracy;
wskazać okres,  w którym zamierzasz łączyć korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy;
oświadczyć o zamiarze łączenia części urlopu, powstałej w wyniku wydłużenia urlopu, z pracą w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy (lub brakiem takiego zamiaru).

Wydłużenie urlopu rodzicielskiego.

Jeśli zdecydowałaś się na łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą u dotychczasowego pracodawcy, wymiar urlopu zostanie wydłużony proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, na który powróciłaś, tj:
64 tygodnie – w przypadku urodzenia jednego dziecka, przy jednym porodzie;
68 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga lub więcej dzieci przy jednym porodzie.

Twój pracodawca jest zobowiązany do uwzględnienia wniosku o łączenie wykonywania pracy na część etatu z urlopem rodzicielskim, chyba że organizacja pracy lub rodzaj wykonywanej przez Ciebie pracy, na to nie pozwala. Jeżeli na takich warunkach powrócisz do pracy, przez cały okres łączenia pracy i urlopu, Twój stosunek pracy jest chroniony przed wypowiedzeniem.

W każdym czasie możesz zrezygnować z korzystania z urlopu rodzicielskiego za zgodą pracodawcy i wrócić do pracy na warunkach sprzed urlopu macierzyńskiego.

Co z zasiłkiem macierzyńskim?

W czasie urlopu rodzicielskiego przysługuje Ci wypłata przez ZUS zasiłku. Otrzymujesz 80% podstawy wymiaru zasiłku, jeśli wnioskowałaś o udzielenie urlopu rodzicielskiego bezpośrednio po upływie urlopu macierzyńskiego (w terminie 21 dni po porodzie) lub 60% podstawy wymiaru (100% przez 6tyg, dokładnie o tym przeczytasz TUTAJ), jeżeli o urlop rodzicielski wnioskowałaś później.
W przypadku łączenia urlopu z pracą, nie tracisz prawa do pobierania zasiłku, zostanie on jednak proporcjonalnie pomniejszony. W praktyce oznacza to, że np. w przypadku powrotu do pracy na 1/2 etatu, zasiłek zostanie pomniejszony o 1/2 przyznanej kwoty. Pracodawca zobowiązany jest oczywiście do wypłaty wynagrodzenia za pracę w odpowiednim wymiarze.

Łączenie urlopu z pracą, a urlop wypoczynkowy.

W przypadku korzystania z tej formy zatrudnia, dość często dochodzi do błędów w wyliczaniu, przysługującego urlopu wypoczynkowego. Pracodawcy niestety błędnie traktują pracowników jako niepełnoetatowców (z racji wykonywania pracy w zmniejszonym czasie pracy). Należy jednak pamiętać, że w tym wypadku praca łączona jest z wykorzystywaniem urlopu rodzicielskiego, a co za tym idzie, wykorzystujesz np. 1/2 urlopu + 1/2 etatu. Urlop wypoczynkowy powinien być naliczony więc dla pełnego wymiaru czasu pracy.

Łączenie urlopu macierzyńskiego i pracy u nowego pracodawcy.

Powyżej opisane zasady, dotyczą sytuacji,  w której łączysz wykonywanie pracy
u dotychczasowego pracodawcy, z udzielonym Ci przez niego urlopem macierzyńskim (a właściwie rodzicielskim). Inaczej sytuacja ta wygląda, gdy będziesz chciała podjąć pracę u nowego pracodawcy.

Wymiar czasu pracy.

W przypadku podjęcia pracy u nowego pracodawcy, nie ma ograniczenia, co do wymiaru czasu pracy.

Praca, a zasiłek.

W przeciwieństwie do pracy u dotychczasowego pracodawcy, tutaj praca na umowę o pracę nie wpłynie, na pobierany przez Ciebie zasiłek. Oznacza to więc, że otrzymasz pełny zasiłek oraz pełne wynagrodzenie z nowej umowy o pracę.

Umowa cywilnoprawna i urlop macierzyński.

W trakcie urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego możesz podjąć pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej (czyli na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło). Zasady, które opiszę poniżej, będą obowiązywały w takiej samej formie, jeśli umowa cywilnoprawna zostanie podpisana z dotychczasowym pracodawcą (udzielającym Ci urlopu), jak też
z innym pracodawcą.

Warunki pracy na umowie cywilnoprawnej.

Tutaj nie obowiązuje zasada, iż pracę można podjąć dopiero po upływie 20 tygodni od narodzin. Umowa zlecenia może zostać podpisana już na urlopie macierzyńskim – nie ma tu żadnych ograniczeń czasowych, może zostać więc podpisana nawet bezpośrednio po porodzie.

Przepisy również nie ograniczają wymiaru czasu pracy, wykonywanej na takiej podstawie.

Umowa, a zasiłek.

Pobieranie wynagrodzenia z tytułu pracy na podstawie umowy zlecenia, nie wpływa również w żaden sposób na wysokość, pobieranego zasiłku – zasiłek nie zostanie obniżony. Będziesz więc otrzymywać pełny zasiłek macierzyński i pełne wynagrodzenie z umowy zlecenia. Jak więc widzisz, podjęcie takiej pracy, nie ma żadnego wpływu, na przysługujący Ci urlop macierzyński.

Prawo do zasiłku macierzyńskiego z tytułu umowy zlecenia.

Sytuacja jest identyczna w sytuacji, gdy przebywasz na urlopie macierzyńskim, który został Ci przyznany na podstawie wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia. Oznacza to, że jeśli teraz podejmiesz pracę na nową umowę zlecenia, praca ta również pozostanie bez wpływu na nabyte uprawnienia macierzyńskie i wysokość zasiłku. Znowu bez znaczenie pozostaje, czy umowa zostanie zawarta z dotychczasowym zleceniodawcą, czy nowym zleceniodawcą.

Składki ZUS na urlopie macierzyńskim.

Ważnym tematem, o którym należy wspomnieć w przypadku łączenia pracy z urlopem macierzyńskim, jest kwestia składek ZUS. W momencie przyznania zasiłku macierzyńskiego, obowiązek ich opłacania przejmuje budżet państwa. Od tej chwili podstawą składek jest zasiłek. Przez cały więc okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, posiadasz obowiązkowy tytuł do ubezpieczenia, co wiąże się z tym, że w przypadku podjęcia pracy na podstawie umowy zlecenia, nie musisz opłacać składek z  osiąganego wynagrodzenia. Dochodzi tu bowiem do zbiegu tytułów ubezpieczenia. Warunkiem jednak jest, aby zasiłek (brutto), był równy wysokości przynajmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jedyna składka jaką musisz w tej sytuacji opłacić, to składka zdrowotna.

W praktyce w sytuacji łączenia urlopu macierzyńskiego z umową zlecenia, otrzymasz przysługujący Ci zasiłek macierzyński w pełnej wysokości oraz wynagrodzenie z tytuły umowy zlecenia w wyższej niż zwyczajowo wysokości (z potrąceniem jedynie składki zdrowotnej oraz oczywiście zaliczki na podatek dochodowy).

Pamiętaj, że zasady te nie dotyczą umowy o pracę. W przypadku podjęcia pracy na podstawie umowy o pracę (z dotychczasowym lub nowym pracodawcą), składki pozostaną obowiązkowe, niezależnie od pobierania zasiłku.

Marzena | Mama Prawniczka

 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy, Dz.U. 1974 Nr 24 poz. 141 z późn.zm w szczególności: art. 1791. § 1, art. 1795. § 1, art. 182a , art. 1821e. § 1, art. 1821f. § 1, art. 1821
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz.U. z 2013 r., poz. 1442 z późn. zm.);
Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, Dz.U. z 2014 r., poz. 159 z późn. zm.

Autor: Marzena Pilarz-Herzyk, założycielka MamaPrawniczka.pl
Pamiętaj, że artykuły tu publikowane nie są wykładnią prawa i mają charakter informacyjny. Ich stan prawny jest aktualny na dzień publikacji (lub inny, jeśli zaznaczono w treści). W sprawach indywidualnych, najlepiej skorzystaj z porady prawnej, która opiera się o rzetelną i szczegółową rozmowę, analizę dokumentów etc. Sprawdź szczegóły: KONSULTACJE INDYWIDUALNE. TEST

Komentarze:

 1. Mamo Prawniczko świetny i bardzo przydatny wpis (zwlaszcza dla mam, które planują być aktywne zawodowo w trakcie urlopu macierzyńskiego.
  Mam dodatkowe pytanie – jak sprawa wygląda w przypadku założenia działalności gospodarczej w trakcie rocznego urlopu? Czy zasiłek się nie zmniejsza? Czy ZUS płaconych z racji działalności jest niższy? Będę wdzięczna za odpowiedź 🙂

  1. W najbliższych planach publikacji jest cykl artykułów o prowadzeniu działalności gospodarczej a ciąży, macierzyństwie etc.

 2. Dzień dobry, jako, że artykuł powstał juz 5 lat temu, to chciałam podpytać czy coś w tej kwestii nie uległo zmianie. Interesuje mnie szczególnie praca dla innego pracodawcy podczas urlopu rodzicielskiego na podstawie umowy na zlecenie/ o dzieło.
  Z góry dziękuję 🙂

  1. Dzień dobry
   Praca na rzecz innego pracodawcy nadal jest możliwa.

   W sprawie szczegóły, zapraszam na konsultacje.
   Pozdrawiam
   MPH

Dodaj komentarz