URLOP NA WARUNKACH URLOPU MACIERZYŃSKIEGO

Jeśli jesteś rodzicem, przyjmującym na wychowanie dziecko, również i dla Ciebie przepisy prawa pracy przewidują uprawnienia do urlopu macierzyńskiego. Dla Ciebie dzisiaj jest kolejna część PORADNIKA MACIERZYŃSKIEGO.

Kto jest uprawniony?

Masz prawo do urlopu macierzyńskiego na warunkach urlopu macierzyńskiego, jeśli jesteś pracownikiem (zatrudnionym na umowę o pracę), przyjęłaś na wychowanie dziecko oraz wystąpiłaś do sądu w wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia.

Urlop nie przysługuje w przypadku zawodowej rodziny zastępczej.

Wymiar urlopu

Jeśli przyjęłaś i wystąpiłaś o przysposobienie dziecka do 7 roku życia, albo do 10 roku życia – w przypadku dziecka, wobec którego odroczono obowiązek wymiar, przysługującego Ci urlopu jest identyczny, jak przypadku urlopu macierzyńskiego, tj:

  • 20 tygodni – w przypadku przysposobienia jednego dziecka;
  • 31 tygodni – w przypadku przysposobienia dwojga dzieci;
  • 33 tygodni – w przypadku przysposobienia trojga dzieci;
  • 35 tygodni – w przypadku przysposobienia czworga dzieci;
  • 37 tygodni – w przypadku przysposobienia pięciorga i więcej dzieci.

W sytuacji, w której przyjęłaś na wychowanie dziecko do 7 roku życia (lub 10 rż), ale ze względu na jego wiek nie zdążysz już skorzystać z pełnej puli, przysługuje Ci
9 tygodniowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego.

Uprawnienia pracownika ojca

Powyższy urlop na zasadach urlopu macierzyńskiego może zostać wykorzystany zarówno przez matkę przyjmującą na wychowanie, jak również przez ojca.
W przeciwieństwie do urlopu macierzyńskiego nie ma tutaj ograniczenia, iż pierwsze
14 tygodni musi zostać wykorzystane przez Ciebie jako matkę.

Wniosek o urlop

Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego zostaje przydzielony na Twój pisemny wniosek. Wraz z wnioskiem musisz poświadczyć wiek dziecka, wystąpienie
o przysposobienie i ewentualnie odroczenie obowiązku szkolnego.

Po upływie urlopu na zasadach urlopu macierzyńskiego, będzie przysługiwał Ci urlop rodzicielski – jeśli wystąpiłaś z wnioskiem o przysposobienie dziecka. O tym dokładniej przeczytasz TUTAJ.

Marzena | Mama Prawniczka

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy, Dz.U. 1974 Nr 24 poz. 141 z późn.zm
w szczególności:
art 183, art 1821, art 1832

 

 

Autor: Marzena Pilarz-Herzyk, założycielka MamaPrawniczka.pl
Pamiętaj, że artykuły tu publikowane nie są wykładnią prawa i mają charakter informacyjny. Ich stan prawny jest aktualny na dzień publikacji (lub inny, jeśli zaznaczono w treści). W sprawach indywidualnych, najlepiej skorzystaj z porady prawnej, która opiera się o rzetelną i szczegółową rozmowę, analizę dokumentów etc. Sprawdź szczegóły: KONSULTACJE INDYWIDUALNE. TEST

Dodaj komentarz