CEDIG – JAK ZAREJESTROWAĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ?

Opiszę Ci dzisiaj krok po kroku jak #MamaPrawniczka stała się działalnością gospodarczą.

ePUAP – co to w zasadzie jest.

ePUAP to portal, dzięki któremu, jeśli założysz na nim konto, unikniesz m.in odwiedzin w urzędach, wyślesz wiele dokumentów online. Konto tutaj zastępuje również podpis elektroniczny.

Po założeniu konta, należy udać się do jednostki (adresy znajdziesz na stronie), w której potwierdzisz je osobiście. Ja robiłam to w jednostce ZUS – trwało to dosłownie chwilę.

Co wnosi w kwestii zakładania działalności gospodarczej? 

Założenie konta daje możliwość wypełnienia wniosku o rejestracje działalności, ale również złożenie dokumentów do ZUS i Urzędu Skarbowego. Dzięki temu poprzez system online dokonasz wszystkich formalności i unikniesz konieczności wędrowania po urzędach.

Konto założysz tutaj
https://epuap.gov.pl/wps/portal

Co przemyśleć przed wypełnieniem wniosku?

Nowości w prawie przedsiębiorców.

Od 30 kwietnia mamy dwie zupełnie nowe instytucje, dotyczące działalności gospodarczej.

DZIAŁALNOŚĆ NIEEWIDENCJONOWANA/NIEREJESTROWA to możliwość realizowania zleceń bez rejestracji działalności gospodarczej, do czasu, w którym przychód z tych działań przekroczy połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę (czyli w 2018r ten próg wynosi 1050zł). Szczegóły na ten temat znajdziesz TUTAJ.

ULGA NA START czyli możliwość skorzystania z jeszcze niższych składek ZUS, niż te które znamy jako mały ZUS (składki preferencyjne). Obecnie przez 6 miesięcy można opłacać jedynie składkę zdrowotną, a dopiero później skorzystać z 24 miesięcy preferencyjnych składek. O szczegółach tej ulgi, przeczytasz TUTA.

Opodatkowanie.

Rejestrując działalność gospodarczą w CEDIG, będziesz podatnikiem podatku dochodowego
od osób fizycznych. 

Masz możliwość wyboru jednego z poniższych sposobów form opodatkowania:

  • Zasady ogólne: skala podatkowa 18% i 32 %. Według tych samych zasad rozliczane są dochody związane ze stosunkiem pracy. W praktyce jeśli Twój dochód przekroczy 85 528,00zł, jesteś zobligowany do odprowadzania wyższego podatku.
  • Podatek liniowy: podatek 19%. Podatek ten oznacza zawsze tę samą stawkę, niezależnie od osiągniętych przychodów.  Szacuje się, że taki wybór jest ekonomicznie słuszny, jeżeli roczny dochód ze świadczonych usług przekracza kwotę 100 000 zł rocznie.
    Pamiętaj również, że wybierając ten sposób opodatkowania (gdy jednocześnie nie uzyskujesz innych przychodów z umowy o pracę) oznacza, iż nie ma możliwości do odliczenia w zeznaniu rocznym np. ulgi na dziecko, ulgi rehabilitacyjnej czy wspólnego rozliczenia z małżonkiem.
  • Ryczałt od dochodów ewidencjonowanych: jest uproszczoną formą rozliczeń podatkowych, przy również mniejszych obowiązkach księgowych. Podstawą opodatkowania jest przychód, bez pomniejszania go o koszty. Stawki podatkowe są bardzo zróżnicowane i zależą od rodzaju wykonywanej działalności: 20%, 17%, 10%, 8,5%, 5,5%, 2%.
  • Karta podatkowa: dotycząca ściśle określonych rodzajów działalności gospodarczej (głownie są to działalności rzemieślnicze).

Nazwa działalności, czyli firma.

Tak – w prawie „firma” oznacza tyle samo, co zwrot „nazwa działalności”. Często więc w różnych formularzach spotkasz pola do wypełnienia, opisane jako „firma”, to właśnie tu wpisujesz nazwę nadaną podczas rejestracji. Firma więc to nie budynek, ale nazwa 🙂

W przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych, rejestrowanych w CEDIG, koniecznym jest, aby częścią nazwy było Twoje imię i nazwisko (u mnie narazie jest tylko imię i nazwisko :))

Siedziba.

Siedziba, czyli miejsce prowadzenia Twojej działalności. Może być to Twoje mieszkanie lub wynajęte biuro. Siedziba zgłaszana jest również do Urzędu Skarbowego i od niej zależy, który Urząd jest właściwym dla rozliczania podatku dochodowego.

Przedmiot działalności – PKD.

Podczas rejestracji musisz zaznaczyć czym Twoja firma będzie się zajmowała, a więc wybrać właściwe PKD, czyli kod z Polskiej Klasyfikacji Działalności. Zmiana kodów, dodanie ich jest możliwe w każdej chwili, również  w systemie online – zmiana jest bezpłatna.

Rachunek bankowy.

W praktyce założenie konta firmowego będzie możliwym dopiero po zarejestrowaniu działalności, gdyż prawie wszystkie banki, wymagają wpisu, celem założenia rachunku. Po założeniu go, należy więc zrobić aktualizację wpisu w CEDIG – również dostępne w systemie online.
Rachunek bankowy staje się obligatoryjny (bo teoretycznie możesz pracować bez niego, choć w dzisiejszych czasach trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie bez tego), jeżeli stroną transakcji jest inny przedsiębiorca, a jednorazowa wartość transakcji przekracza 15 000 zł.

 

CEDIG – STARTUJEMY ZE SKŁADANIEM WNIOSKU.

Jeśli wszystkie decyzje powyżej już powzięte, to czas na odwiedziny strony
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG.CMS.ENGINE/?D;614aca08-355a-472a-9408-0737e36cda31

Tutaj złożysz wniosek o rejestrację działalności gospodarczej. Jeżeli posiadasz również konto ePUAP (o którym pisałam na początku), koniecznie zaznacz we wniosku, że chcesz dołączyć również druki ZUS i VAT-R. Dzięki temu unikniesz konieczności wizyt w Urzędach.

Wniosek o wpis.

Przygotuj dowód osobisty, gdyż de facto wszystkie informacje masz właśnie tutaj.

Jeżeli już masz nadany NIP (jako osoba fizyczna), koniecznie go odnajdź (gdyż prawdopodobnie od dawna nie było potrzeby, aby z niego korzystać – też tak miałam :)) Twój osobisty numer NIP,
z automatu stane się numerem NIP Twojej działalności.

Jeżeli planujesz powierzenie prowadzenia spraw księgowych komuś innemu (ja właśnie taką decyzję podjęłam), dane tej osoby/biura rachunkowego należy również wpisać we wniosku.

Pamiętaj, że dzień wypełnienia wniosku, nie musi wiązać się z tym, że właśnie od tego dnia prowadzisz działalność. We wpisie możesz określić dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej na datę przyszłą.

VAT-R 

Po poprawnej weryfikacji wniosku i jego zatwierdzeniu, system przekieruje Cię do formularza
VAT-R, który zostanie przesłany do Urzędu Skarbowego.

Ten dokument to informacja dla Urzędu Skarbowego o tym czy stajesz się podatnikiem VAT, czy może korzystasz ze zwolnienia VAT, a jeśli tak, to dlaczego. Na tym etapie decydujesz również czy zaliczki na podatek dochodowy będą odprowadzane miesięcznie czy kwartalnie.

Warto tutaj skonsultować się z księgową – jeśli taką masz wybraną i wspólnie ustalić procedury postępowania (ja nie ukrywam, że moja głowa pozbyła się szeregu wątpliwości, dzięki takiej rozmowie :))

ZUS ZZA

Ja na koniec wypełniałam jeszcze ZUS ZZA, który jest zgłoszeniem do ubezpieczenia zdrowotnego. Pamiętasz? To ta obowiązkowa składka ZUS, która nigdy Cie nie ominie, nawet gdy korzystasz z ulgi na start czy składek preferencyjnych.

Znowu mnóstwo pól z danymi osobowymi i tak naprawdę jedyne wydaje mi się zaskakujące pole to kod tytułu ubezpieczenia (bo właśnie on ma być informacją dla ZUS czy korzystasz np z ulgi na start). Poniżej podam Ci te, najczęściej wykorzystywane:
05 40 dla działalności, korzystających z ulgi na start;
05 70 dla działalności, korzystających ze składek preferencyjnych;
05 10 dla nowych działalności, nie mających uprawnienia do składek preferencyjnych.

Jeśli wszystko wypełnisz poprawnie, system zweryfikuje dane i na koniec zostanie Ci już tylko podpisanie dokumentu profilem zaufanym (otrzymasz sms z dedykowanym na ten cel kodem).

Twój wniosek został wysłany do CEDIG i prawdopodobnie w przeciągu kilku minut otrzymasz potwierdzenie rejestracji z linkiem, z którego możesz pobrać swój wpis – GRATULUJĘ! już JESTEŚ  PRZEDSIĘBIORCĄ 🙂 więc do dzieła!

Marzena | #MamaPrawniczka

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018 poz. 646)
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. 2018 r. poz. 647)

Autor: Marzena Pilarz-Herzyk, założycielka MamaPrawniczka.pl
Pamiętaj, że artykuły tu publikowane nie są wykładnią prawa i mają charakter informacyjny. Ich stan prawny jest aktualny na dzień publikacji (lub inny, jeśli zaznaczono w treści). W sprawach indywidualnych, najlepiej skorzystaj z porady prawnej, która opiera się o rzetelną i szczegółową rozmowę, analizę dokumentów etc. Sprawdź szczegóły: KONSULTACJE INDYWIDUALNE. TEST

Dodaj komentarz