DODATKOWE UPRAWNIENIA ZE WZGLĘDU NA KILKA SŁODKICH KILOGRAMÓW, CZYLI DZIECI DO 4 ROKU ŻYCIA.

Tak jak obiecałam, niejako kontynuacja artykułu o dodatkowych uprawnieniach w czasie ciąży. Ale teraz jesteś już rodzicem/opiekunem i to ten fakt, jest podstawą poniższych uprawnień. Komu przysługują uprawnienia? Prawo przyznaje Ci szczególne uprawnienia jeśli jesteś zatrudniona na umowę o pracę, bądź świadczysz pracę na podstawie mianowania, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę oraz opiekujesz…

}