urlop rodzicielski

Urlop rodzicielski

Urlop rodzicielski to jedno z najważniejszych uprawnień obojga rodziców po narodzinach Dziecka. Paradoksalnie dość często bywa zapomniany albo mylony z urlopem macierzyńskim. Zwykle bowiem słyszymy o tym, że urlop macierzyński […]

urlop macierzyński

Urlop macierzyński

Czas dziewięciomiesięcznego oczekiwania zakończy się narodzinami Twojego Dziecka, a wraz z nimi rozpocznie się urlop macierzyński. Dzisiaj przeczytasz o: urlopie przed dniem porodu; prawidłowym rozpoczęciu urlopu po porodzie; wymiarze urlopu […]

Umowa na zastępstwo a ciąża

Umowa na zastępstwo a ciąża

Nowelizacja kodeksu pracy w 2016 praktycznie wykreśliła umowę na zastępstwo jako odrębną od umowy na czas określony. Nie stoi to jednak w sprzeczności z możliwością zawierania umów w celu zastępowania innego […]

przedłużenie umowy do dnia porodu

Przedłużenie umowy do dnia porodu

Z pozoru mogłoby się wydawać, że każda umowa o pracę zapewnia bezpieczeństwo w zakresie ochrony kobiet w ciąży. W praktyce jednak należy szczegółowo rozważyć każdą sytuację indywidualnie. Przedłużenie umowy do […]

Kiedy powiedzieć pracodawcy o ciąży

Kiedy powiedzieć pracodawcy o ciąży

Dzisiaj pomogę rozwikłać Ci, jak się okazuje, niemały problem. Kiedy powiedzieć pracodawcy o ciąży? Niestety, często radość przyszłej Mamy z dwóch kresek na teście ciążowym nie przekłada się na radość […]

Ciąża na wypowiedzeniu

Ciąża na wypowiedzeniu

Życie pisze różne scenariusze. Wcale nie dziwi fakt, że czasami w momencie wypowiadania umowy ani Ty, ani Twój pracodawca nie wiecie jeszcze o ciąży. Ochrona kobiet w ciąży przewiduje zakaz […]

Prawa kobiet w ciąży w czasach COVID-19

Wokół opieki nad kobietą w ciąży i porodów wciąż brak jest stabilnej sytuacji, z powodu zmieniających się zaleceń. Niestety należy się spodziewać, ze taki stan rzeczy będzie się utrzymywał, co […]