Kontynuując temat urlopu rodzicielskiego, nie sposób pominąć zasad, które przewidują przepisy prawa dla rodziców przysposabiających dzieci. Podobnie jak w przypadku urlopu macierzyńskiego, rodzicom adopcyjnym, przysługuje również urlop rodzicielski.

Komu przysługuje?

Urlop rodzicielski to uprawnienie, przysługujące rodzicom, przyjmującym na wychowanie dzieci. Tu musisz pamiętać, iż warunkiem dodatkowym jest wystąpienie
do sądu opiekuńczego w z wnioskiem o przysposobienie dziecka.
Te same zasady dotyczą Cię również, jeśli przyjmujesz na wychowanie dziecko jako rodzina zastępcza (ale nie jesteś zawodową rodziną zastępczą).

Z uprawnienia możesz skorzystać do ukończenia przez dziecko 6 roku życia.

Wymiar urlopu

Urlop rodzicielski zostanie Ci przyznany po wykorzystaniu urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w następującym wymiarze:
– 32 tygodnie – w przypadku przyjęcia jednego dziecka;
– 34 tygodnie – w przypadku przyjęcia w tym samym czasie więcej niż jednego dziecka.

Jeśli przysługiwał Ci 9-cio tygodniowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego, wymiar urlopu rodzicielskiego wyniesie 29 tygodni.

Celem przyznania urlopu rodzicielskiego, następującego bezpośrednio po urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, musisz złożyć pracodawcy wniosek,  najpóźniej
w terminie 21 dni od przyjęcia dziecka i złożenia wniosku do sądu opiekuńczego.

Forma urlopu „na części”

Przepisy podobnie jak w przypadku urlopu rodzicielskiego przewidują, iż w przypadku korzystania z urlopu w częściach (maksymalnie 4 części) poszczególne powinny mieć mnie mniej aniżeli 8 tygodni.

Wyjątkiem od tej sytuacji jest:
– pierwsza część urlopu rodzicielskiego w sytuacji przyjęcia dziecka do 7 roku życia (lub do 10 roku życia, jeśli wobec dziecka odroczono obowiązek szkolny), może wynosić 3 tygodnie;
– ostatnia część urlopu rodzicielskiego, która może wynieść mniej aniżeli 8 tygodni, jeśli mniej tygodni pozostało Ci do wykorzystania.

Zapraszam Cię do zapoznania się ze szczegółami urlopu rodzicielskiego, które opisałam TUTAJ

Tym tematem niejako zamykam tematykę urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego w ramach PORADNIKA MACIERZYŃSKIEGO. W planach miałam zamiar wziąć pod lupę urlop wychowawczy, ale dostałam od Was jednak mnóstwo pytań o kwestię podjęcia pracy podczas tych urlopów. Dlatego łączenie pracy zawodowej z urlopami macierzyńskimi i rodzicielskimi będzie kolejnym tematem.

Marzena | Mama Prawniczka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *