Dzisiejszy artykuł jest odpowiedzią na Wasze liczne pytania, co zrobić z sytuacji w której w trakcie przebywania w okresie wypowiedzenia, dowiedziałyście się, że jesteście w ciąży? 

Musisz zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii. Po pierwsze w takim przypadku możemy mieć do czynienia z różnymi formami wypowiedzenia: przez pracodawcę, przez Ciebie jako pracownika lub porozumienie stron. Drugi bardzo istotny czynnik to czy w momencie podpisywania tego dokumentu, miałaś świadomość tego, iż jesteś w ciąży? Dzisiejszy artykuł przedstawi Ci więc te różne perspektywy i pomoże odnaleźć odpowiedź na pytanie, co zrobić, gdy w trakcie wypowiedzenia zaszłaś w ciążę lub dowiedziałaś się o ciąży.

Zanim jednak opiszę konkretne sytuacje, uzależnione od trybu wypowiedzenia umowy o pracę, chciałabym abyś przeczytała w jakich dokładnie sytuacjach prawo przyznaje Ci specjalną ochronę przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem umowy, wynikającą z faktu bycia w ciąży. Te same warunki będą dotyczyły ochrony w trakcie trwania urlopu macierzyńskiego (również odnoszą się one do pracownika ojca, wykorzystującego urlop macierzyński).

Pamiętaj zatem, że wypowiedzenie o pracę jest możliwe nawet w ciąży, jeżeli:

  • do wypowiedzenia umowy doszło z przyczyn, uzasadniających wypowiedzenie umowy z Twojej winy (zwolnienie dyscyplinarne);
  • Twoja umowa o pracę była umową na okres próbny, nie przekraczający miesiąca;
  • zwolnienie związane jest z likwidacją lub upadłością pracodawcy.

Jeżeli zaś Twoja umowa o pracę na czas określony, na czas wykonywania określonej pracy, na okres próbny, przekraczający miesiąc, uległaby rozwiązaniu z powodu upływu czasu, na jaki była zawarta, po trzecim miesiącu ciąży, Twoja umowa z automatu zostanie przedłużona do dnia porodu. (Wyjątkiem tu jest sytuacja, w której umowa na czas określony, wiązałaby się z zastępstwem pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności.

Zatem już wiesz w jakich sytuacjach podlegasz ochronie przed wypowiedzeniem. Poniżej znajdziesz informacje, co zrobić dalej, jeśli w okresie wypowiedzenia lub po jego zakończeniu, okazało się, że jesteś w ciąży.

Wypowiedzenie umowy przez pracodawcę.

Jeżeli pracodawca wypowiedział Ci umowę o pracę, a Ty dowiedziałaś się, że jesteś w ciąży, wypowiedzenie traci moc i musi ono zostać cofnięte.

Pamiętaj, że w sytuacji w której pracodawca już wie, że jesteś w ciąży, z racji przysługującej Ci ochrony, nie może wypowiedzieć Ci umowy o pracę.

Jeżeli natomiast nie wiedziałaś, że jesteś w ciąży, a pracodawca wypowiedział Ci umowę o pracę, traci ono moc i musisz zostać przywrócona do dotychczasowej pracy.

Tak samo sytuacja będzie wyglądała, jeżeli doszło już do rozwiązania umowy o pracę (upłynął okres wypowiedzenia), a Ty dowiedziałaś się, że jesteś w ciąży i byłaś już  w niej w momencie wypowiedzenia Ci umowy o pracę.

Celem uchylenia się od złożonego Ci wypowiedzenia, musisz przedstawić pracodawcy zaświadczenie lekarskie o stanie ciąży.

Wypowiedzenie umowy przez pracownicę.

Jeżeli sama przedłożyłaś pracodawcy wypowiedzenie umowy o pracę, uchylenie się od skutków tego oświadczenia woli będzie możliwym, jeśli działałaś pod wpływem błędu, czyli w momencie składania wypowiedzenia nie wiedziałaś, że jesteś w ciąży.

TAK, możesz się uchylić się od skutków wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika jeżeli…
W sytuacji, gdy złożyłaś swojemu pracodawcy wypowiedzenie umowy o pracę i w momencie jego składania nie wiedziałaś, że jesteś w ciąży, możesz cofnąć wypowiedzenie. Istotnym jest, abyś w momencie składania wypowiedzenia była w ciąży, ale abyś o tym fakcie nie wiedziała. W takiej sytuacji możesz powołać się, iż twoje oświadczenie woli zostało złożone pod wpływem i błędu, co umożliwi Ci odwołanie wypowiedzenia umowy o pracę.

W jaki sposób to zrobić?
W tej sytuacji koniecznym będzie przedstawienie zaświadczenia lekarskiego, stwierdzającego stan ciąży, gdzie data początkowa ciąży lub tydzień ciąży będą wykazywały, iż w dniu złożenia wypowiedzenia byłaś w ciąży. Pamiętaj, iż zaświadczenie to musi być wystawione później, aniżeli podpisałaś dokument, aby zrealizować drugi z warunków, a więc działanie bez wiedzy o swoim stanie.

Zaświadczenie.
Przepisy prawa nie precyzują wymogów formalnych, co do tego zaświadczenia, a więc lekarze różnie je formułują, wpisując tydzień ciąży lub datę ostatniej miesiączki, co w teorii przyjmuje się jako początek ciąży.

NIE, nie możesz uchylić się od skutków wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika, jeżeli…
Tutaj możemy rozróżnić dwie sytuacje, w których odwołanie wypowiedzenia nie będzie możliwym. Nie będziesz mogła skorzystać bowiem z tego uprawnienia jeśli w momencie składania wypowiedzenia o pracę, miałaś świadomość swojego stanu.

Identyczna sytuacja będzie również, gdy w ciążę zajdziesz w trakcie trwania okresu wypowiedzenia – w takiej sytuacji nie ma przesłanek do twierdzenia, że Twoje oświadczenie woli zostało złożone pod wpływem błędu, ponieważ w tym czasie nie byłaś jeszcze w ciąży.

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron.

Jeżeli podpisałaś rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, uchylenie się od skutków tego, jest możliwym jeśli działałaś pod wpływem błędu i w ten sposób możesz zakwestionować skuteczność swojego oświadczenia woli, wyrażającego zgodę na rozwiązanie umowy o pracę.

TAK, możesz się uchylić się od skutków rozwiązania umowy za porozumieniem stron, jeżeli…
W sytuacji więc, w której podpisałaś porozumienie stron i później dowiedziałaś się, że jesteś w ciąży (i byłaś w niej w momencie podpisywania dokumentu), możesz powołać się na działanie pod wpływem błędu i uchylić się od rozwiązania umowy.

W jaki sposób to zrobić?
W tej sytuacji koniecznym będzie przedstawienie zaświadczenia lekarskiego, stwierdzającego stan ciąży, gdzie data początkowa ciąży lu tydzień ciąży będą wykazywały, iż w dniu podpisywania porozumienia stron, byłaś w ciąży. Pamiętaj, iż zaświadczenie to musi być wystawione później, aniżeli podpisałaś dokument, aby zrealizować drugi z warunków, a więc działanie bez wiedzy o swoim stanie.

Zaświadczenie.
Przepisy prawa nie precyzują wymogów formalnych, co do tego zaświadczenia, a więc lekarze różnie je formułują, wpisując tydzień ciąży lub datę ostatniej miesiączki, co w teorii przyjmuje się jako początek ciąży.

NIE, nie możesz uchylić się od skutków rozwiązania umowy za porozumieniem stron, jeżeli…
Jeżeli, w momencie podpisywania porozumienia stron, miałaś świadomość, że jesteś w ciąży,
a później stwierdziłaś, że decyzja o rozwiązaniu umowy była zła, nie możesz już uchylić się od skutków porozumienia.

Tak samo będzie wyglądała sytuacja, jeśli porozumienie, określało termin, po upływie którego umowa ulega rozwiązaniu i w ciąże zaszłaś w trakcie trwania tego okresu. Tu również nie będziesz mogła odwołać się od skutków podpisania dokumentu.

Marzena | Mama Prawniczka

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy, Dz.U. 1974 Nr 24 poz. 141 z późn.zm
w szczególności:
art. 177, art. 30.

4 thoughts on “CIĄŻA NA WYPOWIEDZENIU – CO DALEJ?”

  1. Witam,
    Szukałam na blogu ale nie znalazłam więc może pomysł na kolejny wpis? 🙂
    Interesuje mnie wszystko o urlopie wychowawczym i zasiłku do tego urlopu.
    Świetna robota tak btw ten blog 😀 pozdraiam

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

}