Brzuszek ciążowy rośnie, konieczne są wizyty u lekarza, a Ty nie pracujesz, wykonujesz wolny zawód, nie posiadasz tytułu ubezpieczenia? Prywatne wizyty u lekarza ginekologa nie należą do najtańszych, dodatkowo trzeba wykonać mnóstwo badań ambulatoryjnych. Co zrobić? Mam dla Ciebie dobre wiadomości. W okresie ciąży, ale również i połogu przepisy prawa przewidują dla Ciebie specjalne warunki korzystania z opieki medycznej. Jest to bardzo ważne przede wszystkim z perspektywy osób nieubezpieczonych. Co to oznacza w praktyce? Nawet jeśli nie posiadasz ubezpieczenia zdrowotnego, w okresie ciąży posiadasz prawo do wszystkich świadczeń, przysługujących w ciąży kobietom ubezpieczonym.

Co gwarantuje bezpłatną opiekę?

Gwarancja bezpłatnej opieki medycznej w czasie ciąży i macierzyńskiego wynika z przepisów dwóch ustaw.

Art. 68 ust.3 Konstytucji wyraźnie wskazuje, iż władze publiczne mają obowiązek zapewnić szczególną opiekę zdrowotną dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku. Obowiązkiem władzy publicznej jest zapewnienie każdemu, bez względu na sytuację materialną,  równego dostępu do świadczeń publicznej służby zdrowia.

Szczegółowe warunki i zakres udzielanych świadczeń określa ustawa z dnia 24 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135 z późn. zm.), zgodnie z którą bezpłatna opieka medyczna przysługuje każdej kobiecie w ciąży (przez cały okres jej trwania) oraz przez pierwsze sześć tygodni połogu. Nieistotne jest przy tym czy posiada ona ubezpieczenie zdrowotne, czy też nie.

Jakie warunki należy spełnić?

Jeśli nie posiadasz tytułu ubezpieczenia, celem uzyskania bezpłatnej opieki medycznej w tym szczególnym okresie, wystarczy, ze posiadasz polskie obywatelstwo i zamieszkujesz na terytorium Polski. Aby to udowodnić, wystarczy, ze przedstawisz dowód tożsamości.

Aby potwierdzić uprawnienie do korzystania z opieki medycznej musisz jeszcze przedstawić kartę przebiegu ciąży lub zaświadczenie lekarskie, potwierdzające, że jesteś w  ciąży.

Co po porodzie?

Prawo do bezpłatnej opieki masz również przez trwający 6 tygodni po porodzie okres połogu. Jeśli po zakończeniu tego okresu, nadal wymagasz opieki medycznej, a wciąż nie posiadasz tytułu ubezpieczania, możesz wystąpić o przyznanie Ci decyzji o prawie do dalszej opieki. Wniosek należy skierować do wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Zostanie przeprowadzony wywiad środowiskowy i zostaną sprawdzone Twoje dochody. W ten sposób możesz uzyskać stosowną decyzję, która będzie ważna przez kolejne 90 dni.

Dziecko niezgłoszone do ubezpieczenia.

Przepisy prawa przewidują również, że bezpłatna opieka zdrowotna przynależy się również dzieciom do 18 roku życia (nawet jeśli nie są zgłoszone do ubezpieczenia jako członek rodziny osoby ubezpieczonej). Dziecko musi otrzymać świadczenia medyczne na takich samych zasadach ogólnych jak osoba ubezpieczona.

Marzena | Mama Prawniczka

Podstawa prawna
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483.)
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135 z późn. zm.)

6 thoughts on “BEZPŁATNA OPIEKA MEDYCZNA W CIĄŻY.”

  1. Skierowanie na badania powinno być wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (czyli nie z prywatnej poradni).

 1. Co w sytuacji gdy mój ginekolog na NFZ po pierwszej wizycie w 10 tc mówi mi, że najbliższą wizytę w ramach NFZ może zaproponować mi dopiero za 8 miesięcy (już po porodzie)? Ponad to przy ryzyku konfliktu grup krwi odmawia nieodpłatnego skierowania na związane z tym badania, oraz na inne badania jak TSH choć mam niedoczynność, czy toksoplazmowę?

  1. Trudno mi na podstawie dwóch zdań realnie ocenić sytuację.
   Prosze pamiętać, że „z pominięciem kolejki” nie będzie oznaczało pominięcie innych kobiet w ciązy.
   Na pewno powyższe wymaga szczegółowego omówienia podczas konsultacji indywidualnej a nie w komentarzu.

   Pozdrawiam
   Marzena PH| kontakt@mamaprawniczka.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *