Uprawnienia rodziców Wcześniaków

Uprawnienia rodziców Wcześniaków

Wraz z przyjściem na świat Dziecka przedwcześnie urodzonego, rodzice często zostają pozostawieni bez wsparcia w tym wymagającym okresie.  Przed nimi miesiące spędzone w szpitalu i dziesiątki pytań, niejednokrotnie bez odpowiedzi. […]

władza rodzicielska

Władza rodzicielska po porodzie

Władza rodzicielska to formalna więź łącząca rodziców i dziecko. Uprawnia rodzica do podejmowania najróżniejszych decyzji dotyczących dziecka. Począwszy od tego co zje ono na śniadanie, przez to do jakiej pójdzie […]

sposoby dziedziczenia

W jaki sposób można coś odziedziczyć

Naturalnym następstwem śmierci każdego człowieka jest pozostawienie przez niego dobytku, który gromadził przez całe życie. W konsekwencji należy go rozdysponować między osoby do tego uprawnione. Dziedziczenie to, mówiąc kolokwialnie, “wejście […]

Czy sąd zawsze udzieli rozwodu?

Niektórzy wierzą, że miłość będzie trwała wiecznie, a związek małżeński zawarty przez kochających się ludzi zakończy się dopiero z chwilą śmierci jednego z nich. Nie możemy jednak przyjmować za pewnik […]

Testament – najważniejsze informacje

O testamentach jeszcze na blogu nie było. Ten artykuł otwiera nowy cykl, do którego zaprosiłam wyjątkowych ekspertów. Kwestie spadkowe to jedne z najczęstszych pytań spoza mojej specjalizacji, jakie do mnie […]