Ulga prorodzinna a deklaracja PIT cz.2

W dzisiejszym artykule trochę przykładów, aby nieco prościej było się rozeznać w tematyce ulgi. Postaram się rozwiać wątpliwości z tym kiedy ulga przysługuje obojgu rodzicom, kiedy należy się „nią podzielić”, co zrobić jeśli Dziecko urodziło się 31 grudnia i czy Pani w US ma rację, że wówczas ulga nie przysługuje.

Po ogólne informacje na temat ulgi rodzinnej, sięgnij TUTAJ.
Tam dowiesz się:

 • komu przysługuje ulga;
 • jaki jest sposób jej rozliczania;
 • ile wynoszą kwoty odliczeń;
 • gdzie należy ją ująć?


Uszczegółowienie zasad ogólnych

Ulga na dzieci rozliczana jest w systemie miesięcznym.
Kwota odliczenia na dziecko w danym miesiącu uzależniona jest od liczby dzieci, na które w danym miesiącu przysługuje ulga.
W praktyce więc ulgi nie przelicza się na dni, zawsze przysługuje za pełny miesiąc – choć jak zdążyłam się zorientować z Waszych maili, niektóre Urzędy Skarbowe informuję inaczej….

Do liczby dzieci w danym miesiącu, wlicza się tylko te dzieci, na które przysługuje ulga.

W sytuacji, w której ulga na dziecko przestaje przysługiwać  w trakcie roku, nie jest ona naliczana od następnego miesiąca po tym, w którym dziecko ją utraciło (wyjątek ślub Dziecka).

Przykłady:

 • Ukończenie 25 lat we wrześniu – ulga  nie będzie naliczana od października.
 • Śmierć dziecka w maju – ulga nie będzie naliczana od czerwca.
 • Ukończenie nauki przez dziecko do 25 lat w miesiącu sierpniu – ulga nie będzie naliczana od września.
 • Wyjątek ślub dziecka: ulga nie będzie naliczana od miesiąca, w którym dziecko (również małoletnie) zawarło związek małżeński.

W poniższej tabeli (Tabela 1) zaprezentowałam sposób naliczania ulgi rodzinnejw odniesieniu do faktu, iż naliczana jest ona w systemie miesięcznym.
Kolorowe pola wskazują miesiące, w których na dane dziecko, przysługuje ulga.

Krótkie przypomnienie kwoty ulgi na poszczególne Dzieci:
PIERWSZE dziecko: 92,67 zł miesięcznie, czyli 1112,04 zł/rocznie;
DRUGIE dziecko: 92,67 zł miesięcznie, czyli 1112.04 zł/rocznie;
TRZECIE dziecko: 166,67 zł miesięcznie, czyli 2000,04 zł rocznie;
CZWARTE dziecko i każde kolejne: 225,00 zł miesięcznie, czyli 2700,00 zł rocznie.

Zwróć szczególną uwagę na miesiąc wrzesień, gdzie przestaje być naliczana ulga na Dziecko 1. Wówczas z automatu na Dziecko 3, przysługuje ulga w kwocie na drugie, a nie na trzecie dziecko.

Narodziny dziecka w trakcie roku podatkowego

Ulga przysługuje od miesiąca,  w którym dziecko przyszło na świat (niezależnie od tego, którego dnia miesiąca nastąpiły narodziny.)
W praktyce więc, jeśli urodzenie dziecka miało miejsce np.  13.02.2017 ulga za rok 2017 przysługuje za miesiące luty-grudzień.

Urodzenie drugiego dziecka w jakimkolwiek miesiącu danego roku, powoduje, iż :
– na drugie dziecko przysługuje ulga od miesiąca urodzin – do końca roku;
– przestaje obowiązywać ograniczenie dochodów.

Kiedy i jak rodzice muszą podzielić się ulgą

 • Rodzice pozostają w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy i rozliczają się wspólnie:
  kwota ulgi przysługuje w całości od wspólnego dochodu. Pamiętaj
  o ewentualnym ograniczeniu dochodu przy wychowywaniu tylko jednego dziecka, w kwocie 112 000,00.
 • Rodzice pozostają w związku małżeńskim jedynie przez część roku i rozliczają się oddzielnie.
 • Rodzice pozostają w związku małżeńskim przez cały rok, ale rozliczają się oddzielnie.
 • Rodzice wspólnie mieszkający i wychowujący dziecko, nie pozostają w związku małżeńskim (w takiej sytuacji nie będzie miało miejsca „samotne wychowywanie dziecka”.
 • Rodzice rozwodnicy, gdy wobec żadnego z nich nie orzeczono pozbawienia władzy rodzicielskiej.

  We wszystkich czterech powyższych przypadkach kwota ulgi przysługuje im w wysokości 1/2 kwoty dla każdego z rodziców, chyba że zdecydują wspólnie o innej proporcji podziału.
  Ograniczeniem więc jest tutaj limit dochodów 56 000,00 dla każdego rodzica.
  Jeżeli jeden z rodziców przekroczył limit dochodów, a drugi nie, ulga będzie przysługiwała rodzicowi, który nie przekroczył limitu (ten rodzic może odliczyć ją w całości).
 • Rodzic samotnie wychowujący dziecko.
  Kwota ulgi przysługuje w pełnej wysokości. Ograniczenie w przypadku jednego dziecka to limit dochodów w wysokości 112 000,00.

Przykład:
Wychowywanie dzieci z poprzednich związków.
-Małżeństwo, rozliczające się wspólnie, które przekroczyło 112 000,00 dochodu.
-Mąż posiada dwójkę małoletnich dzieci z poprzedniego związku.
-Żona posiada jedno małoletnie dziecko z poprzedniego związku.
W tej sytuacji ulga przysługuje Mężowi na dwójkę jego dzieci – do rozliczenia w podziale z matką tych dzieci.
Ulga nie przysługuje Żonie na jej jedno dziecko, ze względu na przekroczenie limitu dochodów.

Uczniowie i studenci

Zgodnie z przepisami podatkowymi ulga rodzinna przysługuje na dzieci pełnoletnie do 25 r.ż., jeżeli kontynuują naukę.
Poniżej w szczegółach możesz zapoznać się z tym, jak wygląda kwestia ulgi na dziecko w kontekście wakacji czy zakończenia nauki w trakcie roku podatkowego.

Przykłady:

 • Uczeń, pobierający naukę w szkole przez cały rok – ulga przysługuje za miesiące styczeń-grudzień.
 • Student studiów licencjackich, który po ich zakończeniu kontynuuje naukę na studiach uzupełniających magisterskich – ulga przysługuje za miesiące styczeń-grudzień.
 • Student studiów licencjackich, który ukończył je i nie kontynuuje nauki – ulga przysługuje za miesiące styczeń-październik.
 • Student, który po zakończeniu studiów magisterskich, podejmuje studia podyplomowe – ulga przysługuje maksymalnie do tego miesiąca włącznie, w którym student ukończy 25 rok życia.
 • Student, który został skreślony z listy studentów a marcu, ale rozpoczął nowe studia od października – ulga przysługuje za okres styczeń-marzec oraz październik-grudzień.
 • Maturzysta, który po egzaminie maturalnym podejmuje naukę na uczelni wyższej – ulga przysługuje za miesiące styczeń-grudzień.
 • Maturzysta, który nie kontynuuje nauki – ulga przysługuje za miesiące styczeń-sierpień (do zakończenia wakacji).

Dzieci pracujące

W przypadku dzieci małoletnich nie obowiązuje żaden limit ewentualnych dochodów. W sytuacji zaś, gdy dziecko jest pełnoletnie (nawet, gdy nie ukończyło jeszcze 25 lat i nadal kontynuuje naukę), dochodem ograniczającym uprawnienie do ulgi jest kwota 3 089,00.

Przykłady:

 • Dziecko, które ukończyło 18 lat we wrześniu, dalej kontynuuje naukę, ale dodatkowo w miesiącach czerwiec-lipiec uzyskało dochód, przekraczający 3 089,00zł – ulga przysługuje za okres styczeń-grudzień, gdyż w przypadku dzieci małoletnich nie stosuje się kryterium dochodu dziecka (a dochód, przekraczający limit osiągnięto w czasie przypadającym przed 18 urodzinami).
 • Dziecko, które ukończyło 18 lat we wrześniu, kontynuowało naukę, ale w miesiącach listopad-grudzień osiągnęło dochód, przekraczający 3 089,00 – ulga przysługuje za miesiące styczeń-październik.

W poniższej tabeli (Tabela 2) znajdziesz kilka różnych przykładów, opisujących różne sytuacje Dzieci, zmieniające się w czasie roku. Zwróć uwagę na to, jak w poszczególnych miesiącach względem siebie zmienia się sytuacja kolejnych Dzieci i jaki ma to wpływ na wysokość ulgi.


Ulga rodzinna a działalność gospodarcza

W przypadku rodziców, prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych (progi podatkowe 18% i 32%), ulga przysługuje z zastrzeżeniem wszystkich powyższych zasad.

Dla rodziców prowadzących działalność, opodatkowaną podatkiem liniowym 19% lub korzystających z ryczałtu ewidencjonowanego nie przewidziano ulgi rodzinnej. Wyjątkiem będzie sytuacja, w której poza działalnością, otrzymują jeszcze inne dochody z tytuły świadczenia pracy lub pobierania renty/emerytury.

Jeśli jakieś zagadnienia rozliczeń PIT budzą Twoje wątpliwości, trudności, napisz do mnie: kontakt@mamaprawniczka.pl

Pamiętaj, że na blogu powstała kategoria PORADNIK PIT, który będzie zawierał cały cykl artykułów, dotyczących zeznań podatkowych.

Marzena | Mama Prawniczka

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn zm.), w szczególności art 27f

Blog ma charakter informacyjny, nie stanowi wykładni prawa.

Autor: Marzena Pilarz-Herzyk, założycielka MamaPrawniczka.pl
Pamiętaj, że artykuły tu publikowane nie są wykładnią prawa i mają charakter informacyjny. Ich stan prawny jest aktualny na dzień publikacji (lub inny, jeśli zaznaczono w treści). W sprawach indywidualnych, najlepiej skorzystaj z porady prawnej, która opiera się o rzetelną i szczegółową rozmowę, analizę dokumentów etc. Sprawdź szczegóły: KONSULTACJE INDYWIDUALNE.

Komentarze:

 1. Jesli sama wychowuje szkraba, ojciec dziecka ze mna nie mieszka, a nie zalozylam mu sprawy o alimenty bo płaci dobrowolne, to czy z ulgi moge skorzystać?

 2. Witam

  Mam takie pytanie: posiadamy 1 dziecko – musimy się zmieścić w limicie dochodu 112000 zł; czy obliczając sumaryczny dochód mój i żony moge od niego odjąć stratę ze sprzedaży akcji w danym roku (wyszczególnona w picie 8c i składanym picie 38)?

  Pozdrawiam
  Tomek

  1. Witaj u #MamyPrawniczki. Jeśli tu trafiłeś, to mam nadzieję, że jesteś kolejnym Czytelnikiem bardziej świadomym swoich praw. Na dzień dzisiejszy nie udzielam indywidualnych porad prawnych, gdyż nie mogę poświęcić wystarczającej atencji każdej sprawie, a radzenie na bazie krótkiej wiadomości, bez znajomości dokumentów i szczegółów sprawy, byłoby nierzetelne. Natomiast zawsze staram się odesłać pytające do odpowiednich treści, wskazać ogólne zasady lub wykorzystac problem jako inspirację do kolejnego artykułu.

   Jeśli chodzi o rozliczenie dochodu kapitałowego (z giełdy) nie łączy się on z innymi dochodami, wykazywanymi w zeznaniu podatkowym. PIT 37 nie rozlicza się wspólnie z PIT 38. To dwa odrębne rozliczenia.

   Pozdrawiam. Marzena | #MamaPrawniczka

   1. Witam
    Oczywiście, że pit 38 nie łączy sie z pitem 37. Natomiast dochody uzyskane np. z giełdy wykazywane w pit 38 sumuje się z dochodami z pitu 37 przy sprawdzeniu czy nie przekroczymy limitu 112000 zł (wspólnie z małżonkiem) posiadajac 1 dziecko (warunek uzyskania ulgi prorodzinnej). Moje pytanie dotyczyło sytuacji czy jeżeli mam w danym roku stratę w pit 38, to mogę ja odjąć od dochodu z pitu 37 sprawdzając czy nie przekroczę tych 112000 zł uprawniajacych do uzyskania ulgi prorodzinnej przy 1 dziecku.
    Pozdrawiam
    Tomek

    1. Dochody z giełdy rozlicza się tylko indywidualnie (a nie wspólnie z małżonkiem). Wspólnie z małżonkiem można rozliczyć pozostałe dochody. Kwestia rozliczenia straty w zakresie dochodów, związanych z giełdą to zupełnie inne zasady.

 3. Przydatny artykuł i pomocne tabelki, jednak w odpowiedzi do przykładu „Dziecko, które ukończyło 18 lat we wrześniu, kontynuowało naukę, ale w miesiącach listopad-grudzień osiągnęło dochód, przekraczający 3 089,00” wkradł się błąd.

  1. Nie widzę błędu.
   Dochód osiągnięto w miesiącach, gdy dziecko nie miało 18 lat – a więc nie mamy do czynienia z limitem dochodu.
   Pozdrawiam
   MPH

   1. Pisała Pani w przykładzie, że dochód osiągnięto po ukończeniu 18 lat: „Dziecko, które ukończyło 18 lat we wrześniu, kontynuowało naukę, ale w miesiącach listopad-grudzień osiągnęło dochód, przekraczający 3 089,00 – ulga przysługuje za miesiące styczeń-październik.” – skoro ukończyło 18 lat we wrześniu, a później – w okresie pełnoletności – osiągnęło dochód przekraczający 3.089 zł, to ulga przysługuje tylko za okres do ukończenia 18 lat, czyli do września. Za październik nie przysługuje. Pozdrawiam.

    1. Dlatego ulga przysługuje w tym przykładzie za miesiące styczeń-październik, bo dochód osiągnęło w listopadzie.
     W okresie wrzesień- październik było pełnoletnie, ale ulga nadal przysługuje, bo kontynuuje naukę i nie osiąga dochodu powyżej limitu.

 4. Narodziny dziecka w trakcie roku podatkowego.
  Pytanie jak uwzględnić ulgę na pierwsze dziecko, jeżeli przed urodzinami drugiego dziecka przekroczony był limit dochodów przez rodzicow, pozostających w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy i rozliczają się wspólnie.
  Drugie dziecko urodziło się w grudniu.
  Dziękuję za informację, pozdrawiam.

  1. W roku, w którym rodzi nam się drugie dziecko, z automatu za cały rok przestaje obowiązywać limit.
   Pozdrawiam
   MPH

 5. Witam, a co w przypadku jeśli mąż prowadzi działalność gospodarczą i korzysta z ryczałtu ewidencjonowanego, a ja jestem zatrudniona na umowę o pracę, dziecko urodziło się w listopadzie 2018r. , mąż się już rozliczył bez wskazania dziecka w zeznaniu, czy zatem ja wykazuję ulgę prorodzinną w wysokości 92,67 zł za każdy miesiąc (listopad i grudzień)?
  Czy ulga nam nie przysługuje?
  Pozdrawiam.
  Anna

 6. A co w przypadku kiedy mąż została aresztowany w lipcu , a ja jestem na krusie czy w męża picie mogę rozliczyć ulgę na dwoje dzieci za cały rok?

  1. Witam,
   Taki zakres wymaga konsultacji indywidualnej. NIe jestem w stanie jednoznacznie odpowiedziec, gdyż mam zbyt mało informacji.
   Pozdrawiam
   Marzena | Mama Prawniczka

 7. Witam, mam taki dylemat
  Rok 2018. Rodzice się rozchodzą. Mama rozlicza się indywidualnie i liczy ulgę na dwójkę dzieci. Ale…. starsze jest już pełnoletnie i kończy naukę definitywnie w czerwcu. Przy dwójce dzieci limit przychodu nie obowiązuje. Ale czy od lipca potraktować, że jest już jedno dziecko tylko i limit dochodu 56.000 został przekroczony?

  1. Dzień dobry,

   W tym artykule znajdzie Pani przykłady, jak należy rozliczac prawidłowo ulgę (również w przypadku rozstania rodziców, jak i pełnoletności).
   W przypadku pytań szczególowych, warto rozważyć poradę indywidualną.

   Pozdrawiam
   MPH

Dodaj komentarz